Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–12 z 12
verze pro mobil
Počet druhů: 1zobrazit vybrané
Cryptogramma crispa
jinořadec kadeřavý
podrobnosti


Počet společenstev: 11
Batrachietum rionii
vegetace mělkých brakických vod s lakušníkem Rionovým
podrobnosti
Cryptogrammetum crispae
vegetace alpínských a subalpínských silikátových sutí s jinořadcem kadeřavým
podrobnosti
Magno-Charetum hispidae
parožnatková vegetace s Chara hispida
podrobnosti
Nitelletum flexilis
parožnatková vegetace s Nitella flexilis
podrobnosti
Potametum perfoliati
vegetace mezotrofních vod s rdestem prorostlým
podrobnosti
Potametum praelongi
vodní vegetace s rdestem dlouholistým
podrobnosti
Potametum tenuifolii
vegetace mělkých vod s rdestem alpským
podrobnosti
Reynoutrietum japonicae
vegetace s invazními křídlatkami
podrobnosti
Salicetum albae
měkké luhy s vrbou bílou
podrobnosti
Saxifrago oppositifoliae-Festucetum versicoloris
alpínské skalní trávníky s kostřavou peřestou
podrobnosti
Scirpo fluitantis-Potametum polygonifolii
vegetace mělkých stojatých a tekoucích vod s rdestem rdesnolistým
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Vydrová, Alena
Počet fotografií: 1–12 z 12
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 12.9.2020

TOPlist