Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 84
verze pro mobil
Počet druhů: 66zobrazit vybrané
Aconitum plicatum
oměj šalamounek
podrobnosti
Agrostis alpina
psineček alpský
podrobnosti
Allium schoenoprasum
pažitka pobřežní
podrobnosti
Allium victorialis
česnek hadí
podrobnosti
Arctium minus
lopuch menší
podrobnosti
Aruncus vulgaris
udatna lesní
podrobnosti
Asplenium viride
sleziník zelený
podrobnosti
Athyrium distentifolium
papratka horská
podrobnosti
Avenula planiculmis
ovsíř dvouřízný
podrobnosti
Bartsia alpina
lepnice alpská
podrobnosti
Bistorta major
rdesno hadí kořen (hadí kořen větší)
podrobnosti
Blechnum spicant
žebrovice různolistá
podrobnosti
Bupleurum longifolium subsp. vapincense
prorostlík dlouholistý fialový
podrobnosti
Campanula gelida
zvonek jesenický
podrobnosti
Cardamine resedifolia
řeřišnice rýtolistá
podrobnosti
Cardaminopsis halleri
řeřišničník Hallerův
podrobnosti
Carex brizoides
ostřice třeslicovitá (tuřice třeslicovitá)
podrobnosti
Carex buxbaumii
ostřice Buxbaumova
podrobnosti
Carex canescens
ostřice šedavá (tuřice šedavá)
podrobnosti
Carex contigua
ostřice klasnatá
podrobnosti
Carex echinata
ostřice ježatá (tuřice ježatá)
podrobnosti
Carex limosa
ostřice bažinná (ostřice mokřadní)
podrobnosti
Carex vaginata
ostřice pochvatá
podrobnosti
Centaurea jacea subsp. oxylepis
chrpa luční ostroperá
podrobnosti
Cicerbita alpina
mléčivec alpský
podrobnosti
Cirsium x affine
pcháč
podrobnosti
Cirsium x erucagineum
podrobnosti
Cirsium x hybridum
podrobnosti
Cirsium x subalpinum
podrobnosti
Cirsium x wankelii
podrobnosti
Crepis mollis subsp. mollis
škarda měkká pravá
podrobnosti
Cryptogramma crispa
jinořadec kadeřavý
podrobnosti
Cynosurus cristatus
poháňka hřebenitá
podrobnosti
Euphrasia rostkoviana
světlík lékařský
podrobnosti
Festuca supina
kostřava nízká
podrobnosti
Galium boreale
svízel severní
podrobnosti
Glyceria nemoralis
zblochan hajní
podrobnosti
Gymnadenia conopsea
pětiprstka žežulník
podrobnosti
Hieracium alpinum
jestřábník alpský
podrobnosti
Hieracium inuloides
jestřábník omanovitý
podrobnosti
Hieracium rubrum
jestřábník červený
podrobnosti
Homogyne alpina
podbělice alpská
podrobnosti
Juncus trifidus
sítina trojklaná
podrobnosti
Lilium bulbiferum
lilie cibulkonosná
podrobnosti
Lilium martagon
lilie zlatohlavá
podrobnosti
Luzula sylvatica
bika lesní
podrobnosti
Myrrhis odorata
čechřice vonná
podrobnosti
Petasites hybridus
devětsil lékařský
podrobnosti
Plantago atrata subsp. sudetica
jitrocel černavý sudetský
podrobnosti
Poa laxa
lipnice plihá
podrobnosti
Poa riphaea
lipnice jesenická
podrobnosti
Potentilla aurea
mochna zlatá
podrobnosti
Pulsatilla alpina subsp. austriaca
koniklec alpinský bílý
podrobnosti
Rhodiola rosea
rozchodnice růžová
podrobnosti
Ribes petraeum
rybíz skalní (meruzalka skalní)
podrobnosti
Salix bicolor
vrba dvoubarvá
podrobnosti
Salix hastata
vrba hrotolistá (vrba šípová)
podrobnosti
Scabiosa lucida subsp. lucida
hlaváč lesklý pravý
podrobnosti
Scheuchzeria palustris
blatnice bahenní
podrobnosti
Silene dioica
silenka dvoudomá (knotovka červená)
podrobnosti
Sorbus sudetica
jeřáb sudetský
podrobnosti
Thymus alpestris
mateřídouška alpinská
podrobnosti
Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus
mateřídouška ozdobná sudetská
podrobnosti
Trifolium badium
jetel hnědý (dětel hnědý)
podrobnosti
Veratrum album subsp. lobelianum
kýchavice bílá Lobelova
podrobnosti
Viola lutea subsp. sudetica
violka žlutá sudetská
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Lajkepová, Ester
Počet fotografií: 1–48 z 84
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 13.4.2021

TOPlist