Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 125
verze pro mobil
Počet druhů: 42zobrazit vybrané
Aegopodium podagraria
bršlice kozí noha
podrobnosti
Allium aflatunense
česnek aflatunský
podrobnosti
Allium cristophii
česnek ozdobný
podrobnosti
Anchusa officinalis
pilát lékařský
podrobnosti
Anthemis tinctoria
rmen barvířský (marunek barvířský)
podrobnosti
Antirrhinum majus
hledík větší
podrobnosti
Bromus secalinus
sveřep stoklasa
podrobnosti
Buddleja davidii
komule Davidova
podrobnosti
Calendula officinalis
měsíček lékařský
podrobnosti
Campanula persicifolia
zvonek broskvolistý
podrobnosti
Cerastium tomentosum
rožec plstnatý
podrobnosti
Chenopodium foliosum
merlík listnatý
podrobnosti
Chenopodium pumilio
merlík trpasličí
podrobnosti
Clematis tangutica
plamének východní
podrobnosti
Cornus mas
dřín jarní (svída dřín)
podrobnosti
Cosmos bipinnatus
krásenka zpeřená
podrobnosti
Cydonia oblonga
kdouloň obecná
podrobnosti
Cymbalaria pallida
zvěšinec bledý
podrobnosti
Echeveria elegans
pupovice ozdobná
podrobnosti
Echinops sphaerocephalus
bělotrn kulatohlavý
podrobnosti
Echium vulgare
hadinec obecný
podrobnosti
Hydrangea arborescens
hortenzie stromkovitá
podrobnosti
Lapsana communis
kapustka obecná
podrobnosti
Lathyrus aphaca
hrachor pačočkový
podrobnosti
Lunaria annua
měsíčnice roční
podrobnosti
Mahonia aquifolium
mahónie cesmínolistá
podrobnosti
Marrubium vulgare
jablečník obecný
podrobnosti
Oenothera missouriensis
pupalka missourská
podrobnosti
Onopordum acanthium
ostropes trubil
podrobnosti
Phyllitis scolopendrium
jelení jazyk celolistý (jazyk jelení, jelení jazyk obecný)
podrobnosti
Rudbeckia hirta
třapatka srstnatá
podrobnosti
Sedum hispanicum
rozchodník španělský
podrobnosti
Sedum hybridum
rozchodník zvrhlý (tlusták zvrhlý)
podrobnosti
Sedum spurium
rozchodník pochybný (dužnatec pochybný)
podrobnosti
Sempervivum tectorum
netřesk střešní
podrobnosti
Silene armeria
silenka svazčitá
podrobnosti
Silybum marianum
ostropestřec mariánský
podrobnosti
Stachys byzantina
čistec vlnatý
podrobnosti
Taraxacum sect. Ruderalia
pampelišky smetánky
podrobnosti
Tetragonia tetragonoides
čtyřboč rozložitá
podrobnosti
Verbena bonariensis
sporýš klasnatý
podrobnosti
Verbena rigida
sporýš tuhý
podrobnosti


Počet společenstev: 28
Alliario petiolatae-Chaerophylletum temuli
nitrofilní lemová vegetace s krabilicí mámivou
podrobnosti
Arctietum lappae
ruderální vegetace s lopuchem plstnatým a lopuchem větším
podrobnosti
Cardarietum drabae
ruderální vegetace s vesnovkou obecnou
podrobnosti
Convolvulo arvensis-Brometum inermis
ruderální vegetace se sveřepem bezbranným
podrobnosti
Convolvulo arvensis-Elytrigietum repentis
ruderální vegetace s pýrem plazivým
podrobnosti
Conyzo canadensis-Lactucetum serriolae
ruderální vegetace s locikou kompasovou
podrobnosti
Cynodontetum dactyli
ruderální trávníky s troskutem prstnatým
podrobnosti
Cystopteridetum fragilis
vegetace stinných vápencových skal s puchýřníkem křehkým a sleziníkem zeleným
podrobnosti
Dauco carotae-Crepidetum rhoeadifoliae
teplomilná ruderální vegetace se škardou smrdutou mákolistou
podrobnosti
Dauco carotae-Picridetum hieracioidis
teplomilná ruderální vegetace s hořčíkem jestřábníkovitým
podrobnosti
Digitario sanguinalis-Eragrostietum minoris
ruderální a plevelová vegetace s miličkou menší
podrobnosti
Elytrigio repentis-Aegopodietum podagrariae
nitrofilní ruderální vegetace s bršlicí kozí nohou
podrobnosti
Epilobio montani-Geranietum robertiani
nitrofilní lemová vegetace s kakostem smrdutým
podrobnosti
Eragrostio minoris-Polygonetum arenastri
suchomilná sešlapávaná vegetace s miličkou menší a truskavcem obecným
podrobnosti
Falcario vulgaris-Elytrigietum repentis
ruderální vegetace se srpkem obecným
podrobnosti
Herniarietum glabrae
sešlapávaná vegetace s průtržníkem lysým
podrobnosti
Hordeo murini-Brometum sterilis
ruderální trávníky se sveřepem jalovým
podrobnosti
Lathyro tuberosi-Adonidetum aestivalis
bazifilní plevelová vegetace obilných polí s hlaváčkem letním
podrobnosti
Lolio perennis-Matricarietum discoideae
sešlapávaná vegetace s invazním heřmánkem terčovitým
podrobnosti
Melilotetum albo-officinalis
ruderální vegetace s komonicí bílou a komonicí lékařskou
podrobnosti
Poëtum humili-compressae
ruderální vegetace mělkých půd s lipnicí smáčknutou a lipnicí bahenní suchobytnou
podrobnosti
Portulacetum oleraceae
ruderální a plevelová vegetace se šruchou zelnou
podrobnosti
Potentillo argenteae-Artemisietum absinthii
teplomilná ruderální vegetace s pelyňkem pravým
podrobnosti
Sagino procumbentis-Bryetum argentei
sešlapávaná vegetace s úrazníkem položeným a prutníkem stříbřitým
podrobnosti
Sisymbrietum loeselii
ruderální vegetace s hulevníkem Loeselovým
podrobnosti
Tanaceto vulgaris-Artemisietum vulgaris
ruderální vegetace s vratičem obecným a pelyňkem černobýlem
podrobnosti
Urtico dioicae-Parietarietum officinalis
nitrofilní bylinná vegetace s drnavcem lékařským
podrobnosti
Urtico urentis-Chenopodietum boni-henrici
ruderální vegetace s merlíkem všedobrem a měrnicí černou
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Láníková, Deana
Počet fotografií: 1–48 z 125
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 11.11.2020

TOPlist