Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–32 z 32
verze pro mobil
Počet druhů: 2zobrazit vybrané
Aegopodium podagraria
bršlice kozí noha
podrobnosti
Bromus secalinus
sveřep stoklasa
podrobnosti


Počet společenstev: 28
Alliario petiolatae-Chaerophylletum temuli
nitrofilní lemová vegetace s krabilicí mámivou
podrobnosti
Arctietum lappae
ruderální vegetace s lopuchem plstnatým a lopuchem větším
podrobnosti
Cardarietum drabae
ruderální vegetace s vesnovkou obecnou
podrobnosti
Convolvulo arvensis-Brometum inermis
ruderální vegetace se sveřepem bezbranným
podrobnosti
Convolvulo arvensis-Elytrigietum repentis
ruderální vegetace s pýrem plazivým
podrobnosti
Conyzo canadensis-Lactucetum serriolae
ruderální vegetace s locikou kompasovou
podrobnosti
Cynodontetum dactyli
ruderální trávníky s troskutem prstnatým
podrobnosti
Cystopteridetum fragilis
vegetace stinných vápencových skal s puchýřníkem křehkým a sleziníkem zeleným
podrobnosti
Dauco carotae-Crepidetum rhoeadifoliae
teplomilná ruderální vegetace se škardou smrdutou mákolistou
podrobnosti
Dauco carotae-Picridetum hieracioidis
teplomilná ruderální vegetace s hořčíkem jestřábníkovitým
podrobnosti
Digitario sanguinalis-Eragrostietum minoris
ruderální a plevelová vegetace s miličkou menší
podrobnosti
Elytrigio repentis-Aegopodietum podagrariae
nitrofilní ruderální vegetace s bršlicí kozí nohou
podrobnosti
Epilobio montani-Geranietum robertiani
nitrofilní lemová vegetace s kakostem smrdutým
podrobnosti
Eragrostio minoris-Polygonetum arenastri
suchomilná sešlapávaná vegetace s miličkou menší a truskavcem obecným
podrobnosti
Falcario vulgaris-Elytrigietum repentis
ruderální vegetace se srpkem obecným
podrobnosti
Herniarietum glabrae
sešlapávaná vegetace s průtržníkem lysým
podrobnosti
Hordeo murini-Brometum sterilis
ruderální trávníky se sveřepem jalovým
podrobnosti
Lathyro tuberosi-Adonidetum aestivalis
bazifilní plevelová vegetace obilných polí s hlaváčkem letním
podrobnosti
Lolio perennis-Matricarietum discoideae
sešlapávaná vegetace s invazním heřmánkem terčovitým
podrobnosti
Melilotetum albo-officinalis
ruderální vegetace s komonicí bílou a komonicí lékařskou
podrobnosti
Poëtum humili-compressae
ruderální vegetace mělkých půd s lipnicí smáčknutou a lipnicí bahenní suchobytnou
podrobnosti
Portulacetum oleraceae
ruderální a plevelová vegetace se šruchou zelnou
podrobnosti
Potentillo argenteae-Artemisietum absinthii
teplomilná ruderální vegetace s pelyňkem pravým
podrobnosti
Sagino procumbentis-Bryetum argentei
sešlapávaná vegetace s úrazníkem položeným a prutníkem stříbřitým
podrobnosti
Sisymbrietum loeselii
ruderální vegetace s hulevníkem Loeselovým
podrobnosti
Tanaceto vulgaris-Artemisietum vulgaris
ruderální vegetace s vratičem obecným a pelyňkem černobýlem
podrobnosti
Urtico dioicae-Parietarietum officinalis
nitrofilní bylinná vegetace s drnavcem lékařským
podrobnosti
Urtico urentis-Chenopodietum boni-henrici
ruderální vegetace s merlíkem všedobrem a měrnicí černou
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Láníková, Deana
Počet fotografií: 1–32 z 32
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 15.3.2019

TOPlist