Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–13 z 13
verze pro mobil
Počet druhů: 1zobrazit vybrané
Sorbus albensis
jeřáb labský
podrobnosti


Počet společenstev: 10
Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani
udatnové a měsíčnicové javořiny
podrobnosti
Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae
horské klenové bučiny
podrobnosti
Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae
vápnomilné bučiny
podrobnosti
Festuco pallentis-Saxifragetum rosaceae
vegetace skal a sutí s lomikamenem trsnatým
podrobnosti
Galio rotundifolii-Abietetum albae
květnaté jedliny
podrobnosti
Luzulo-Abietetum albae
bikové oligomezotrofní jedliny
podrobnosti
Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae
eutrofní bučiny
podrobnosti
Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris
suťové javorové jaseniny
podrobnosti
Ribeso alpini-Rosetum pendulinae
křoviny s rybízem alpínským a růží převislou
podrobnosti
Vaccinio myrtilli-Abietetum albae
brusnicové oligotrofní jedliny
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Boublík, Karel
Počet fotografií: 1–13 z 13
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 16.2.2021

TOPlist