Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–29 z 29
verze pro mobil
Počet druhů: 6zobrazit vybrané
Levisticum officinale
libeček lékařský
podrobnosti
Nymphaea candida
leknín bělostný
podrobnosti
Sambucus ebulus
bez chebdí
podrobnosti
Torilis japonica
tořice japonská
podrobnosti
Utricularia australis
bublinatka jižní
podrobnosti
Veronica agrestis
rozrazil polní
podrobnosti


Počet společenstev: 19
Aphano arvensis-Matricarietum chamomillae
acidofilní plevelová vegetace v mírně teplých oblastech s heřmánkem pravým
podrobnosti
Chenopodietum rubri
vegetace vlhkých půd s merlíkem sivým a merlíkem červeným
podrobnosti
Erophilo vernae-Arabidopsietum thalianae
jarní plevelová vegetace na kyselých půdách
podrobnosti
Filipendulo ulmariae-Geranietum palustris
bazifilní vlhká tužebníková lada s kakostem bahenním
podrobnosti
Jasiono montanae-Festucetum ovinae
podhorské acidofílní trávníky mělkých půd
podrobnosti
Lathyro tuberosi-Adonidetum aestivalis
bazifilní plevelová vegetace obilných polí s hlaváčkem letním
podrobnosti
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ulmariae
vlhká tužebníková lada s vrbinou obecnou
podrobnosti
Malvetum pusillae
nízká ruderální vegetace se slézem nizounkým
podrobnosti
Nymphaeetum candidae
vegetace mezotrofních vod chladnějších oblastí s leknínem bělostným
podrobnosti
Polygonetum arenastri
sešlapávaná vegetace s truskavcem obecným
podrobnosti
Polygono arenastri-Chenopodietum muralis
ruderální vegetace s merlíkem zedním
podrobnosti
Poo annuae-Coronopodetum squamati
nitrofilní sešlapávaná vegetace s vranožkou šupinatou
podrobnosti
Potentillo albae-Festucetum rubrae
kostřavové louky s mochnou bílou
podrobnosti
Sambucetum ebuli
ruderální vegetace s bezem chebdím
podrobnosti
Sclerantho annui-Arnoseridetum minimae
plevelová vegetace obilnin na chudých písčitých půdách
podrobnosti
Spergulo arvensis-Scleranthetum annui
acidofilní plevelová vegetace v chladných oblastech s chmerkem ročním
podrobnosti
Torilidetum japonicae
nitrofilní lemová vegetace s tořicí japonskou
podrobnosti
Utricularietum australis
vegetace mělkých vod s bublinatkou jižní
podrobnosti
Viscario vulgaris-Avenuletum pratensis
acidofilní suché trávníky mírně teplých oblastí
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Preislerová, Zdenka
Počet fotografií: 1–29 z 29
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 13.4.2021

TOPlist