Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–27 z 27
verze pro mobil
Počet druhů: 5zobrazit vybrané
Levisticum officinale
libeček lékařský
podrobnosti
Nymphaea candida
leknín bělostný
podrobnosti
Sambucus ebulus
bez chebdí
podrobnosti
Torilis japonica
tořice japonská
podrobnosti
Utricularia australis
bublinatka jižní
podrobnosti


Počet společenstev: 19
Aphano arvensis-Matricarietum chamomillae
acidofilní plevelová vegetace v mírně teplých oblastech s heřmánkem pravým
podrobnosti
Chenopodietum rubri
vegetace vlhkých půd s merlíkem sivým a merlíkem červeným
podrobnosti
Erophilo vernae-Arabidopsietum thalianae
jarní plevelová vegetace na kyselých půdách
podrobnosti
Filipendulo ulmariae-Geranietum palustris
bazifilní vlhká tužebníková lada s kakostem bahenním
podrobnosti
Jasiono montanae-Festucetum ovinae
podhorské acidofílní trávníky mělkých půd
podrobnosti
Lathyro tuberosi-Adonidetum aestivalis
bazifilní plevelová vegetace obilných polí s hlaváčkem letním
podrobnosti
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ulmariae
vlhká tužebníková lada s vrbinou obecnou
podrobnosti
Malvetum pusillae
nízká ruderální vegetace se slézem nizounkým
podrobnosti
Nymphaeetum candidae
vegetace mezotrofních vod chladnějších oblastí s leknínem bělostným
podrobnosti
Polygonetum arenastri
sešlapávaná vegetace s truskavcem obecným
podrobnosti
Polygono arenastri-Chenopodietum muralis
ruderální vegetace s merlíkem zedním
podrobnosti
Poo annuae-Coronopodetum squamati
nitrofilní sešlapávaná vegetace s vranožkou šupinatou
podrobnosti
Potentillo albae-Festucetum rubrae
kostřavové louky s mochnou bílou
podrobnosti
Sambucetum ebuli
ruderální vegetace s bezem chebdím
podrobnosti
Sclerantho annui-Arnoseridetum minimae
plevelová vegetace obilnin na chudých písčitých půdách
podrobnosti
Spergulo arvensis-Scleranthetum annui
acidofilní plevelová vegetace v chladných oblastech s chmerkem ročním
podrobnosti
Torilidetum japonicae
nitrofilní lemová vegetace s tořicí japonskou
podrobnosti
Utricularietum australis
vegetace mělkých vod s bublinatkou jižní
podrobnosti
Viscario vulgaris-Avenuletum pratensis
acidofilní suché trávníky mírně teplých oblastí
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Preislerová, Zdenka
Počet fotografií: 1–27 z 27
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 22.1.2020

TOPlist //