Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–16 z 16
verze pro mobil
Počet druhů: 4zobrazit vybrané
Carex acutiformis
ostřice ostrá (ostřice kalužní)
podrobnosti
Carex appropinquata
ostřice odchylná (tuřice odchylná)
podrobnosti
Littorella uniflora
pobřežnice jednokvětá
podrobnosti
Poa supina
lipnice nízká
podrobnosti


Počet společenstev: 11
Alnetum incanae
devětsilové olšiny s olší šedou
podrobnosti
Calletum palustris
mokřadní vegetace s ďáblíkem bahenním
podrobnosti
Caricetum acutiformis
mokřadní vegetace s ostřicí ostrou
podrobnosti
Caricetum appropinquatae
vegetace oligotrofních a mezotrofních stojatých vod s ostřicí odchylnou
podrobnosti
Cicuto virosae-Caricetum pseudocyperi
mokřadní vegetace s rozpukem jízlivým a ostřicí nedošáchorem
podrobnosti
Eleocharito-Littorelletum uniflorae
obojživelná vegetace s pobřežnicí jednokvětou
podrobnosti
Equiseto sylvatici-Piceetum abietis
vlhké přesličkové smrčiny
podrobnosti
Junipero communis-Cotoneasteretum integerrimi
skalníkové křoviny
podrobnosti
Philonotido fontanae-Montietum rivularis
vegetace podhorských pramenišť se zdrojovkami
podrobnosti
Senecioni sylvatici-Galeopsietum ladani
vegetace silikátových osypů s jednoletými druhy
podrobnosti
Soldanello montanae-Piceetum abietis
vlhké rohozcové smrčiny
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Ekrt, Libor
Počet fotografií: 1–16 z 16
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 13.4.2021

TOPlist