Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–13 z 13
verze pro mobil
Počet druhů: 5zobrazit vybrané
Azolla filiculoides
azola americká
podrobnosti
Groenlandia densa
rdest hustolistý
podrobnosti
Nymphaea alba
leknín bílý
podrobnosti
Potamogeton acutifolius
rdest ostrolistý
podrobnosti
Potamogeton trichoides
rdest vláskovitý
podrobnosti


Počet společenstev: 8
Ceratophyllo-Azolletum filiculoidis
vegetace mělkých vod s azolou americkou
podrobnosti
Groenlandietum densae
vegetace mezotrofních vod s rdestem hustolistým
podrobnosti
Nymphaeetum albae
vegetace eutrofních vod teplých oblastí s leknínem bílým
podrobnosti
Potametum acutifolii
vegetace mělkých vod s rdestem ostrolistým
podrobnosti
Potametum crispo-obtusifolii
vodní vegetace s rdestem tupolistým
podrobnosti
Potametum trichoidis
vegetace mělkých vod s rdestem vláskovitým
podrobnosti
Ricciocarpetum natantis
vegetace hladiny mělkých vod s nalžovkou plovoucí
podrobnosti
Thelypterido palustris-Phragmitetum australis
plovoucí rákosinové ostrůvky s kapradiníkem bažinným
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Rydlo, Jan
Počet fotografií: 1–13 z 13
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 16.2.2021

TOPlist