Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 317
verze pro mobil
Počet druhů: 99zobrazit vybrané
Achillea asplenifolia
řebříček sleziníkolistý
podrobnosti
Aconitum anthora
oměj jedhoj
podrobnosti
Androsace elongata
pochybek prodloužený
podrobnosti
Androsace maxima
pochybek největší
podrobnosti
Androsace septentrionalis
pochybek severní
podrobnosti
Angelica palustris
matizna bahenní (děhel bahenní)
podrobnosti
Aremonia agrimonoides
řepíček řepíkovitý (řepíček mochnovitý)
podrobnosti
Artemisia pancicii
pelyněk Pančićův
podrobnosti
Artemisia pontica
pelyněk pontický
podrobnosti
Asperula arvensis
mařinka rolní
podrobnosti
Atriplex rosea
lebeda růžová
podrobnosti
Bartsia alpina
lepnice alpská
podrobnosti
Brachypodium rupestre
válečka skalní
podrobnosti
Brachyscome iberidifolia
všelicha iberkolistá
podrobnosti
Bromus catharticus
sveřep americký (sveřepovka americká)
podrobnosti
Camelina alyssum subsp. alyssum
lnička tařicovitá pravá
podrobnosti
Cardamine amara subsp. opicii
řeřišnice hořká Opizova
podrobnosti
Cardamine matthioli
řeřišnice Matthioliho
podrobnosti
Cardamine trifolia
řeřišnice trojlistá
podrobnosti
Chenopodium chenopodioides
merlík slanomilný
podrobnosti
Chenopodium vulvaria
merlík smrdutý
podrobnosti
Conringia orientalis
hořinka východní
podrobnosti
Dianthus lumnitzeri
hvozdík Lumnitzerův
podrobnosti
Diphasiastrum issleri
plavuník Isslerův (plavuník klamný, plavuň Isslerova)
podrobnosti
Diphasiastrum zeilleri
plavuník Zeillerův (plavuník přehlížený, plavuň Zeillerova)
podrobnosti
Drosera anglica
rosnatka anglická
podrobnosti
Drosera intermedia
rosnatka prostřední
podrobnosti
Drosera rotundifolia
rosnatka okrouhlolistá
podrobnosti
Eryngium planum
máčka plocholistá
podrobnosti
Euphorbia angulata
pryšec hranatý
podrobnosti
Euphorbia falcata
pryšec srpovitý
podrobnosti
Euphorbia salicifolia
pryšec vrbolistý
podrobnosti
Euphorbia seguieriana subsp. seguieriana
pryšec sivý pravý
podrobnosti
Filago lutescens
bělolist žlutavý
podrobnosti
Gentianella campestris subsp. baltica
hořeček ladní pobaltský (hořeček ladní baltský)
podrobnosti
Gentianella lutescens subsp. carpatica
hořeček žlutavý karpatský
podrobnosti
Gentianella lutescens subsp. lutescens
hořeček žlutavý pravý
podrobnosti
Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana
hořeček drsný Sturmův
podrobnosti
Gentianopsis ciliata
hořec brvitý (trličník brvitý)
podrobnosti
Geranium lucidum
kakost lesklý
podrobnosti
Gladiolus imbricatus
mečík střechovitý
podrobnosti
Glaucium corniculatum
rohatec růžkatý
podrobnosti
Gnaphalium supinum
protěž nízká (protěženec nízký)
podrobnosti
Gratiola officinalis
konitrud lékařský
podrobnosti
Hedysarum hedysaroides
kopyšník tmavý
podrobnosti
Heliotropium europaeum
otočník evropský
podrobnosti
Hylotelephium argutum
rozchodník zubatý (rozchodníkovec zubatý)
podrobnosti
Hypochaeris glabra
prasetník lysý
podrobnosti
Inula oculus-christi
oman oko Kristovo
podrobnosti
Ledum palustre
rojovník bahenní
podrobnosti
Lilium bulbiferum
lilie cibulkonosná
podrobnosti
Linaria arvensis
lnice rolní
podrobnosti
Linum hirsutum
len chlupatý
podrobnosti
Linum tenuifolium
len tenkolistý
podrobnosti
Lolium temulentum
jílek mámivý
podrobnosti
Lycopodiella inundata
plavuňka zaplavovaná (plavuň zaplavovaná)
podrobnosti
Lythrum hyssopifolia
kyprej yzopolistý
podrobnosti
Melilotus dentatus
komonice zubatá
podrobnosti
Nasturtium officinale
potočnice lékařská
podrobnosti
Nonea pulla
pipla osmahlá
podrobnosti
Nymphoides peltata
plavín štítnatý
podrobnosti
Papaver argemone
mák polní
podrobnosti
Papaver confine
mák časný
podrobnosti
Papaver lecoqii
mák Lecoqův
podrobnosti
Papaver maculosum subsp. austromoravicum
mák bělokvětý jihomoravský
podrobnosti
Potamogeton coloratus
rdest zbarvený
podrobnosti
Potentilla patula
mochna rozkladitá
podrobnosti
Potentilla rupestris
mochna skalní (vřeteník skalní)
podrobnosti
Potentilla sterilis
mochna jahodovitá
podrobnosti
Prunus tenella
mandloň nízká
podrobnosti
Pseudognaphalium luteoalbum
protěž žlutobílá
podrobnosti
Pulicaria dysenterica
blešník úplavičný
podrobnosti
Pulsatilla alpina subsp. austriaca
koniklec alpinský bílý
podrobnosti
Pulsatilla vernalis
koniklec jarní
podrobnosti
Rapistrum perenne
řepovník vytrvalý
podrobnosti
Reseda phyteuma
rýt velkokališný
podrobnosti
Ribes petraeum
rybíz skalní (meruzalka skalní)
podrobnosti
Salvinia natans
nepukalka vzplývající (nepukalka plovoucí)
podrobnosti
Saxifraga moschata
lomikámen pižmový
podrobnosti
Silene gallica
silenka francouzská
podrobnosti
Spergula arvensis subsp. maxima
kolenec rolní největší
podrobnosti
Spergularia maritima
kuřinka obroubená
podrobnosti
Taraxacum bessarabicum
pampeliška besarabská
podrobnosti
Taraxacum serotinum
pampeliška pozdní
podrobnosti
Thesium alpinum
lněnka alpská
podrobnosti
Thesium arvense
lněnka rolní
podrobnosti
Thesium dollineri
lněnka Dollinerova
podrobnosti
Thesium linophyllon
lněnka lnolistá
podrobnosti
Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus
mateřídouška ozdobná sudetská
podrobnosti
Thymus pulegioides subsp. carniolicus
mateřídouška vejčitá kraňská
podrobnosti
Trifolium fragiferum
jetel jahodnatý (jetelík jahodnatý)
podrobnosti
Trigonella monspeliaca
pískavice thesalská
podrobnosti
Typha minima
orobinec nejmenší
podrobnosti
Vaccaria hispanica
kravinec španělský
podrobnosti
Valerianella dentata subsp. dentata
kozlíček zubatý pravý
podrobnosti
Valerianella dentata subsp. eriosperma
kozlíček zubatý vlnoplodý
podrobnosti
Valerianella rimosa
kozlíček štěrbinatý
podrobnosti
Veratrum nigrum
kýchavice černá
podrobnosti
Veronica bellidioides
rozrazil chudobkovitý
podrobnosti
zobrazit vybrané
Počet fotografií: 1–48 z 317
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 30.11.2018

TOPlist