Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 411
verze pro mobil
Počet druhů: 157zobrazit vybrané
Acer palmatum
javor dlanitolistý
podrobnosti
Achillea pannonica
řebříček panonský
podrobnosti
Ageratum houstonianum
nestařec americký
podrobnosti
Allium angulosum
česnek hranatý
podrobnosti
Allium nutans
česnek nicí
podrobnosti
Allium oleraceum
česnek planý
podrobnosti
Allium sativum
česnek kuchyňský
podrobnosti
Allium senescens
česnek chlumní
podrobnosti
Ambrosia artemisiifolia
ambrozie peřenolistá
podrobnosti
Andromeda polifolia
kyhanka sivolistá
podrobnosti
Anthemis tinctoria
rmen barvířský (marunek barvířský)
podrobnosti
Anthericum liliago
bělozářka liliovitá
podrobnosti
Anthericum ramosum
bělozářka větevnatá
podrobnosti
Apium graveolens
celer (miřík)
podrobnosti
Artemisia campestris
pelyněk ladní
podrobnosti
Artemisia dracunculus
pelyněk estragon
podrobnosti
Aster ericoides
hvězdnice vřesovcová
podrobnosti
Astrantia major
jarmanka větší
podrobnosti
Betonica officinalis
bukvice lékařská
podrobnosti
Bidens pilosa
dvouzubec chlupatý
podrobnosti
Bothriochloa ischaemum
vousatka prstnatá
podrobnosti
Buphthalmum salicifolium
volovec vrbolistý
podrobnosti
Bupleurum falcatum
prorostlík srpovitý
podrobnosti
Calamagrostis varia
třtina pestrá
podrobnosti
Calycanthus floridus
sazaník květnatý
podrobnosti
Campanula alliariifolia
zvonek česnáčkolistý
podrobnosti
Campanula barbata
zvonek vousatý
podrobnosti
Campanula bononiensis
zvonek boloňský
podrobnosti
Campanula glomerata
zvonek klubkatý
podrobnosti
Campanula medium
zvonek zahradní
podrobnosti
Campanula rotundifolia
zvonek okrouhlolistý
podrobnosti
Campanula trachelium
zvonek kopřivolistý
podrobnosti
Carex buxbaumii
ostřice Buxbaumova
podrobnosti
Carex demissa
ostřice skloněná
podrobnosti
Carex flacca
ostřice chabá
podrobnosti
Carex panicea
ostřice prosová
podrobnosti
Centaurea jacea subsp. angustifolia
chrpa luční úzkolistá
podrobnosti
Cephalaria gigantea
hlavatka obrovská
podrobnosti
Chaerophyllum aromaticum
krabilice zápašná
podrobnosti
Chamaecytisus albus
čilimník bílý
podrobnosti
Chamaecytisus supinus
čilimník nízký
podrobnosti
Circaea lutetiana
čarovník pařížský
podrobnosti
Cirsium canum
pcháč šedý
podrobnosti
Cirsium palustre
pcháč bahenní
podrobnosti
Cirsium x tataricum
pcháč
podrobnosti
Clematis recta
plamének přímý
podrobnosti
Cnidium dubium
jarva žilnatá
podrobnosti
Collomia grandiflora
slizatka velkokvětá
podrobnosti
Cornus sanguinea
svída krvavá
podrobnosti
Cosmos bipinnatus
krásenka zpeřená
podrobnosti
Cotoneaster horizontalis
skalník rozprostřený
podrobnosti
Crepis pannonica
škarda panonská
podrobnosti
Crepis sibirica
škarda sibiřská
podrobnosti
Cynoglossum officinale
užanka lékařská
podrobnosti
Cytisus nigricans
čilimník černající (čilimníkovec černající)
podrobnosti
Digitalis grandiflora
náprstník velkokvětý
podrobnosti
Digitalis lutea
náprstník žlutý
podrobnosti
Dipsacus sativus
štětka soukenická
podrobnosti
Dorycnium germanicum
bílojetel německý
podrobnosti
Dryopteris carthusiana
kapraď osténkatá
podrobnosti
Echinops sphaerocephalus
bělotrn kulatohlavý
podrobnosti
Euphorbia palustris
pryšec bahenní
podrobnosti
Fagopyrum tataricum
pohanka tatarská
podrobnosti
Festuca heterophylla
kostřava různolistá
podrobnosti
Frangula alnus
krušina olšová
podrobnosti
Galeopsis angustifolia
konopice úzkolistá (konopička úzkolistá)
podrobnosti
Galium boreale
svízel severní
podrobnosti
Galium sylvaticum
svízel lesní
podrobnosti
Genista sagittalis
kručinka křídlatá (kručinečka křídlatá)
podrobnosti
Genista tinctoria
kručinka barvířská
podrobnosti
Gentiana acaulis
hořec bezlodyžný (modrohořec bezlodyžný, hořec Kochův)
podrobnosti
Gladiolus hortulanus
mečík zahradní
podrobnosti
Gymnocladus dioica
nahovětvec dvoudomý
podrobnosti
Hamamelis mollis
vilín měkký
podrobnosti
Hamamelis virginiana
vilín virginský
podrobnosti
Helichrysum bracteatum
smil listenatý (slaměnka)
podrobnosti
Heliopsis helianthoides
janeba drsná
podrobnosti
Hemerocallis fulva
denivka plavá
podrobnosti
Hieracium piloselloides
jestřábník úzkolistý
podrobnosti
Hieracium sabaudum
jestřábník savojský
podrobnosti
Hieracium umbellatum
jestřábník okoličnatý
podrobnosti
Hippocrepis emerus
podkovka křovitá (čičorka křovitá)
podrobnosti
Ilex aquifolium
cesmína ostrolistá
podrobnosti
Inula salicina
oman vrbolistý
podrobnosti
Iva xanthiifolia
pouva řepňolistá
podrobnosti
Juniperus communis
jalovec obecný
podrobnosti
Koeleria glauca
smělek sivý
podrobnosti
Laserpitium latifolium
hladýš širolistý
podrobnosti
Lathyrus latifolius
hrachor širolistý
podrobnosti
Lathyrus sylvestris
hrachor lesní
podrobnosti
Lilium regale
lilie královská
podrobnosti
Linaria repens
lnice plazivá
podrobnosti
Lithospermum officinale
kamejka lékařská
podrobnosti
Luzula nivea
bika sněhobílá
podrobnosti
Magnolia stellata
šácholan hvězdovitý
podrobnosti
Malus baccata
jabloň drobnoplodá
podrobnosti
Medicago x varia
tolice měňavá
podrobnosti
Mentha longifolia
máta dlouholistá
podrobnosti
Mentha spicata
máta klasnatá
podrobnosti
Mentha x piperita
máta peprná
podrobnosti
Mespilus germanica
mišpule obecná
podrobnosti
Oenanthe silaifolia
halucha koromáčolistá
podrobnosti
Paeonia lactiflora
pivoňka čínská
podrobnosti
Panicum miliaceum
proso seté
podrobnosti
Petunia x atkinsiana
petunie zahradní
podrobnosti
Peucedanum cervaria
smldník jelení
podrobnosti
Peucedanum oreoselinum
smldník olešníkový
podrobnosti
Peucedanum palustre
smldník bahenní
podrobnosti
Phaseolus vulgaris
fazol obecný
podrobnosti
Phlox paniculata
plamenka latnatá
podrobnosti
Phlox subulata
plamenka šídlovitá
podrobnosti
Pimpinella saxifraga
bedrník obecný
podrobnosti
Pinus cembra
borovice limba
podrobnosti
Potentilla inclinata
mochna šedavá
podrobnosti
Potentilla reptans
mochna plazivá
podrobnosti
Primula farinosa
prvosenka pomoučená
podrobnosti
Prunus subhirtella
podrobnosti
Rosa gallica
růže galská (růže keltská)
podrobnosti
Rudbeckia laciniata
třapatka dřípatá
podrobnosti
Salvia aethiopis
šalvěj etiopská
podrobnosti
Scabiosa canescens
hlaváč šedavý
podrobnosti
Scabiosa lucida
hlaváč lesklý
podrobnosti
Scabiosa ochroleuca
hlaváč žlutavý
podrobnosti
Scorzonera hispanica
hadí mord španělský
podrobnosti
Scutellaria galericulata
šišák vroubkovaný
podrobnosti
Scutellaria hastifolia
šišák hrálovitý
podrobnosti
Senecio doria
starček zlatý
podrobnosti
Senecio erucifolius
starček roketolistý
podrobnosti
Serratula lycopifolia
srpice karbincolistá (srpice jednoúborná, srpovník karbincolistý)
podrobnosti
Seseli annuum
sesel roční
podrobnosti
Setaria italica
bér italský
podrobnosti
Sida hermaphrodita
vlákeň oboupohlavná
podrobnosti
Sideritis montana
hojník chlumní
podrobnosti
Silphium perfoliatum
mužák prorostlý
podrobnosti
Sisymbrium strictissimum
hulevník nejtužší
podrobnosti
Sium latifolium
sevlák potoční
podrobnosti
Solanum sisymbriifolium
lilek hulevníkolistý
podrobnosti
Solanum villosum
lilek žlutý
podrobnosti
Solidago gigantea
zlatobýl obrovský
podrobnosti
Solidago graminifolia
zlatobýl trávolistý
podrobnosti
Sorghum bicolor
čirok obecný
podrobnosti
Spiraea salicifolia
tavolník vrbolistý
podrobnosti
Stachys alpina
čistec alpínský
podrobnosti
Stachys germanica
čistec německý
podrobnosti
Telekia speciosa
kolotočník ozdobný
podrobnosti
Teucrium marum
ožanka kočičí
podrobnosti
Thalictrum flavum
žluťucha žlutá
podrobnosti
Tragopogon pratensis
kozí brada luční
podrobnosti
Trifolium alpestre
jetel alpínský
podrobnosti
Trifolium fragiferum
jetel jahodnatý (jetelík jahodnatý)
podrobnosti
Trinia glauca
bezobalka sivá
podrobnosti
Veratrum nigrum
kýchavice černá
podrobnosti
Verbena officinalis
sporýš lékařský
podrobnosti
Verbena x hybrida
sporýš zahradní
podrobnosti
Viola mirabilis
violka divotvárná
podrobnosti
Xanthium albinum
řepeň polabská
podrobnosti
Xanthium spinosum
řepeň trnitá
podrobnosti
zobrazit vybrané
Počet fotografií: 1–48 z 411
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 13.4.2021

TOPlist