Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–16 z 16
verze pro mobil
Počet společenstev: 14
Adenostylion alliariae
subalpínské vysokobylinné nivy
podrobnosti
Alnetum incanae
devětsilové olšiny s olší šedou
podrobnosti
Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii
vegetace lesních pramenišť s řeřišnicí hořkou
podrobnosti
Carici remotae-Fraxinetum excelsioris
prameništní jasanové olšiny
podrobnosti
Chaerophyllo hirsuti-Calthetum palustris
horské vlhké louky s krabilicí chlupatou
podrobnosti
Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum ulmariae
horská vlhká tužebníková lada s krabilicí chlupatou
podrobnosti
Equiseto sylvatici-Piceetum abietis
vlhké přesličkové smrčiny
podrobnosti
Laserpitio archangelicae-Dactylidetum glomeratae
subalpínské srhové nivy
podrobnosti
Petasitetum hybridi
vegetace niv s devětsilem lékařským
podrobnosti
Petasitetum hybridi-kablikiani
vegetace štěrkových náplavů s devětsilem Kablíkové
podrobnosti
Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae
subalpínské havezové nivy
podrobnosti
Rumicetum alpini
horská nitrofilní vegetace s invazním šťovíkem alpským
podrobnosti
Salicetum purpureae
pobřežní vrbiny s vrbou nachovou
podrobnosti
Swertietum perennis
vegetace subalpínských pramenišť s pažitkou pobřežní a kropenáčem vytrvalým
podrobnosti
zobrazit vybrané
Vědecké jméno: Adenostylion alliariae, Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae, Laserpitio archangelicae-Dactylidetum glomeratae, Salicetum purpureae, Alnion incanae, Alnetum incanae, Carici remotae-Fraxinetum excelsioris, Equiseto sylvatici-Piceetum abietis, Montio-Cardaminetea, Caricion remotae, Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii, Swertio perennis-Dichodontion palustris, Swertietum perennis, Chaerophyllo hirsuti-Calthetum palustris, Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum ulmariae, Petasition hybridi, Petasitetum hybridi, Petasitetum hybridi-kablikiani, Rumicion alpini, Rumicetum alpini
Počet fotografií: 1–16 z 16
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 30.3.2020

TOPlist //