Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Bistorta major S. F. Gray (rdesno hadí kořen (hadí kořen větší))

syn. Bistorta officinalis
Čeleď Polygonaceae (rdesnovité) (?)Další informace, BOTANY.cz, Biolib, Florius, Botanika.borec.cz, Google Scholar
Typ plodunažka (?)Rozšíření druhuČR: Pladias,
SVĚT: linnaeus.nrm.se
Životní formageofyt (Gf): bylina s cibulemi/hlízami/oddenkyPodzemní orgányCLO-PLA
Doba květukvěten, červen, červenec, srpen
Výškový stupeňpodhůří, hory, subalpínský stupeň
VegetaceJuncetea trifidi, Juncion trifidi, Cetrario-Festucetum supinae, Calamagrostion villosae, Crepido conyzifoliae-Calamagrostietum villosae, Violo sudeticae-Deschampsietum cespitosae, Salicion silesiacae, Salici silesiacae-Betuletum carpaticae, Salicetum lapponum, Swertietum perennis, Bartsio alpinae-Caricetum nigrae, Polygono bistortae-Trisetion flavescentis, Melandrio rubri-Phleetum alpini, Polygono bistortae-Cirsietum heterophylli, Nardion strictae, Thesio alpini-Nardetum strictae, Nardo strictae-Agrostion tenuis, Sileno vulgaris-Nardetum strictae (?)
Biotopmokřad/břeh vodních toků a nádrží, slatiniště/přechod. rašeliniště/vrchovistě, louka
Původnostpůvodní (?)
EtymologieBistorta: hadí kořen, slov. štiav - z lat. bis = dvakrát, torqueo = točím, kroutím: podle tvaru kořenů (Šmíd 2002)
ZajímavostKvětomluva: Chci být matkou Tvých dítek.... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo77
teplo44
kontinentalita77
vlhkost77
půdní reakce55
živiny55

    Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 14.11.2019

    TOPlist