Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–9 z 9
verze pro mobil
Počet společenstev: 7
Carici fritschii-Quercetum roboris
doubravy západopanonských písčin s ostřicí doubravní
podrobnosti
Carici pilosae-Carpinetum betuli
karpatské dubohabřiny
podrobnosti
Galio sylvatici-Carpinetum betuli
hercynské mezické dubohabřiny
podrobnosti
Holco mollis-Quercetum roboris
vlhké acidofilní doubravy
podrobnosti
Melico pictae-Quercetum roboris
teplomilné doubravy s druhy bezkolencových luk
podrobnosti
Primulo veris-Carpinetum betuli
panonské dubohabřiny
podrobnosti
Quercetum pubescenti-roboris
panonské sprašové doubravy
podrobnosti
zobrazit vybrané
Vědecké jméno: Carpinion betuli, Galio sylvatici-Carpinetum betuli, Carici pilosae-Carpinetum betuli, Primulo veris-Carpinetum betuli, Quercetea pubescentis, Aceri tatarici-Quercion, Quercetum pubescenti-roboris, Carici fritschii-Quercetum roboris, Quercion petraeae, Melico pictae-Quercetum roboris, Quercetea robori-petraeae, Quercion roboris, Holco mollis-Quercetum roboris
Počet fotografií: 1–9 z 9
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 15.3.2019

TOPlist