Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–6 z 6
verze pro mobil
Počet společenstev: 5
Euphorbio-Quercetum
teplomilné bazifilní doubravy na mělkých suchých půdách
podrobnosti
Lathyro collini-Quercetum pubescentis
bazifilní dubový řídkoles na mělkých suchých půdách středních a severních Čech
podrobnosti
Melico pictae-Quercetum roboris
teplomilné doubravy s druhy bezkolencových luk
podrobnosti
Primulo veris-Carpinetum betuli
panonské dubohabřiny
podrobnosti
Quercetum pubescenti-roboris
panonské sprašové doubravy
podrobnosti
zobrazit vybrané
Vědecké jméno: Carpinion betuli, Primulo veris-Carpinetum betuli, Quercetea pubescentis, Quercion pubescenti-petraeae, Lathyro collini-Quercetum pubescentis, Euphorbio-Quercetum, Aceri tatarici-Quercion, Quercetum pubescenti-roboris, Quercion petraeae, Melico pictae-Quercetum roboris
Počet fotografií: 1–6 z 6
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 22.1.2020

TOPlist //