Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–4 z 4
verze pro mobil
Počet společenstev: 4
Alnetum incanae
devětsilové olšiny s olší šedou
podrobnosti
Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae
horské klenové bučiny
podrobnosti
Carici remotae-Fraxinetum excelsioris
prameništní jasanové olšiny
podrobnosti
Luzulo-Abietetum albae
bikové oligomezotrofní jedliny
podrobnosti
zobrazit vybrané
Vědecké jméno: Carpino-Fagetea, Alnion incanae, Alnetum incanae, Carici remotae-Fraxinetum excelsioris, Fagion sylvaticae, Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae, Luzulo-Abietetum albae, Montio-Cardaminetea, Caricion remotae
Počet fotografií: 1–4 z 4
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 2.6.2020

TOPlist //