Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–7 z 7
verze pro mobil
Počet společenstev: 5
Aceri-Tilietum
suťové a skalní javorové lipiny
podrobnosti
Carici pilosae-Carpinetum betuli
karpatské dubohabřiny
podrobnosti
Galio sylvatici-Carpinetum betuli
hercynské mezické dubohabřiny
podrobnosti
Primulo veris-Carpinetum betuli
panonské dubohabřiny
podrobnosti
Stellario holosteae-Carpinetum betuli
suboceanické vlhké dubohabřiny
podrobnosti
zobrazit vybrané
Vědecké jméno: Carpino-Fagetea, Carpinion betuli, Galio sylvatici-Carpinetum betuli, Stellario holosteae-Carpinetum betuli, Carici pilosae-Carpinetum betuli, Primulo veris-Carpinetum betuli, Aceri-Tilietum, Quercetea pubescentis, Quercion petraeae
Počet fotografií: 1–7 z 7
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 14.11.2019

TOPlist