Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 55
verze pro mobil
Počet společenstev: 9
Astragalo exscapi-Crambetum tatariae
narušované panonské sprašové stepi
podrobnosti
Avenulo pratensis-Festucetum valesiacae
acidofilní suché trávníky s kostřavou walliskou
podrobnosti
Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae
středočeské a severočeské skalní stepi s kostřavou walliskou
podrobnosti
Festucion valesiacae
úzkolisté suché trávníky
podrobnosti
Festuco rupicolae-Caricetum humilis
úzkolisté suché trávníky s kostřavou žlábkatou a ostřicí nízkou
podrobnosti
Festuco valesiacae-Stipetum capillatae
stepní pastviny s kostřavou walliskou a kavylem vláskovitým
podrobnosti
Helichryso arenariae-Festucetum pallentis
vegetace silikátových pahorků se smilem písečným
podrobnosti
Koelerio-Phleion phleoidis
acidofilní suché trávníky
podrobnosti
Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae
acidofilní suché trávníky teplých oblastí
podrobnosti
zobrazit vybrané
Vědecké jméno: Festuco-Brometea, Helichryso arenariae-Festucetum pallentis, Festucion valesiacae, Festuco valesiacae-Stipetum capillatae, Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae, Festuco rupicolae-Caricetum humilis, Astragalo exscapi-Crambetum tatariae, Koelerio-Phleion phleoidis, Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae, Avenulo pratensis-Festucetum valesiacae
Počet fotografií: 1–48 z 55
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 11.5.2020

TOPlist //