Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 64
verze pro mobil
Počet společenstev: 10
Avenulo pratensis-Festucetum valesiacae
acidofilní suché trávníky s kostřavou walliskou
podrobnosti
Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae
bělokarpatské louky
podrobnosti
Diantho serotini-Festucetum vaginatae
podrobnosti
Erysimo diffusi-Agrostietum capillaris
panonské kostřavové trávníky písčin
podrobnosti
Genisto pilosae-Quercetum petraeae
acidofilní dubové řídkolesy s kručinkou chlupatou
podrobnosti
Helichryso arenariae-Festucetum pallentis
vegetace silikátových pahorků se smilem písečným
podrobnosti
Jasiono montanae-Festucetum ovinae
podhorské acidofílní trávníky mělkých půd
podrobnosti
Koelerio-Phleion phleoidis
acidofilní suché trávníky
podrobnosti
Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis
vegetace skalních výchozů s chmerkem vytrvalým
podrobnosti
Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae
acidofilní suché trávníky teplých oblastí
podrobnosti
zobrazit vybrané
Vědecké jméno: Genisto pilosae-Quercetum petraeae, Armerion elongatae, Erysimo diffusi-Agrostietum capillaris, Hyperico perforati-Scleranthion perennis, Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis, Jasiono montanae-Festucetum ovinae, Festucetea vaginatae, Festucion vaginatae, Diantho serotini-Festucetum vaginatae, Helichryso arenariae-Festucetum pallentis, Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae, Koelerio-Phleion phleoidis, Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae, Avenulo pratensis-Festucetum valesiacae
Počet fotografií: 1–48 z 64
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 10.8.2020

TOPlist //