Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–19 z 19
verze pro mobil
Počet společenstev: 8
Bidention tripartitae
nitrofilní vegetace obnažených den a vlhkých ruderálních stanovišť
podrobnosti
Bolboschoenetum yagarae
litorální vegetace sladkých vod s kamyšníky
podrobnosti
Corrigiolo littoralis-Bidentetum radiatae
vegetace letněných rybníků s dvouzubcem paprsčitým
podrobnosti
Eleocharition ovatae
vegetace nízkých jednoletých travin a bylin na obnažených dnech rybníků
podrobnosti
Isoëto-Nano-Juncetea
vegetace jednoletých vlhkomilných bylin
podrobnosti
Polygono-Eleocharitetum ovatae
vegetace obnažených den s bahničkou vejčitou a ostřicí šáchorovitou
podrobnosti
Scirpetum radicantis
mokřadní vegetace se skřípinou kořenující
podrobnosti
Stellario uliginosae-Isolepidetum setaceae
vegetace rybničních okrajů se sítinou žabí a ptačincem mokřadním
podrobnosti
zobrazit vybrané
Vědecké jméno: Isoëto-Nano-Juncetea, Eleocharition ovatae, Polygono-Eleocharitetum ovatae, Stellario uliginosae-Isolepidetum setaceae, Bidentetea tripartitae, Bidention tripartitae, Corrigiolo littoralis-Bidentetum radiatae, Scirpetum radicantis, Bolboschoenetum yagarae
Počet fotografií: 1–19 z 19
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 30.3.2020

TOPlist //