Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet společenstev: 5
Eleocharition ovatae
vegetace nízkých jednoletých travin a bylin na obnažených dnech rybníků
podrobnosti
Eleocharito-Littorelletum uniflorae
obojživelná vegetace s pobřežnicí jednokvětou
podrobnosti
Isoëto-Nano-Juncetea
vegetace jednoletých vlhkomilných bylin
podrobnosti
Junco tenageiae-Radioletum linoidis
vegetace nízkých jednoletých travin na vlhkých píscích
podrobnosti
Stellario uliginosae-Isolepidetum setaceae
vegetace rybničních okrajů se sítinou žabí a ptačincem mokřadním
podrobnosti
zobrazit vybrané
Vědecké jméno: Isoëto-Nano-Juncetea, Eleocharition ovatae, Stellario uliginosae-Isolepidetum setaceae, Radiolion linoidis, Junco tenageiae-Radioletum linoidis, Eleocharito-Littorelletum uniflorae

Správce: Dana MichalcováAktualizováno: 27.3.2016

Facebook logohttp://www.facebook.com/pages/Botanick%C3%A1-fotogalerie/185308488174573
TOPlist