Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–33 z 33
verze pro mobil
Počet společenstev: 12
Bartsio alpinae-Caricetum nigrae
vegetace zrašelinělých pramenišť v hercynských karech
podrobnosti
Caricetum nigrae
mezotrofní rašelinné louky s ostřicí obecnou
podrobnosti
Carici bigelowii-Nardetum strictae
smilkové alpínské trávníky
podrobnosti
Caricion canescenti-nigrae
mírně kyselá rašeliniště a rašelinné louky
podrobnosti
Festuco capillatae-Nardetum strictae
mezofilní podhorské a horské smilkové trávníky
podrobnosti
Festuco supinae-Nardetum strictae
druhově chudé subalpínské smilkové trávníky
podrobnosti
Juncetum squarrosi
vlhké smilkové louky se sítinou kostrbatou
podrobnosti
Junco effusi-Molinietum caerulae
acidofilní bezkolencové louky
podrobnosti
Nardo strictae-Juncion squarrosi
podrobnosti
Sileno vulgaris-Nardetum strictae
smilkové trávníky horského stupně Krkonoš
podrobnosti
Thesio alpini-Nardetum strictae
druhově bohaté subalpínské smilkové trávníky
podrobnosti
Violion caninae
podhorské a horské smilkové trávníky
podrobnosti
zobrazit vybrané
Vědecké jméno: Juncetea trifidi, Nardo strictae-Caricion bigelowii, Carici bigelowii-Nardetum strictae, Sphagno compacti-Molinietum caeruleae, Caricion canescenti-nigrae, Caricetum nigrae, Bartsio alpinae-Caricetum nigrae, Molinion caeruleae, Junco effusi-Molinietum caerulae, Calluno-Ulicetea, Nardion strictae, Festuco supinae-Nardetum strictae, Thesio alpini-Nardetum strictae, Nardo strictae-Agrostion tenuis, Sileno vulgaris-Nardetum strictae, Violion caninae, Festuco capillatae-Nardetum strictae, Nardo strictae-Juncion squarrosi, Juncetum squarrosi
Počet fotografií: 1–33 z 33
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 15.3.2019

TOPlist