Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Juncus articulatus L. (sítina článkovaná)

Čeleď Juncaceae (sítinovité) (?)Další informace
BOTANY.cz, Biolib, Florius, Google Scholar
Typ plodutobolka (?)Rozšíření druhuČR, svět
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?)
Doba květučerven, červenec, srpen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří, hory
VegetaceAlismatetum lanceolati, Caricion davallianae, Carici flavae-Cratoneuretum filicini, Eleocharitetum quinqueflorae, Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis, Campylio stellati-Trichophoretum alpini (?)
Biotopmokřad/břeh vodních toků a nádrží, pastvina, cesta nebo její okraj
Původnostpůvodní (?)
EtymologieJuncus: sítina - z lat. iungo = vážu: pletly se z něho košíky (Šmíd 2002)
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo88
teploxx
kontinentalita33
vlhkost99
půdní reakcexx
živiny22

    Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 2.6.2020

    TOPlist //