Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Lysimachia nemorum L. (vrbina hajní)

Čeleď Primulaceae (prvosenkovité) (?)Další informace
BOTANY.cz, Biolib, Florius, Google Scholar
Typ plodutobolka (?)Rozšíření druhuČR, svět
Životní formachamaefyt (Chf): bylina/nízká dřevina - viz nápověda (?)
Doba květučerven, červenec, srpen
Výškový stupeňpodhůří, hory
VegetacePiceo abietis-Alnetum glutinosae, Carici remotae-Fraxinetum excelsioris, Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae, Montio-Cardaminetea, Caricion remotae (?)
Biotopmokřad/břeh vodních toků a nádrží, křoviny, les
Původnostpůvodní (?)
EtymologieLysimachia: vrbina, slov. čerkáč - v řec. znamenalo kyprej, starořecký lékař Lýsimachos (Šmíd 2002)
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo22
teplo55
kontinentalita22
vlhkost77
půdní reakce77
živiny77

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 2.6.2020

TOPlist //