Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Mercurialis perennis L. (bažanka vytrvalá)

Čeleď Euphorbiaceae (pryšcovité) (?)Další informace
BOTANY.cz, Biolib, Wikipedie, Florius, Google Scholar
Typ plodutobolka (?)Rozšíření druhuČR, svět
Životní formageofyt (Gf): bylina s cibulemi/hlízami/oddenky, hemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?)
Doba květuduben, květen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří, hory
VegetaceSenecioni fuchsii-Coryletum avellanae, Carpino-Fagetea, Fagion sylvaticae, Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae, Sorbo-Fagion sylvaticae, Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae, Tilio platyphylli-Acerion, Aceri-Tilietum, Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris, Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani (?)
Biotopmokřad/břeh vodních toků a nádrží, skála/suť/zeď/lom, les
Původnostpůvodní (?)
EtymologieMercurialis: bažanka - prý lidem dal tuto rostlinu starořímský bůh Merkur, v řec Hermes, podle jiných zkomoleno z Melierculáris = užívaný ženami (Šmíd 2002)
ZajímavostKvětomluva: Už po tobě netoužím.... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo22
teploxx
kontinentalita33
vlhkostxx
půdní reakce88
živiny77

    Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 10.2.2020

    TOPlist //