Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–14 z 14
verze pro mobil
Počet společenstev: 11
Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae
horské klenové bučiny
podrobnosti
Athyrio distentifolii-Piceetum abietis
horské papratkové smrčiny
podrobnosti
Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae
horské acidofilní bučiny
podrobnosti
Calamagrostio villosae-Piceetum abietis
horské třtinové smrčiny
podrobnosti
Equiseto sylvatici-Piceetum abietis
vlhké přesličkové smrčiny
podrobnosti
Luzulo-Abietetum albae
bikové oligomezotrofní jedliny
podrobnosti
Piceo abietis-Alnetum glutinosae
smrkové olšiny
podrobnosti
Piceo abietis-Sorbetum aucupariae
horské jeřábové porosty
podrobnosti
Soldanello montanae-Piceetum abietis
vlhké rohozcové smrčiny
podrobnosti
Vaccinio myrtilli-Abietetum albae
brusnicové oligotrofní jedliny
podrobnosti
Vaccinio uliginosi-Piceetum abietis
rašelinné smrčiny
podrobnosti
zobrazit vybrané
Vědecké jméno: Piceo abietis-Sorbetum aucupariae, Piceo abietis-Alnetum glutinosae, Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae, Luzulo-Fagion sylvaticae, Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae, Luzulo-Abietetum albae, Vaccinio myrtilli-Abietetum albae, Vaccinio-Piceetea, Piceion abietis, Calamagrostio villosae-Piceetum abietis, Athyrio distentifolii-Piceetum abietis, Equiseto sylvatici-Piceetum abietis, Soldanello montanae-Piceetum abietis, Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris, Vaccinio uliginosi-Piceetum abietis
Počet fotografií: 1–14 z 14
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 12.9.2020

TOPlist