Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–8 z 8
verze pro mobil
Počet společenstev: 6
Euphorbio-Quercetum
teplomilné bazifilní doubravy na mělkých suchých půdách
podrobnosti
Lathyro collini-Quercetum pubescentis
bazifilní dubový řídkoles na mělkých suchých půdách středních a severních Čech
podrobnosti
Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis
bazifilní dubový řídkoles na mělkých suchých půdách severní části Panonské oblasti
podrobnosti
Primulo veris-Carpinetum betuli
panonské dubohabřiny
podrobnosti
Quercetum pubescenti-roboris
panonské sprašové doubravy
podrobnosti
Seslerio albicantis-Tilietum cordatae
pěchavové skalní lipiny
podrobnosti
zobrazit vybrané
Vědecké jméno: Primulo veris-Carpinetum betuli, Seslerio albicantis-Tilietum cordatae, Quercetea pubescentis, Quercion pubescenti-petraeae, Lathyro collini-Quercetum pubescentis, Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis, Euphorbio-Quercetum, Aceri tatarici-Quercion, Quercetum pubescenti-roboris, Quercion petraeae
Počet fotografií: 1–8 z 8
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 30.3.2020

TOPlist //