Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–23 z 23
verze pro mobil
Počet společenstev: 11
Angelico sylvestris-Cirsietum palustris
acidofilní vlhké louky s pcháčem bahenním
podrobnosti
Campylio stellati-Trichophoretum alpini
minerálně bohatá slatiniště s rašeliníky a suchopýrkem alpským
podrobnosti
Caricetum nigrae
mezotrofní rašelinné louky s ostřicí obecnou
podrobnosti
Carici flavae-Cratoneuretum filicini
slatinná pěnovcová prameniště
podrobnosti
Caricion canescenti-nigrae
mírně kyselá rašeliniště a rašelinné louky
podrobnosti
Junco effusi-Molinietum caerulae
acidofilní bezkolencové louky
podrobnosti
Junco subnodulosi-Schoenetum nigricantis
vápnitá slatiniště se šášinami
podrobnosti
Scorpidio scorpioidis-Utricularietum
vegetace oligotrofních vápnitých tůní s bublinatkami
podrobnosti
Sphagno warnstorfii-Eriophoretum latifolii
minerálně bohatá slatiniště s kalcitolerantními rašeliníky
podrobnosti
Valeriano dioicae-Caricetum davallianae
vápnitá slatiniště s ostřicí Davallovou
podrobnosti
Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae
karpatská vápnitá nepěnovcová slatiniště
podrobnosti
zobrazit vybrané
Vědecké jméno: Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae, Caricion davallianae, Valeriano dioicae-Caricetum davallianae, Carici flavae-Cratoneuretum filicini, Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae, Junco subnodulosi-Schoenetum nigricantis, Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis, Sphagno warnstorfii-Eriophoretum latifolii, Campylio stellati-Trichophoretum alpini, Caricion canescenti-nigrae, Caricetum nigrae, Junco effusi-Molinietum caerulae, Angelico sylvestris-Cirsietum palustris, Scorpidio scorpioidis-Utricularietum
Počet fotografií: 1–23 z 23
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 10.2.2020

TOPlist //