Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–12 z 12
verze pro mobil
Počet společenstev: 9
Aceri-Tilietum
suťové a skalní javorové lipiny
podrobnosti
Carici pilosae-Carpinetum betuli
karpatské dubohabřiny
podrobnosti
Galio rotundifolii-Abietetum albae
květnaté jedliny
podrobnosti
Galio sylvatici-Carpinetum betuli
hercynské mezické dubohabřiny
podrobnosti
Melico pictae-Quercetum roboris
teplomilné doubravy s druhy bezkolencových luk
podrobnosti
Primulo veris-Carpinetum betuli
panonské dubohabřiny
podrobnosti
Rubo idaei-Calamagrostietum arundinaceae
vegetace narušovaných stanovišť s třtinou rákosovitou
podrobnosti
Senecioni fuchsii-Coryletum avellanae
lískové křoviny chladnějších stanovišť
podrobnosti
Stellario holosteae-Carpinetum betuli
suboceanické vlhké dubohabřiny
podrobnosti
zobrazit vybrané
Vědecké jméno: Senecioni fuchsii-Coryletum avellanae, Carpino-Fagetea, Carpinion betuli, Galio sylvatici-Carpinetum betuli, Stellario holosteae-Carpinetum betuli, Carici pilosae-Carpinetum betuli, Primulo veris-Carpinetum betuli, Galio rotundifolii-Abietetum albae, Tilio platyphylli-Acerion, Aceri-Tilietum, Quercetea pubescentis, Quercion pubescenti-petraeae, Melico pictae-Quercetum roboris, Rubo idaei-Calamagrostietum arundinaceae
Počet fotografií: 1–12 z 12
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 15.3.2019

TOPlist