Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Genista tinctoria L. (kručinka barvířská)

Čeleď Fabaceae (bobovité) (?)Další informace
Biolib, Florius, Google Scholar
Typ plodulusk (?)Rozšíření druhuČR
Životní formachamaefyt (Chf): bylina/nízká dřevina - viz nápověda, nanofanerofyt (NFf): keřPodzemní orgányCLO-PLA
Doba květučerven, červenec, srpen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří
VegetaceQuercetea pubescentis, Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis, Aceri tatarici-Quercion, Carici fritschii-Quercetum roboris, Quercion petraeae, Sorbo torminalis-Quercetum, Viscario vulgaris-Quercetum petraeae, Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae (?)
Biotopsekundární trávník, les, louka, lesní lem/okraj křovin, pastvina, cesta nebo její okraj
Původnostpůvodní (?)
EtymologieGenista: kručinka - z kelt. gen = strom (Šmíd 2002)
ZajímavostVětve, list a květy obsahují žluté barvivo, které dříve bylo používáno k barvení vlny a lnu. Všechny orgány mimo to obsahují jedovaté ... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo88
teplo66
kontinentalita33
vlhkost66
půdní reakce66
živiny11

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 19.2.2024

TOPlist