Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Humulus lupulus L. (chmel otáčivý)

Čeleď Cannabaceae (konopovité) (?)Další informace
Biolib, Wikipedie, Florius, Google Scholar
Typ plodunažka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?)
Doba květukvěten, červen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří, hory
VegetaceSalicetea purpureae, Salicion albae, Salicetum albae, Rhamno catharticae-Cornetum sanguineae, Sambuco nigrae-Aceretum negundo, Pruno padi-Fraxinetum excelsioris, Thelypterido palustris-Phragmitetum australis, Senecionion fluviatilis, Cuscuto europaeae-Calystegietum sepium (?)
Biotopmokřad/břeh vodních toků a nádrží, křoviny, les
Původnostpůvodní (?)
EtymologieHumulus: chmel - ze slovanského humlo = chmel (Šmíd 2002)
ZajímavostChmel obsahuje chmelové hořčiny, které jsou nepostradatelnou surovinou k výrobě piva. Pěstují se jen samičí rostliny. Chmel se u nás pěstu... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo77
teplo66
kontinentalita33
vlhkost88
půdní reakce66
živiny88

      Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 6.6.2024

      TOPlist