Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Lathyrus vernus (L.) Bernh. (hrachor jarní (lecha jarní))

Čeleď Fabaceae (bobovité) (?)Další informace
Biolib, Florius, Google Scholar
Typ plodulusk (?)Rozšíření druhuČR, svět
Životní formageofyt (Gf): bylina s cibulemi/hlízami/oddenky, hemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u zeměPodzemní orgányCLO-PLA
Doba květuduben, květen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří, hory
VegetaceCarpino-Fagetea, Carpinion betuli, Galio sylvatici-Carpinetum betuli, Stellario holosteae-Carpinetum betuli, Carici pilosae-Carpinetum betuli, Primulo veris-Carpinetum betuli, Carici pilosae-Fagetum sylvaticae, Sorbo-Fagion sylvaticae, Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae, Tilio platyphylli-Acerion, Aceri-Tilietum, Quercetea pubescentis, Quercion pubescenti-petraeae, Lathyro collini-Quercetum pubescentis, Melico pictae-Quercetum roboris (?)
Biotoples, paseka/lesní světlina
Původnostpůvodní (?)
EtymologieLathyrus: hrachor - v řeč. nějaká vikvovitá rostlina sloužící jako dráždidlo (Šmíd 2002)
ZajímavostKvětomluva: Kéž bys vždycky přišla včas! Symbol vlídnosti.... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo44
teplo66
kontinentalita44
vlhkost55
půdní reakce88
živiny44

    Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 4.10.2023

    TOPlist