Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Ligustrum vulgare L. (ptačí zob obecný)

Čeleď Oleaceae (olivovníkovité) (?)Další informace
Biolib, Wikipedie, Florius, Google Scholar
Typ plodubobule (?)Rozšíření druhuČR
Životní formananofanerofyt (NFf): keř (?)
Doba květučerven
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny
VegetaceBerberidion vulgaris, Violo hirtae-Cornetum maris, Pruno spinosae-Ligustretum vulgaris, Primulo veris-Carpinetum betuli, Quercetea pubescentis, Quercion pubescenti-petraeae, Lathyro collini-Quercetum pubescentis, Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis, Euphorbio-Quercetum, Aceri tatarici-Quercion, Quercetum pubescenti-roboris (?)
Biotopsekundární trávník, křoviny, les, suchý trávník, lesní lem/okraj křovin
Původnostpůvodní (?)
EtymologieLigustrum: ptačí zob, slov. vtáči zob - Ligustia = histor. název krajiny u Janova v sz. Itálii, nebo z lat. ligo = váži, pletu, svazuji: má ohebné větve (Šmíd 2002)
ZajímavostÚdaje o obsahu jedu v bobulích se v literatuře různí. Ve střední Evropě se vyskytují patrně nejedovaté rasy. Smrtelné nebezpečí z bobul... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo77
teplo66
kontinentalita33
vlhkost44
půdní reakce88
živiny33

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 19.2.2024

TOPlist