Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–30 z 30
verze pro mobil
Počet druhů: 5zobrazit vybrané
Batrachium rionii
lakušník Rionův
podrobnosti
Cryptogramma crispa
jinořadec kadeřavý
podrobnosti
Festuca albensis
kostřava polabská
podrobnosti
Festuca pallens subsp. scabrifolia
kostřava sivá draslavá
podrobnosti
Festuca psammophila
kostřava písečná
podrobnosti


Počet společenstev: 11
Batrachietum rionii
vegetace mělkých brakických vod s lakušníkem Rionovým
podrobnosti
Cryptogrammetum crispae
vegetace subalpínských a alpínských silikátových sutí s jinořadcem kadeřavým
podrobnosti
Magno-Charetum hispidae
parožnatková vegetace s Chara hispida
podrobnosti
Nitelletum flexilis
parožnatková vegetace s Nitella flexilis
podrobnosti
Potametum perfoliati
vegetace mezotrofních vod s rdestem prorostlým
podrobnosti
Potametum praelongi
vodní vegetace s rdestem dlouholistým
podrobnosti
Potametum tenuifolii
vegetace mělkých vod s rdestem alpským
podrobnosti
Reynoutrietum japonicae
vegetace s invazními křídlatkami
podrobnosti
Salicetum albae
měkké luhy s vrbou bílou
podrobnosti
Saxifrago oppositifoliae-Festucetum versicoloris
alpínské skalní trávníky s kostřavou peřestou
podrobnosti
Scirpo fluitantis-Potametum polygonifolii
vegetace mělkých vod s rdestem rdesnolistým
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Vydrová, Alena
Počet fotografií: 1–30 z 30
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 4.10.2023

TOPlist