Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 517
verze pro mobil
Počet druhů: 270zobrazit vybrané
Actaea spicata
samorostlík klasnatý
podrobnosti
Adonis aestivalis
hlaváček letní (ohníček letní, hlaváčkovec letní)
podrobnosti
Adonis vernalis
hlaváček jarní
podrobnosti
Aegopodium podagraria
bršlice kozí noha
podrobnosti
Agrimonia eupatoria
řepík lékařský
podrobnosti
Ajuga genevensis
zběhovec lesní
podrobnosti
Ajuga glabra
zběhovec olysalý (zběhoveček olysalý)
podrobnosti
Allium schoenoprasum
pažitka pobřežní
podrobnosti
Allium scorodoprasum
česnek ořešec
podrobnosti
Allium ursinum
česnek medvědí
podrobnosti
Amelanchier ovalis
muchovník oválný
podrobnosti
Anacamptis pyramidalis
rudohlávek jehlancovitý
podrobnosti
Anemone sylvestris
sasanka lesní (sasankovka lesní)
podrobnosti
Antennaria dioica
kociánek dvoudomý
podrobnosti
Anthemis arvensis
rmen rolní
podrobnosti
Anthoxanthum odoratum
tomka vonná
podrobnosti
Anthriscus nitida
kerblík lesklý
podrobnosti
Apera spica-venti
chundelka metlice
podrobnosti
Aquilegia vulgaris
orlíček obecný
podrobnosti
Arabis hirsuta
huseník chlupatý
podrobnosti
Aremonia agrimonoides
řepíček řepíkovitý (řepíček mochnovitý)
podrobnosti
Aristolochia clematitis
podražec křovištní
podrobnosti
Asarum europaeum
kopytník evropský
podrobnosti
Asparagus officinalis
chřest lékařský
podrobnosti
Aster alpinus
hvězdnice alpská
podrobnosti
Astragalus danicus
kozinec dánský
podrobnosti
Bartsia alpina
lepnice alpská
podrobnosti
Batrachium fluitans
lakušník vzplývavý (lakušník říční)
podrobnosti
Betula nana
bříza trpasličí
podrobnosti
Bidens cernua
dvouzubec nicí
podrobnosti
Bistorta major
rdesno hadí kořen (hadí kořen větší)
podrobnosti
Blysmus compressus
skřípinka smáčknutá
podrobnosti
Botrychium multifidum
vratička mnohoklaná (vratičkovec mnohoklaný)
podrobnosti
Brachypodium pinnatum
válečka prapořitá
podrobnosti
Briza minor
třeslice menší
podrobnosti
Bromus erectus
sveřep vzpřímený (kostřavice vzpřímená)
podrobnosti
Bromus rubens
sveřep načervenalý (sveřepec načervenalý)
podrobnosti
Bupleurum longifolium subsp. vapincense
prorostlík dlouholistý fialový
podrobnosti
Cakile maritima
pomořanka přímořská
podrobnosti
Calamagrostis varia
třtina pestrá
podrobnosti
Calystegia sepium
opletník plotní
podrobnosti
Campanula rapunculus
zvonek řepka
podrobnosti
Carex alba
ostřice bílá
podrobnosti
Carex cespitosa
ostřice trsnatá
podrobnosti
Carex lasiocarpa
ostřice plstnatoplodá
podrobnosti
Carex montana
ostřice horská
podrobnosti
Carex pallescens
ostřice bledavá
podrobnosti
Carex pauciflora
ostřice chudokvětá
podrobnosti
Carex paupercula
ostřice vrchovištní
podrobnosti
Carex secalina
ostřice žitná
podrobnosti
Carex tomentosa
ostřice plstnatá
podrobnosti
Carex vesicaria
ostřice měchýřkatá
podrobnosti
Castanea sativa
kaštanovník jedlý (kaštanovník setý)
podrobnosti
Centaurea montana subsp. montana
chrpa horská pravá
podrobnosti
Centaurea stenolepis
chrpa úzkoperá (chrpina úzkoperá)
podrobnosti
Cephalanthera rubra
okrotice červená
podrobnosti
Cercis siliquastrum
zmarlika Jidášova
podrobnosti
Ceterach officinarum
kyvor lékařský
podrobnosti
Chaerophyllum aromaticum
krabilice zápašná
podrobnosti
Chamaecytisus albus
čilimník bílý
podrobnosti
Chenopodium bonus-henricus
merlík všedobr
podrobnosti
Cimicifuga europaea
ploštičník evropský
podrobnosti
Cirsium eriophorum
pcháč bělohlavý
podrobnosti
Cirsium x rigens
pcháč
podrobnosti
Cladium mariscus
mařice pilovitá
podrobnosti
Clematis integrifolia
plamének celolistý (plaménka celolistá)
podrobnosti
Clematis recta
plamének přímý
podrobnosti
Clematis vitalba
plamének plotní
podrobnosti
Consolida ajacis
ostrožka zahradní
podrobnosti
Convolvulus arvensis
svlačec rolní
podrobnosti
Corallorhiza trifida
korálice trojklaná
podrobnosti
Coronilla scorpioides
čičorka štírová
podrobnosti
Cortusa matthioli
kruhatka Matthiolova
podrobnosti
Corylus avellana
líska obecná
podrobnosti
Crataegus monogyna
hloh jednosemenný
podrobnosti
Crithmum maritimum
motar
podrobnosti
Cyclamen purpurascens
brambořík nachový
podrobnosti
Cydonia oblonga
kdouloň obecná
podrobnosti
Cynosurus cristatus
poháňka hřebenitá
podrobnosti
Cytisus scoparius
janovec metlatý
podrobnosti
Dactylorhiza incarnata
prstnatec pleťový
podrobnosti
Dactylorhiza majalis
prstnatec májový
podrobnosti
Dactylorhiza sambucina
prstnatec bezový
podrobnosti
Danthonia decumbens
trojzubec poléhavý
podrobnosti
Daphne mezereum
lýkovec jedovatý
podrobnosti
Daucus carota
mrkev obecná
podrobnosti
Dentaria glandulosa
kyčelnice žláznatá
podrobnosti
Deschampsia cespitosa
metlice trsnatá
podrobnosti
Digitalis grandiflora
náprstník velkokvětý
podrobnosti
Dipsacus fullonum
štětka planá
podrobnosti
Doronicum columnae
kamzičník Columnův
podrobnosti
Drosera rotundifolia
rosnatka okrouhlolistá
podrobnosti
Echium maculatum
hadinec červený
podrobnosti
Echium plantagineum
hadinec jitrocelovitý
podrobnosti
Empetrum nigrum
šicha černá
podrobnosti
Epipactis microphylla
kruštík drobnolistý
podrobnosti
Epipactis palustris
kruštík bahenní
podrobnosti
Equisetum telmateia
přeslička největší
podrobnosti
Equisetum variegatum
přeslička různobarvá (cídivka různobarvá)
podrobnosti
Eriophorum angustifolium
suchopýr úzkolistý
podrobnosti
Eriophorum gracile
suchopýr štíhlý
podrobnosti
Eryngium campestre
máčka ladní
podrobnosti
Eryngium planum
máčka plocholistá
podrobnosti
Euphorbia amygdaloides
pryšec mandloňovitý
podrobnosti
Euphorbia epithymoides
pryšec mnohobarvý
podrobnosti
Festuca filiformis
kostřava vláskovitá
podrobnosti
Filipendula vulgaris
tužebník obecný
podrobnosti
Fraxinus ornus
jasan zimnář
podrobnosti
Galium boreale
svízel severní
podrobnosti
Genista sagittalis
kručinka křídlatá (kručinečka křídlatá)
podrobnosti
Gentiana asclepiadea
hořec tolitovitý (hořepník tolitovitý)
podrobnosti
Gentiana pneumonanthe
hořec hořepník (hořepník proužkatý, hořepník luční)
podrobnosti
Gentianopsis ciliata
hořec brvitý (trličník brvitý)
podrobnosti
Geranium molle
kakost měkký
podrobnosti
Geranium pratense
kakost luční
podrobnosti
Geranium pusillum
kakost maličký
podrobnosti
Geranium sanguineum
kakost krvavý
podrobnosti
Geum rivale
kuklík potoční
podrobnosti
Gnaphalium supinum
protěž nízká (protěženec nízký)
podrobnosti
Gymnadenia conopsea
pětiprstka žežulník
podrobnosti
Gymnadenia densiflora
pětiprstka hustokvětá
podrobnosti
Gymnocarpium dryopteris
bukovník kapraďovitý
podrobnosti
Hedysarum hedysaroides
kopyšník tmavý
podrobnosti
Helianthus annuus
slunečnice roční
podrobnosti
Hesperis matronalis
večernice vonná
podrobnosti
Hieracium aurantiacum
jestřábník oranžový
podrobnosti
Hieracium lactucella
jestřábník myší ouško
podrobnosti
Hippuris vulgaris
prustka obecná
podrobnosti
Homogyne alpina
podbělice alpská
podrobnosti
Humulus lupulus
chmel otáčivý
podrobnosti
Hyparrhenia hirta
vousatice chlupatá
podrobnosti
Hypochaeris maculata
prasetník plamatý (náholník plamatý)
podrobnosti
Iberis umbellata
iberka okoličnatá (štěničník okoličnatý)
podrobnosti
Inula oculus-christi
oman oko Kristovo
podrobnosti
Iris sibirica
kosatec sibiřský
podrobnosti
Isopyrum thalictroides
zapalice žluťuchovitá
podrobnosti
Larix decidua
modřín opadavý
podrobnosti
Laserpitium archangelica
hladýš andělikový
podrobnosti
Lathyrus latifolius
hrachor širolistý
podrobnosti
Lathyrus pannonicus subsp. collinus
hrachor panonský chlumní
podrobnosti
Lathyrus pannonicus subsp. pannonicus
hrachor panonský pravý
podrobnosti
Ledum palustre
rojovník bahenní
podrobnosti
Leonurus cardiaca var. villosus
srdečník obecný huňatý
podrobnosti
Ligularia sibirica
popelivka sibiřská
podrobnosti
Lilium bulbiferum
lilie cibulkonosná
podrobnosti
Lilium martagon
lilie zlatohlavá
podrobnosti
Linnaea borealis
zimozel severní
podrobnosti
Lithospermum purpurocaeruleum
kamejka modronachová (kamejnice modronachová)
podrobnosti
Lolium multiflorum
jílek mnohokvětý
podrobnosti
Lonicera nigra
zimolez černý
podrobnosti
Loranthus europaeus
ochmet evropský
podrobnosti
Lunaria annua
měsíčnice roční
podrobnosti
Lunaria rediviva
měsíčnice vytrvalá
podrobnosti
Lupinus polyphyllus
lupina mnoholistá (vlčí bob mnoholistý)
podrobnosti
Luzula campestris
bika ladní
podrobnosti
Lychnis flos-cuculi
kohoutek luční
podrobnosti
Lycopodium annotinum
plavuň pučivá
podrobnosti
Lysimachia nemorum
vrbina hajní
podrobnosti
Medicago minima
tolice nejmenší
podrobnosti
Menyanthes trifoliata
vachta trojlistá
podrobnosti
Morus nigra
morušovník černý
podrobnosti
Muscari comosum
modřenec chocholatý (modravec chocholatý)
podrobnosti
Nicotiana tabacum
tabák virginský
podrobnosti
Nonea pulla
pipla osmahlá
podrobnosti
Notholaena marantae
podmrvka hadcová
podrobnosti
Nuphar lutea
stulík žlutý
podrobnosti
Oenanthe aquatica
halucha vodní (haluchovec vodní)
podrobnosti
Omphalodes verna
pupkovec jarní
podrobnosti
Onobrychis viciifolia
vičenec ligrus
podrobnosti
Ophioglossum vulgatum
hadí jazyk obecný (hadilka obecná)
podrobnosti
Orchis mascula
vstavač mužský
podrobnosti
Origanum vulgare
dobromysl obecná
podrobnosti
Orobanche flava
záraza devětsilová
podrobnosti
Orobanche ramosa
záraza větevnatá (mordovka větevnatá)
podrobnosti
Orthilia secunda
hruštice jednostranná
podrobnosti
Oxycoccus palustris
klikva bahenní
podrobnosti
Parnassia palustris
tolije bahenní
podrobnosti
Pedicularis palustris
všivec bahenní
podrobnosti
Pedicularis sceptrum-carolinum
všivec žezlovitý
podrobnosti
Pedicularis sylvatica
všivec lesní (všivec ladní)
podrobnosti
Petasites hybridus
devětsil lékařský
podrobnosti
Petasites kablikianus
devětsil Kablíkové
podrobnosti
Peucedanum alsaticum
smldník alsaský
podrobnosti
Peucedanum cervaria
smldník jelení
podrobnosti
Phacelia tanacetifolia
svazenka vratičolistá
podrobnosti
Philadelphus coronarius
pustoryl věncový
podrobnosti
Pinguicula vulgaris
tučnice obecná
podrobnosti
Plantago lanceolata
jitrocel kopinatý
podrobnosti
Poa alpina
lipnice alpská
podrobnosti
Poa bulbosa
lipnice cibulkatá
podrobnosti
Polemonium caeruleum
jirnice modrá
podrobnosti
Polygala major
vítod větší
podrobnosti
Polygonatum latifolium
kokořík širolistý
podrobnosti
Polygonatum multiflorum
kokořík mnohokvětý
podrobnosti
Polygonatum verticillatum
kokořík přeslenitý
podrobnosti
Polystichum aculeatum
kapradina laločnatá
podrobnosti
Polystichum lonchitis
kapradina hrálovitá
podrobnosti
Potentilla alba
mochna bílá
podrobnosti
Potentilla micrantha
mochna malokvětá
podrobnosti
Potentilla recta
mochna přímá
podrobnosti
Potentilla reptans
mochna plazivá
podrobnosti
Primula elatior
prvosenka vyšší
podrobnosti
Primula farinosa
prvosenka pomoučená
podrobnosti
Prunus spinosa
trnka obecná (trnka)
podrobnosti
Pseudolysimachion maritimum
rozrazil dlouholistý
podrobnosti
Pseudolysimachion orchideum
rozrazil vstavačovitý
podrobnosti
Pteridium aquilinum
hasivka orličí
podrobnosti
Pulmonaria angustifolia
plicník úzkolistý
podrobnosti
Pulsatilla alpina
koniklec alpinský
podrobnosti
Pulsatilla grandis
koniklec velkokvětý
podrobnosti
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica
koniklec luční český
podrobnosti
Quercus cerris
dub cer
podrobnosti
Quercus pubescens
dub pýřitý (šipák)
podrobnosti
Ranunculus aconitifolius
pryskyřník omějolistý
podrobnosti
Ranunculus arvensis
pryskyřník rolní
podrobnosti
Ranunculus auricomus
pryskyřník zlatožlutý
podrobnosti
Rhamnus cathartica
řešetlák počistivý
podrobnosti
Rheum rhabarbarum
reveň kadeřavá
podrobnosti
Rhodiola rosea
rozchodnice růžová
podrobnosti
Rosa pendulina
růže převislá
podrobnosti
Rubus chamaemorus
ostružiník moruška
podrobnosti
Rubus saxatilis
ostružiník skalní
podrobnosti
Rumex arifolius
šťovík árónolistý (šťovík horský, kyseláč horský)
podrobnosti
Salix pentandra
vrba pětimužná
podrobnosti
Salvia austriaca
šalvěj rakouská
podrobnosti
Salvia nemorosa
šalvěj hajní
podrobnosti
Salvia officinalis
šalvěj lékařská
podrobnosti
Scilla vindobonensis
ladoňka vídeňská
podrobnosti
Scorzonera parviflora
hadí mord maloúborný
podrobnosti
Scorzonera purpurea
hadí mord nachový
podrobnosti
Scrophularia canina
krtičník psí
podrobnosti
Sedum acre
rozchodník ostrý
podrobnosti
Sedum alpestre
rozchodník horský
podrobnosti
Senecio inaequidens
starček úzkolistý
podrobnosti
Senecio umbrosus
starček stinný
podrobnosti
Sesleria caerulea
pěchava vápnomilná
podrobnosti
Sisyrinchium angustifolium
badil úzkolistý
podrobnosti
Soldanella montana
dřípatka horská
podrobnosti
Spiraea salicifolia
tavolník vrbolistý
podrobnosti
Stipa eriocaulis
kavyl skalní
podrobnosti
Stratiotes aloides
řezan pilolistý
podrobnosti
Symphytum officinale
kostival lékařský
podrobnosti
Symphytum tuberosum
kostival hlíznatý
podrobnosti
Tephroseris crispa
starček potoční (pastarček potoční)
podrobnosti
Teucrium polium
ožanka polejová
podrobnosti
Thymus praecox subsp. praecox
mateřídouška časná pravá
podrobnosti
Tofieldia calyculata
kohátka kalíškatá
podrobnosti
Tordylium apulum
zapalička apulská
podrobnosti
Trapa natans
kotvice plovoucí
podrobnosti
Traunsteinera globosa
hlavinka horská
podrobnosti
Trichophorum alpinum
suchopýrek alpský
podrobnosti
Trifolium angustifolium
jetel úzkolistý
podrobnosti
Trifolium badium
jetel hnědý (dětel hnědý)
podrobnosti
Trifolium rubens
jetel červenavý
podrobnosti
Triglochin palustris
bařička bahenní
podrobnosti
Typha shuttleworthii
orobinec stříbrošedý
podrobnosti
Ulmus minor
jilm habrolistý
podrobnosti
Vaccinium myrtillus
borůvka (brusnice borůvka)
podrobnosti
Vaccinium uliginosum
vlochyně (vlochyně bahenní)
podrobnosti
Vaccinium vitis-idaea
brusinka (brusnice brusinka)
podrobnosti
Valeriana tripteris subsp. austriaca
kozlík trojený rakouský
podrobnosti
Veratrum album subsp. album
kýchavice bílá pravá
podrobnosti
Veratrum nigrum
kýchavice černá
podrobnosti
Verbascum phoeniceum
divizna brunátná
podrobnosti
Veronica montana
rozrazil horský
podrobnosti
Viburnum lantana
kalina tušalaj
podrobnosti
Viola alba
violka bílá
podrobnosti
Viola lutea subsp. sudetica
violka žlutá sudetská
podrobnosti
Viola tricolor subsp. saxatilis
violka trojbarevná skalní
podrobnosti
Virga strigosa
štětička větší
podrobnosti


Počet společenstev: 5
Asplenietum rutae-murario-trichomanis
vegetace výslunných vápencových skal se sleziníkem routičkou
podrobnosti
Callitricho hamulatae-Ranunculetum fluitantis
vegetace menších toků chladnějších oblastí s hvězdošem háčkatým
podrobnosti
Carici flavae-Cratoneuretum filicini
slatinná pěnovcová prameniště
podrobnosti
Ranunculetum fluitantis
vegetace středních toků řek s lakušníkem vzplývavým
podrobnosti
Schoenoplectetum tabernaemontani
brakické rákosiny se skřípincem Tabernaemontanovým
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Šmerdová, Eva
Počet fotografií: 1–48 z 517
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 4.10.2023

TOPlist