Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 365
verze pro mobil
Počet druhů: 134zobrazit vybrané
Agrostis gigantea
psineček veliký
podrobnosti
Alchemilla baltica
kontryhel baltský
podrobnosti
Alchemilla cymatophylla
kontryhel číšolistý
podrobnosti
Alchemilla glabra
kontryhel lysý
podrobnosti
Alchemilla glabricaulis
kontryhel lysolodyžný
podrobnosti
Alchemilla micans
kontryhel třpytivý
podrobnosti
Alchemilla monticola
kontryhel pastvinný
podrobnosti
Alchemilla obtusa subsp. obtusa
kontryhel tupý pravý
podrobnosti
Alchemilla plicata
kontryhel řasnatý
podrobnosti
Alchemilla straminea
kontryhel slámožlutý
podrobnosti
Alchemilla subcrenata
kontryhel vroubkovaný
podrobnosti
Alchemilla subglobosa
kontryhel půlkulovitý
podrobnosti
Alchemilla vulgaris
kontryhel ostrolaločný (kontryhel obecný)
podrobnosti
Anchusa officinalis
pilát lékařský
podrobnosti
Arabidopsis thaliana
huseníček rolní
podrobnosti
Arnoseris minima
písečnatka nejmenší
podrobnosti
Brunnera macrophylla
pomněnkovec velkolistý
podrobnosti
Calamagrostis phragmitoides
třtina nachová
podrobnosti
Carex brizoides
ostřice třeslicovitá (tuřice třeslicovitá)
podrobnosti
Carex chordorrhiza
ostřice šlahounovitá (tuřice šlahounovitá)
podrobnosti
Carex ericetorum
ostřice vřesovištní
podrobnosti
Carex limosa
ostřice bažinná (ostřice mokřadní)
podrobnosti
Carex pallescens
ostřice bledavá
podrobnosti
Carex pendula
ostřice převislá
podrobnosti
Carex pilosa
ostřice chlupatá
podrobnosti
Carex riparia
ostřice pobřežní
podrobnosti
Carex supina
ostřice drobná
podrobnosti
Carex sylvatica
ostřice lesní
podrobnosti
Centaurea stoebe subsp. australis
chrpa latnatá drobnoúborná
podrobnosti
Chenopodium strictum
merlík tuhý
podrobnosti
Corydalis solida
dymnivka plná
podrobnosti
Crataegus monogyna
hloh jednosemenný
podrobnosti
Crataegus x calycina
hloh kališný
podrobnosti
Descurainia sophia
úhorník mnohodílný
podrobnosti
Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis
rosička krvavá brvitá
podrobnosti
Echium vulgare
hadinec obecný
podrobnosti
Elytrigia repens
pýr plazivý
podrobnosti
Epilobium palustre
vrbovka bahenní
podrobnosti
Erigeron muralis
turan pozdní
podrobnosti
Eriophorum vaginatum
suchopýr pochvatý
podrobnosti
Festuca pallens
kostřava sivá
podrobnosti
Festuca supina
kostřava nízká
podrobnosti
Festuca valesiaca
kostřava walliská
podrobnosti
Galeopsis pernhofferi
konopice Pernhofferova
podrobnosti
Galium saxatile
svízel hercynský
podrobnosti
Heracleum sphondylium subsp. sphondylium
bolševník obecný pravý
podrobnosti
Hieracium floribundum
jestřábník květnatý
podrobnosti
Hieracium glomeratum
jestřábník klubkatý
podrobnosti
Hieracium lactucella
jestřábník myší ouško
podrobnosti
Hieracium laevigatum
jestřábník hladký
podrobnosti
Hieracium leptophyton
jestřábník lesostepní
podrobnosti
Holcus lanatus
medyněk vlnatý
podrobnosti
Medicago sativa
tolice setá (vojtěška)
podrobnosti
Mentha arvensis
máta rolní
podrobnosti
Mentha x verticillata
máta přeslenitá
podrobnosti
Molinia arundinacea
bezkolenec rákosovitý
podrobnosti
Myosotis nemorosa
pomněnka hajní
podrobnosti
Narcissus pseudonarcissus
narcis žlutý
podrobnosti
Papaver confine
mák časný
podrobnosti
Poa annua
lipnice roční
podrobnosti
Poa compressa
lipnice smáčknutá
podrobnosti
Poa nemoralis
lipnice hajní
podrobnosti
Poa pratensis
lipnice luční
podrobnosti
Poa supina
lipnice nízká
podrobnosti
Polygonum rurivagum
truskavec vesnický (rdesno vesnické)
podrobnosti
Potentilla tabernaemontani
mochna jarní
podrobnosti
Prenanthes purpurea
věsenka nachová
podrobnosti
Prunus domestica
slivoň švestka (švestka)
podrobnosti
Prunus insititia
slivoň obecná (slíva)
podrobnosti
Prunus spinosa
trnka obecná (trnka)
podrobnosti
Ranunculus aconitifolius
pryskyřník omějolistý
podrobnosti
Ranunculus repens
pryskyřník plazivý
podrobnosti
Ribes nigrum
rybíz černý
podrobnosti
Ribes uva-crispa
srstka angrešt (angrešt, meruzalka srstka)
podrobnosti
Rubus barrandienicus
ostružiník barrandienský
podrobnosti
Rubus bavaricus
ostružiník bavorský
podrobnosti
Rubus caflischii
ostružiník Caflischův
podrobnosti
Rubus canescens
ostružiník šedavý
podrobnosti
Rubus epipsilos
ostružiník pošumavský
podrobnosti
Rubus franconicus
ostružiník rumištní
podrobnosti
Rubus geminatus
ostružiník hojnokvětý
podrobnosti
Rubus koehleri
ostružiník pichlavý (ostružiník Koehlerův)
podrobnosti
Rubus laciniatus
ostružiník dřípený
podrobnosti
Rubus mollis
ostružiník měkký
podrobnosti
Rubus montanus
ostružiník běloplstnatý
podrobnosti
Rubus muhelicus
ostružiník
podrobnosti
Rubus nessensis subsp. nessensis
ostružiník vzpřímený pravý
podrobnosti
Rubus nessensis subsp. scissoides
ostružiník vzpřímený mnohoostný
podrobnosti
Rubus passaviensis
ostružiník pasovský
podrobnosti
Rubus pedemontanus
ostružiník žláznatý
podrobnosti
Rubus pericrispatus
ostružiník zvlněný
podrobnosti
Rubus permollissimus
ostružiník nejměkčí
podrobnosti
Rubus perpedatus
podrobnosti
Rubus perpungens
ostružiník bodavý
podrobnosti
Rubus rudis
ostružiník krátkožlázkatý (ostružiník hrubý)
podrobnosti
Rubus schleicheri
ostružiník nicí (ostružiník Schleicherův)
podrobnosti
Rubus sendtneri
ostružiník Sendtnerův
podrobnosti
Rubus silvae-norticae
ostružiník novohradský
podrobnosti
Rubus sylvae-bohemicae
ostružiník tmavý
podrobnosti
Rubus thelybatos
ostružiník drobný
podrobnosti
Rubus wahlbergii
ostružiník Wahlbergův
podrobnosti
Rubus x pseudidaeus
ostružiník maliníkovitý
podrobnosti
Rumex crispus
šťovík kadeřavý
podrobnosti
Salix x rubra
vrba
podrobnosti
Scorzonera humilis
hadí mord nízký
podrobnosti
Sisymbrium loeselii
hulevník Loeselův
podrobnosti
Sorbus albensis
jeřáb labský
podrobnosti
Sorbus aria
jeřáb muk (muk)
podrobnosti
Sorbus barrandienica
jeřáb barrandienský
podrobnosti
Sorbus collina
jeřáb chlumní
podrobnosti
Sorbus gemella
jeřáb džbánský
podrobnosti
Sorbus milensis
jeřáb milský
podrobnosti
Sorbus pauca
jeřáb bezdězský
podrobnosti
Sorbus pontis-satanae
jeřáb čertův
podrobnosti
Sorbus portae-bohemicae
jeřáb soutěskový
podrobnosti
Sorbus rhodanthera
jeřáb manětínský
podrobnosti
Sorbus sudetica
jeřáb sudetský
podrobnosti
Stellaria media
ptačinec prostřední (p. žabinec, žabinec obecný)
podrobnosti
Stellaria pallida
ptačinec bledý (žabinec bledý)
podrobnosti
Stellaria palustris
ptačinec bahenní
podrobnosti
Stellaria ruderalis
ptačinec rumištní
podrobnosti
Symphytum tuberosum
kostival hlíznatý
podrobnosti
Tragopogon pratensis subsp. minor
kozí brada luční menší
podrobnosti
Trifolium hybridum
jetel zvrhlý (jetelovec švédský)
podrobnosti
Trifolium repens
jetel plazivý (jetelovec plazivý)
podrobnosti
Trisetum flavescens
trojštět žlutavý
podrobnosti
Verbascum speciosum
divizna ozdobná
podrobnosti
Verbascum thapsus
divizna malokvětá
podrobnosti
Verbascum x collinum
divizna
podrobnosti
Veronica polita
rozrazil lesklý
podrobnosti
Veronica prostrata
rozrazil rozprostřený
podrobnosti
Viola arvensis
violka rolní
podrobnosti
Viola riviniana
violka Rivinova
podrobnosti
Viscum album subsp. austriacum
jmelí bílé borovicové
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Lepší, Alena
Počet fotografií: 1–48 z 365
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 19.2.2024

TOPlist