Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 627
verze pro mobil
Počet druhů: 156zobrazit vybrané
Cicer arietinum
cizrna beraní
podrobnosti
Coronilla scorpioides
čičorka štírová
podrobnosti
Crepis mollis subsp. hieracioides
škarda měkká čertkusolistá
podrobnosti
Crepis nicaeensis
škarda nizzská
podrobnosti
Crepis tectorum
škarda střešní
podrobnosti
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia
škarda pampeliškolistá
podrobnosti
Dactyloctenium aegypticum
hřebenetka egyptská
podrobnosti
Dactylorhiza maculata
prstnatec plamatý
podrobnosti
Dactylorhiza majalis
prstnatec májový
podrobnosti
Delphinium elatum
stračka vyvýšená
podrobnosti
Deschampsia cespitosa
metlice trsnatá
podrobnosti
Descurainia sophia
úhorník mnohodílný
podrobnosti
Deutzia scabra
trojpuk drsný
podrobnosti
Dianthus chinensis
hvozdík čínský
podrobnosti
Dianthus moravicus
hvozdík moravský
podrobnosti
Dianthus superbus
hvozdík pyšný
podrobnosti
Dicentra eximia
srdcovka drobnokvětá
podrobnosti
Dicentra spectabilis
srdcovka nádherná
podrobnosti
Dichanthium sericeum
vousatka
podrobnosti
Digitaria ischaemum
rosička lysá
podrobnosti
Diplotaxis tenuifolia
křez tenkolistý
podrobnosti
Epilobium lamyi
vrbovka Lamyova
podrobnosti
Epilobium montanum
vrbovka horská
podrobnosti
Epilobium obscurum
vrbovka tmavá
podrobnosti
Epilobium palustre
vrbovka bahenní
podrobnosti
Epilobium parviflorum
vrbovka malokvětá
podrobnosti
Epilobium roseum
vrbovka růžová
podrobnosti
Epimedium alpinum
škornice alpská
podrobnosti
Epipactis albensis
kruštík polabský
podrobnosti
Epipactis atrorubens
kruštík tmavočervený
podrobnosti
Epipactis greuteri
kruštík Greuterův
podrobnosti
Epipactis microphylla
kruštík drobnolistý
podrobnosti
Epipactis moravica
kruštík moravský
podrobnosti
Epipactis muelleri
kruštík růžkatý
podrobnosti
Epipactis pontica
kruštík pontický
podrobnosti
Epipactis pseudopurpurata
kruštík nepravý
podrobnosti
Epipactis purpurata
kruštík modrofialový
podrobnosti
Epipactis tallosii
kruštík Tallósův
podrobnosti
Epipactis voethii
kruštík dlouholistý
podrobnosti
Epipogium aphyllum
sklenobýl bezlistý
podrobnosti
Eragrostis albensis
milička polabská
podrobnosti
Eragrostis cilianensis
milička velkokvětá
podrobnosti
Eragrostis minor
milička menší
podrobnosti
Eragrostis pectinacea
milička hřebenitá
podrobnosti
Eragrostis pilosa
milička chlupatá
podrobnosti
Eragrostis tef
milička habešská
podrobnosti
Eranthis hyemalis
talovín zimní
podrobnosti
Erechtites hieraciifolia
starčkovec jestřábníkolistý
podrobnosti
Erica carnea
vřesovec pleťový
podrobnosti
Erigeron acris
turan ostrý
podrobnosti
Erigeron angulosus
turan hranatý
podrobnosti
Erigeron macrophyllus
turan velkolistý
podrobnosti
Erigeron muralis
turan pozdní
podrobnosti
Erigeron podolicus
turan podolský
podrobnosti
Eriophorum gracile
suchopýr štíhlý
podrobnosti
Eriophorum latifolium
suchopýr širolistý
podrobnosti
Eriophorum vaginatum
suchopýr pochvatý
podrobnosti
Erodium botrys
pumpava zobanitá
podrobnosti
Erodium cicutarium
pumpava obecná (pumpava rozpuková)
podrobnosti
Erodium gruinum
pumpava jeřábí
podrobnosti
Erodium moschatum
pumpava pižmová
podrobnosti
Erodium neuradifolium
pumpava malokvětá
podrobnosti
Erophila verna
osívka jarní
podrobnosti
Eruca sativa
roketa setá
podrobnosti
Erucastrum gallicum
ředkevník galský
podrobnosti
Erucastrum nasturtiifolium
ředkevník potočnicolistý
podrobnosti
Eryngium campestre
máčka ladní
podrobnosti
Eryngium maritimum
máčka přímořská
podrobnosti
Erysimum andrzejowskianum
trýzel Andrzejowského
podrobnosti
Erysimum cheiranthoides
trýzel malokvětý
podrobnosti
Erysimum crepidifolium
trýzel škardolistý
podrobnosti
Erysimum durum
trýzel tvrdý
podrobnosti
Erysimum odoratum
trýzel vonný
podrobnosti
Erysimum perofskianum
trýzel velkokvětý
podrobnosti
Erysimum repandum
trýzel rozkladitý
podrobnosti
Erythronium dens-canis
kandík psí zub
podrobnosti
Eschscholzia californica
sluncovka kalifornská
podrobnosti
Euclidium syriacum
rukevníček syrský
podrobnosti
Euonymus europaea
brslen evropský
podrobnosti
Eupatorium cannabinum
sadec konopáč
podrobnosti
Euphorbia agraria
pryšec
podrobnosti
Euphorbia amygdaloides
pryšec mandloňovitý
podrobnosti
Euphorbia angulata
pryšec hranatý
podrobnosti
Euphorbia chamaesyce
pryšec šedavý (pryška obecná)
podrobnosti
Euphorbia cyparissias
pryšec chvojka
podrobnosti
Euphorbia dulcis
pryšec sladký
podrobnosti
Euphorbia esula
pryšec obecný
podrobnosti
Euphorbia exigua
pryšec drobný
podrobnosti
Euphorbia falcata
pryšec srpovitý
podrobnosti
Euphorbia helioscopia
pryšec kolovratec
podrobnosti
Euphorbia humifusa
pryšec poléhavý (pryška poléhavá)
podrobnosti
Euphorbia lathyris
pryšec skočcový
podrobnosti
Euphorbia lucida
pryšec lesklý
podrobnosti
Euphorbia maculata
pryšec skvrnitý (pryška skvrnitá)
podrobnosti
Euphorbia marginata
pryšec vroubený (pryšovec vroubený)
podrobnosti
Euphorbia myrsinites
pryšec myrtovitý
podrobnosti
Euphorbia palustris
pryšec bahenní
podrobnosti
Euphorbia peplus
pryšec okrouhlý
podrobnosti
Euphorbia platyphyllos
pryšec plocholistý
podrobnosti
Euphorbia salicifolia
pryšec vrbolistý
podrobnosti
Euphorbia seguieriana
pryšec sivý
podrobnosti
Euphorbia stricta
pryšec tuhý
podrobnosti
Euphorbia taurinensis
pryšec turínský
podrobnosti
Euphorbia villosa
pryšec kosmatý
podrobnosti
Euphrasia micrantha
světlík drobnokvětý
podrobnosti
Euphrasia nemorosa
světlík větvený
podrobnosti
Euphrasia rostkoviana
světlík lékařský
podrobnosti
Euphrasia salisburgensis
světlík solnohradský
podrobnosti
Euphrasia stricta
světlík tuhý
podrobnosti
Exochorda grandiflora
hroznovec velkokvětý
podrobnosti
Grindelia squarrosa
grindelie rozkladitá (zaplevanka rozkladitá)
podrobnosti
Guizotia abyssinica
mastňák habešský (ramtila habešská, “niger”)
podrobnosti
Helenium autumnale
záplevák podzimní
podrobnosti
Helianthus rigidus
slunečnice tuhá
podrobnosti
Helichrysum bracteatum
smil listenatý (slaměnka)
podrobnosti
Lactuca quercina
locika dubová
podrobnosti
Lathyrus annuus
hrachor roční
podrobnosti
Lathyrus heterophyllus
hrachor různolistý
podrobnosti
Lathyrus ochrus
hrachor žlutoplodý
podrobnosti
Lathyrus pannonicus subsp. collinus
hrachor panonský chlumní
podrobnosti
Lathyrus tingitanus
hrachor tangerský
podrobnosti
Leontodon saxatilis
máchelka pampeliškovitá (pupavík pampeliškový)
podrobnosti
Medicago disciformis
tolice terčoplodá
podrobnosti
Medicago rigidula
tolice přitvrdlá
podrobnosti
Melilotus indicus
komonice indická
podrobnosti
Melilotus messanensis
komonice sicilská
podrobnosti
Melilotus sulcatus
komonice brázditá
podrobnosti
Melilotus wolgicus
komonice povolžská
podrobnosti
Ornithopus compressus
ptačí noha smáčknutá
podrobnosti
Rorippa palustris
rukev bažinná
podrobnosti
Schkuhria pinnata
kruženka cizí
podrobnosti
Scorpiurus muricatus
štírovka měkkoostenná
podrobnosti
Senecio germanicus
starček německý
podrobnosti
Trifolium alexandrinum
jetel egyptský
podrobnosti
Trifolium alpinum
jetel
podrobnosti
Trifolium ambiguum
podrobnosti
Trifolium angulatum
jetel hranatý
podrobnosti
Trifolium diffusum
jetel rozložený
podrobnosti
Trifolium glomeratum
jetel klubkatý
podrobnosti
Trifolium lappaceum
jetel lopuchový
podrobnosti
Trifolium ornithopodioides
jetel nízký
podrobnosti
Trifolium pallidum
jetel bledý
podrobnosti
Trifolium patens
jetel otevřený (dětel otevřený)
podrobnosti
Trifolium resupinatum
jetel zvrácený (jetelík zvrácený)
podrobnosti
Trifolium squamosum
jetel šupinatý
podrobnosti
Trifolium subterraneum
jetel podzemní (podzemník půdní)
podrobnosti
Trifolium tomentosum
jetel plstnatý
podrobnosti
Trigonella caerulea
pískavice modrá
podrobnosti
Vicia articulata
vikev článkovaná
podrobnosti
Vicia bithynica
vikev maloasijská
podrobnosti
Vicia cordata
vikev srdčitá
podrobnosti
Vicia dalmatica
vikev dalmatská
podrobnosti
Vicia ervilia
vikev čočková
podrobnosti
Vicia narbonensis
vikev narbonská
podrobnosti
Vicia oreophila
vikev horská
podrobnosti
Xanthium ripicola
řepeň pobřežní
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Pěnčík, Ondřej
Počet fotografií: 1–48 z 627
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 19.2.2024

TOPlist