Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 171
verze pro mobil
Počet druhů: 72zobrazit vybrané
Achillea setacea
řebříček štětinolistý
podrobnosti
Acinos arvensis
pamětník rolní
podrobnosti
Anemone nemorosa
sasanka hajní
podrobnosti
Anthyllis vulneraria
úročník bolhoj
podrobnosti
Aster tripolium subsp. pannonicus
hvězdnice slanistá panonská (hvězdnička panonská)
podrobnosti
Bromus arvensis
sveřep rolní
podrobnosti
Bromus commutatus
sveřep luční
podrobnosti
Bromus japonicus
sveřep japonský
podrobnosti
Bromus racemosus
sveřep hroznatý
podrobnosti
Bromus secalinus
sveřep stoklasa
podrobnosti
Bromus squarrosus
sveřep kostrbatý
podrobnosti
Carex acuta
ostřice štíhlá
podrobnosti
Carex digitata
ostřice prstnatá
podrobnosti
Carex disticha
ostřice dvouřadá (tuřice dvouřadá)
podrobnosti
Carex riparia
ostřice pobřežní
podrobnosti
Carex vesicaria
ostřice měchýřkatá
podrobnosti
Cerastium brachypetalum
rožec krátkoplátečný
podrobnosti
Cerastium semidecandrum
rožec pětimužný
podrobnosti
Cerastium tenoreanum
rožec Tenoreův
podrobnosti
Chenopodium chenopodioides
merlík slanomilný
podrobnosti
Chenopodium rubrum
merlík červený
podrobnosti
Crataegus laevigata
hloh obecný
podrobnosti
Cruciata pedemontana
svízelka piemontská (svízel piemontský)
podrobnosti
Erechtites hieraciifolia
starčkovec jestřábníkolistý
podrobnosti
Euphorbia cyparissias
pryšec chvojka
podrobnosti
Euphorbia lucida
pryšec lesklý
podrobnosti
Fragaria viridis
jahodník trávnice
podrobnosti
Gagea pratensis
křivatec luční
podrobnosti
Hepatica nobilis
jaterník podléška
podrobnosti
Hieracium racemosum
jestřábník hroznatý
podrobnosti
Hieracium sabaudum
jestřábník savojský
podrobnosti
Iris pseudacorus
kosatec žlutý
podrobnosti
Iris sibirica
kosatec sibiřský
podrobnosti
Lamium purpureum
hluchavka nachová
podrobnosti
Leucojum aestivum
bledule letní
podrobnosti
Minuartia fastigiata
kuřička svazčitá
podrobnosti
Muscari armeniacum
modřenec arménský
podrobnosti
Muscari tenuiflorum
modřenec tenkokvětý (modravec tenkokvětý)
podrobnosti
Myosotis ramosissima
pomněnka chlumní
podrobnosti
Myosotis stricta
pomněnka drobnokvětá
podrobnosti
Orobanche alba
záraza bílá
podrobnosti
Potamogeton pectinatus
rdest hřebenitý (rdestík hřebenitý)
podrobnosti
Potentilla heptaphylla
mochna sedmilistá
podrobnosti
Prunus cerasifera
slivoň myrobalán (myrobalán)
podrobnosti
Prunus spinosa
trnka obecná (trnka)
podrobnosti
Pulmonaria obscura
plicník tmavý
podrobnosti
Ranunculus illyricus
pryskyřník illyrský
podrobnosti
Reseda lutea
rýt žlutý
podrobnosti
Robinia pseudacacia
trnovník akát
podrobnosti
Salix caprea
vrba jíva
podrobnosti
Salix cinerea
vrba popelavá
podrobnosti
Stachys recta
čistec přímý
podrobnosti
Thlaspi perfoliatum
penízek prorostlý
podrobnosti
Thymus praecox subsp. praecox
mateřídouška časná pravá
podrobnosti
Trifolium fragiferum
jetel jahodnatý (jetelík jahodnatý)
podrobnosti
Typha angustifolia
orobinec úzkolistý
podrobnosti
Valerianella carinata
kozlíček kýlnatý
podrobnosti
Valerianella dentata subsp. dentata
kozlíček zubatý pravý
podrobnosti
Valerianella dentata subsp. eriosperma
kozlíček zubatý vlnoplodý
podrobnosti
Valerianella locusta
kozlíček polníček
podrobnosti
Valerianella rimosa
kozlíček štěrbinatý
podrobnosti
Veronica anagallis-aquatica
rozrazil drchničkovitý
podrobnosti
Vicia angustifolia
vikev úzkolistá
podrobnosti
Vicia lathyroides
vikev hrachorovitá
podrobnosti
Vincetoxicum hirundinaria
tolita lékařská
podrobnosti
Viola elatior
violka vyvýšená
podrobnosti
Viola hirta
violka srstnatá
podrobnosti
Viola odorata
violka vonná
podrobnosti
Viola pumila
violka nízká
podrobnosti
Viola stagnina
violka slatinná
podrobnosti
Viola suavis
violka křovištní
podrobnosti
Viola x scabra
violka
podrobnosti


Počet společenstev: 9
Caricetum ripariae
vegetace nížinných říčních niv s ostřicí pobřežní
podrobnosti
Geranio sanguinei-Peucedanetum cervariae
lemy se smldníkem jelením
podrobnosti
Glycerio-Sparganietum neglecti
rákosiny se zevarem vzpřímeným
podrobnosti
Lathyro palustris-Gratioletum officinalis
vlhké kontinentální zaplavované louky
podrobnosti
Minuartio setaceae-Seslerietum caeruleae
suché perikarpatské pěchavové trávníky
podrobnosti
Poo badensis-Festucetum pallentis
západopanonské skalní stepi na vápenci
podrobnosti
Potametum pectinati
vegetace stojatých a mírně tekoucích eutrofních vod s rdestem hřebenitým
podrobnosti
Potamo natantis-Polygonetum natantis
vzplývavá vegetace s rdesnem obojživelným
podrobnosti
Typhetum angustifoliae
rákosiny s orobincem úzkolistým
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Danihelka, Jiří
Počet fotografií: 1–48 z 171
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 19.2.2024

TOPlist