Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 336
verze pro mobil
Počet druhů: 92zobrazit vybrané
Acorus calamus
puškvorec obecný
podrobnosti
Aegilops cylindrica
mnohoštět válcovitý
podrobnosti
Aethusa cynapium
tetlucha kozí pysk
podrobnosti
Agrostemma githago
koukol polní
podrobnosti
Alisma plantago-aquatica
žabník jitrocelový
podrobnosti
Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum
pažitka pobřežní pravá
podrobnosti
Allium senescens subsp. montanum
česnek chlumní horský
podrobnosti
Allium strictum
česnek tuhý
podrobnosti
Amaranthus retroflexus
laskavec ohnutý (laskavec srstnatý)
podrobnosti
Amelanchier lamarckii
muchovník Lamarckův
podrobnosti
Amorpha fruticosa
netvařec křovitý
podrobnosti
Anthriscus cerefolium subsp. trichosperma
kerblík třebule štětinoplodý
podrobnosti
Arabis caucasica
huseník kavkazský
podrobnosti
Arctium lappa
lopuch větší
podrobnosti
Arctium minus
lopuch menší
podrobnosti
Arctium tomentosum
lopuch plstnatý
podrobnosti
Arctium x ambiguum
lopuch
podrobnosti
Artemisia alba
pelyněk bílý
podrobnosti
Asperula cynanchica
mařinka psí
podrobnosti
Athyrium distentifolium
papratka horská
podrobnosti
Atriplex tatarica
lebeda tatarská
podrobnosti
Avena sativa
oves setý
podrobnosti
Berberis thunbergii
dřišťál Thunbergův
podrobnosti
Berberis vulgaris
dřišťál obecný
podrobnosti
Bidens tripartita
dvouzubec trojdílný
podrobnosti
Bromus japonicus
sveřep japonský
podrobnosti
Bromus ramosus
sveřep větevnatý (kostřavice větevnatá)
podrobnosti
Buphthalmum salicifolium
volovec vrbolistý
podrobnosti
Bupleurum rotundifolium
prorostlík okrouhlolistý
podrobnosti
Bupleurum tenuissimum
prorostlík nejtenčí
podrobnosti
Calla palustris
ďáblík bahenní
podrobnosti
Cardaminopsis petraea
řeřišničník skalní
podrobnosti
Carlina vulgaris
pupava obecná
podrobnosti
Catalpa bignonioides
katalpa trubačovitá
podrobnosti
Centaurea stoebe subsp. australis
chrpa latnatá pravá
podrobnosti
Centaurium erythraea
zeměžluč okolíkatá (zeměžluč lékařská)
podrobnosti
Cephalanthera rubra
okrotice červená
podrobnosti
Clematis vitalba
plamének plotní
podrobnosti
Cornus sanguinea
svída krvavá
podrobnosti
Crepis foetida subsp. rhoeadifolia
škarda smrdutá mákolistá
podrobnosti
Crepis mollis subsp. hieracioides
škarda měkká čertkusolistá
podrobnosti
Descurainia sophia
úhorník mnohodílný
podrobnosti
Diplotaxis muralis
křez zední
podrobnosti
Dryopteris carthusiana
kapraď osténkatá
podrobnosti
Elaeagnus angustifolia
hlošina úzkolistá (“česká oliva”)
podrobnosti
Empetrum nigrum
šicha černá
podrobnosti
Epilobium palustre
vrbovka bahenní
podrobnosti
Equisetum hyemale
přeslička zimní (cídivka zimní)
podrobnosti
Erysimum cheiri
chejr vonný (trýzel chejr)
podrobnosti
Euonymus europaea
brslen evropský
podrobnosti
Euonymus verrucosa
brslen bradavičnatý
podrobnosti
Euphorbia falcata
pryšec srpovitý
podrobnosti
Filipendula vulgaris
tužebník obecný
podrobnosti
Gagea transversalis
křivatec vstřícnolistý
podrobnosti
Galium palustre
svízel bahenní
podrobnosti
Galium saxatile
svízel hercynský
podrobnosti
Galium uliginosum
svízel slatinný
podrobnosti
Genista germanica
kručinka německá
podrobnosti
Genista tinctoria
kručinka barvířská
podrobnosti
Geranium pratense
kakost luční
podrobnosti
Gypsophila fastigiata subsp. fastigiata
šater svazčitý pravý
podrobnosti
Gypsophila paniculata
šater latnatý
podrobnosti
Hieracium leptophyton
jestřábník lesostepní
podrobnosti
Juncus gerardii
sítina Gerardova
podrobnosti
Lemna trisulca
okřehek trojbrázdý
podrobnosti
Leucosinapis alba
bělohořčice setá
podrobnosti
Malva moschata
sléz pižmový (slézovník pižmový)
podrobnosti
Medicago sativa
tolice setá (vojtěška)
podrobnosti
Medicago x varia
tolice měňavá
podrobnosti
Melilotus dentatus
komonice zubatá
podrobnosti
Mentha aquatica
máta vodní
podrobnosti
Myosotis caespitosa
pomněnka trsnatá
podrobnosti
Myriophyllum spicatum
stolístek klasnatý
podrobnosti
Myriophyllum verticillatum
stolístek přeslenatý
podrobnosti
Oxalis fontana
šťavel evropský (šťavel křovištní)
podrobnosti
Papaver lecoqii
mák Lecoqův
podrobnosti
Polygonum rurivagum
truskavec vesnický (rdesno vesnické)
podrobnosti
Polystichum lonchitis
kapradina hrálovitá
podrobnosti
Potamogeton natans
rdest vzplývavý
podrobnosti
Potamogeton nodosus
rdest uzlinatý
podrobnosti
Potamogeton pectinatus
rdest hřebenitý (rdestík hřebenitý)
podrobnosti
Potentilla fruticosa
mochna křovitá (mochnovec křovitý)
podrobnosti
Rumex x pratensis
šťovík
podrobnosti
Salix x rubra
vrba
podrobnosti
Scutellaria galericulata
šišák vroubkovaný
podrobnosti
Sonchus arvensis
mléč rolní
podrobnosti
Sonchus palustris
mléč bahenní
podrobnosti
Sophora japonica
jerlín japonský
podrobnosti
Syringa vulgaris
šeřík obecný
podrobnosti
Taxus baccata
tis červený
podrobnosti
Typha laxmannii
orobinec sítinovitý
podrobnosti
Vicia cassubica
vikev kašubská
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Pida, Miroslav
Počet fotografií: 1–48 z 336
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 19.2.2024

TOPlist