Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 51
verze pro mobil
Počet druhů: 27zobrazit vybrané
Achillea erba-rotta
podrobnosti
Arbutus unedo
podrobnosti
Astragalus vesicarius
podrobnosti
Carlina acanthifolia
podrobnosti
Cirsium erisithales
podrobnosti
Clinopodium alpinum
podrobnosti
Cryptogramma crispa
jinořadec kadeřavý
podrobnosti
Dryas octopetala
podrobnosti
Erica carnea
vřesovec pleťový
podrobnosti
Eryngium amethystinum
máčka sivá
podrobnosti
Globularia cordifolia
podrobnosti
Laserpitium siler
podrobnosti
Leucanthemopsis alpina subsp. tatrae
podrobnosti
Linaria alpina
podrobnosti
Ononis natrix
podrobnosti
Phillyrea angustifolia
podrobnosti
Primula latifolia
podrobnosti
Primula marginata
podrobnosti
Quercus robur
dub letní (křemelák)
podrobnosti
Rhamnus alaternus
podrobnosti
Rhamnus pumila
podrobnosti
Rhododendron ferrugineum
pěnišník rezavý (rododendron rezavý)
podrobnosti
Saxifraga rotundifolia
lomikámen okrouhlolistý
podrobnosti
Saxifraga stellaris
podrobnosti
Sempervivum arachnoideum
podrobnosti
Senecio doronicum
podrobnosti
Trifolium alpinum
jetel
podrobnosti


Počet společenstev: 13
Adenostylion alliariae (eu)
podrobnosti
Carici rupestris-Kobresietea bellardii (eu)
podrobnosti
Corniculario aculeatae-Corynephoretum canescentis
subatlantské trávníky vátých písků s paličkovcem šedavým
podrobnosti
Diantho serotini-Festucetum vaginatae
podrobnosti
Festuco hystricis-Ononidetea striatae (eu)
podrobnosti
Geranio sanguinei-Dictamnetum albae
lemy s třemdavou bílou
podrobnosti
Geranio sanguinei-Peucedanetum cervariae
lemy se smldníkem jelením
podrobnosti
Salicion eleagno-daphnoidis (eu)
podrobnosti
Saturejion subspicatae (eu)
podrobnosti
Saxifrago paniculatae-Seslerietum caeruleae
mezofilní pěchavové trávníky
podrobnosti
Seslerion caeruleae (eu)
podrobnosti
Stipion calamagrostis (eu)
podrobnosti
Violo biflorae-Cystopteridion alpinae (eu)
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Klinkovská, Klára
Počet fotografií: 1–48 z 51
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 4.10.2023

TOPlist