Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–10 z 10
verze pro mobil
Počet druhů: 1zobrazit vybrané
Digitalis purpurea
náprstník červený
podrobnosti


Počet společenstev: 8
Arunco vulgaris-Lunarietum redivivae
vegetace suťových svahů s měsíčnicí lékařskou a udatnou lesní
podrobnosti
Digitali purpureae-Epilobietum angustifolii
vegetace narušovaných stanovišť s náprstníkem červeným
podrobnosti
Gymnocarpio dryopteridis-Athyrietum filicis-feminae
vegetace narušovaných stanovišť a stinných skal s papratkou samičí
podrobnosti
Pellio epiphyllae-Chrysosplenietum oppositifolii
vegetace subatlantských lesních pramenišť s mokrýšem vstřícnolistým
podrobnosti
Rubo idaei-Calamagrostietum arundinaceae
vegetace narušovaných stanovišť s třtinou rákosovitou
podrobnosti
Senecioni fuchsii-Sambucetum racemosae
pasekové křoviny s bezem červeným
podrobnosti
Senecioni-Epilobietum angustifolii
vegetace narušovaných stanovišť se starčkem lesním a vrbovkou úzkolistou
podrobnosti
Thelypterido palustris-Alnetum glutinosae
rašelinné mokřadní olšiny
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Petřík, Petr
Počet fotografií: 1–10 z 10
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 19.2.2024

TOPlist