Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–10 z 10
verze pro mobil
Počet společenstev: 10
Caricetum cespitosae
vlhké louky s ostřicí trsnatou
podrobnosti
Carici fritschii-Quercetum roboris
doubravy západopanonských písčin s ostřicí doubravní
podrobnosti
Euphorbio-Quercetum
teplomilné bazifilní doubravy na mělkých suchých půdách
podrobnosti
Genisto pilosae-Quercetum petraeae
acidofilní dubové řídkolesy s kručinkou chlupatou
podrobnosti
Lathyro collini-Quercetum pubescentis
bazifilní dubové řídkolesy na mělkých suchých půdách středních a severních Čech
podrobnosti
Melico pictae-Quercetum roboris
teplomilné doubravy s druhy bezkolencových luk
podrobnosti
Quercetum pubescenti-roboris
panonské sprašové doubravy
podrobnosti
Sorbo torminalis-Quercetum
acidofilní teplomilné doubravy na mělkých půdách
podrobnosti
Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum roboris
brusnicové acidofilní doubravy
podrobnosti
Viscario vulgaris-Quercetum petraeae
suché acidofilní doubravy
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Roleček, Jan
Počet fotografií: 1–10 z 10
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 6.6.2024

TOPlist