Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–16 z 16
verze pro mobil
Počet druhů: 9zobrazit vybrané
Aster amellus subsp. bessarabicus
hvězdnice chlumní velkoúborná
podrobnosti
Cardamine trifolia
řeřišnice trojlistá
podrobnosti
Euphorbia epithymoides
pryšec mnohobarvý
podrobnosti
Genista tinctoria
kručinka barvířská
podrobnosti
Gentianopsis ciliata
hořec brvitý (trličník brvitý)
podrobnosti
Melampyrum cristatum
černýš hřebenitý
podrobnosti
Prunus mahaleb
mahalebka obecná
podrobnosti
Pyrus pyraster
hrušeň polnička
podrobnosti
Quercus pubescens
dub pýřitý (šipák)
podrobnosti


Počet společenstev: 3
Eleocharito palustris-Hippuridetum vulgaris
vegetace mělkých vod s prustkou obecnou
podrobnosti
Galeopsietum angustifoliae
vegetace bazických osypů s jednoletými druhy
podrobnosti
Violo hirtae-Cornetum maris
teplomilné dřínové křoviny
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Tichý, Lubomír
Počet fotografií: 1–16 z 16
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 6.6.2024

TOPlist