Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–24 z 24
verze pro mobil
Počet druhů: 8zobrazit vybrané
Carex acutiformis
ostřice ostrá (ostřice kalužní)
podrobnosti
Carex appropinquata
ostřice odchylná (tuřice odchylná)
podrobnosti
Carex pediformis subsp. rhizodes
ostřice tlapkatá oddenkatá
podrobnosti
Dryopteris cambrensis
kapraď plevinatá
podrobnosti
Galium saxatile
svízel hercynský
podrobnosti
Littorella uniflora
pobřežnice jednokvětá
podrobnosti
Poa supina
lipnice nízká
podrobnosti
Viola tricolor subsp. polychroma
violka trojbarevná různobarevná
podrobnosti


Počet společenstev: 11
Alnetum incanae
devětsilové olšiny s olší šedou
podrobnosti
Calletum palustris
mokřadní vegetace s ďáblíkem bahenním
podrobnosti
Caricetum acutiformis
mokřadní vegetace s ostřicí ostrou
podrobnosti
Caricetum appropinquatae
vegetace oligotrofních a mezotrofních stojatých vod s ostřicí odchylnou
podrobnosti
Cicuto virosae-Caricetum pseudocyperi
mokřadní vegetace s rozpukem jízlivým a ostřicí nedošáchorem
podrobnosti
Eleocharito-Littorelletum uniflorae
obojživelná vegetace s pobřežnicí jednokvětou
podrobnosti
Equiseto sylvatici-Piceetum abietis
vlhké přesličkové smrčiny
podrobnosti
Junipero communis-Cotoneasteretum integerrimi
skalníkové křoviny
podrobnosti
Philonotido fontanae-Montietum rivularis
vegetace podhorských pramenišť se zdrojovkami
podrobnosti
Senecioni sylvatici-Galeopsietum ladani
vegetace silikátových osypů s jednoletými druhy
podrobnosti
Soldanello montanae-Piceetum abietis
vlhké rohozcové smrčiny
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Ekrt, Libor
Počet fotografií: 1–24 z 24
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 19.2.2024

TOPlist