Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–7 z 7
verze pro mobil
Počet společenstev: 7
Campanulo rotundifoliae-Dianthetum deltoidis
suché podhorské a horské smilkové trávníky
podrobnosti
Chaerophyllo hirsuti-Calthetum palustris
horské vlhké louky s krabilicí chlupatou
podrobnosti
Crepido paludosae-Juncetum acutiflori
subatlantské acidofilní vlhké louky se sítinou ostrokvětou
podrobnosti
Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum elatioris
suché ovsíkové louky
podrobnosti
Scirpo sylvatici-Caricetum brizoidis
lada vlhkých luk s ostřicí třeslicovitou
podrobnosti
Scirpo sylvatici-Cirsietum cani
nížinné vlhké louky s pcháčem šedým
podrobnosti
Thesio alpini-Nardetum strictae
druhově bohaté subalpínské smilkové trávníky
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Kučera, Tomáš
Počet fotografií: 1–7 z 7
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 13.4.2021

TOPlist