Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 191
verze pro mobil
Počet druhů: 122zobrazit vybrané
Acorus calamus
puškvorec obecný
podrobnosti
Aldrovanda vesiculosa
aldrovandka měchýřkatá
podrobnosti
Alisma gramineum
žabník trávolistý
podrobnosti
Alisma plantago-aquatica
žabník jitrocelový
podrobnosti
Angelica palustris
matizna bahenní (děhel bahenní)
podrobnosti
Arnica montana
prha arnika (prha chlumní)
podrobnosti
Batrachium peltatum
lakušník štítnatý
podrobnosti
Betula nana
bříza trpasličí
podrobnosti
Bidens cernua
dvouzubec nicí
podrobnosti
Bidens radiata
dvouzubec paprsčitý
podrobnosti
Blysmus compressus
skřípinka smáčknutá
podrobnosti
Butomus umbellatus
šmel okoličnatý
podrobnosti
Calla palustris
ďáblík bahenní
podrobnosti
Callitriche hamulata
hvězdoš háčkatý
podrobnosti
Callitriche hermaphroditica
hvězdoš podzimní
podrobnosti
Cardamine amara
řeřišnice hořká
podrobnosti
Centunculus minimus
drobýšek nejmenší
podrobnosti
Ceratophyllum demersum
růžkatec ostnitý (růžkatec ponořený)
podrobnosti
Ceratophyllum submersum
růžkatec bradavčitý (růžkatec potopený)
podrobnosti
Cicuta virosa
rozpuk jizlivý
podrobnosti
Cirsium oleraceum
pcháč zelinný
podrobnosti
Clematis integrifolia
plamének celolistý (plaménka celolistá)
podrobnosti
Cyperus michelianus
šáchor Micheliův (trojřadka Micheliova)
podrobnosti
Elatine alsinastrum
úpor kuřičkovitý (úpor přeslenitý)
podrobnosti
Elatine triandra
úpor trojmužný
podrobnosti
Elodea canadensis
vodní mor kanadský
podrobnosti
Elodea nuttallii
vodní mor americký
podrobnosti
Epilobium hirsutum
vrbovka chlupatá
podrobnosti
Equisetum fluviatile
přeslička poříční
podrobnosti
Equisetum variegatum
přeslička různobarvá (cídivka různobarvá)
podrobnosti
Eriophorum angustifolium
suchopýr úzkolistý
podrobnosti
Eriophorum gracile
suchopýr štíhlý
podrobnosti
Euphorbia palustris
pryšec bahenní
podrobnosti
Glaux maritima
sivěnka přímořská
podrobnosti
Glyceria maxima
zblochan vodní
podrobnosti
Gratiola officinalis
konitrud lékařský
podrobnosti
Groenlandia densa
rdest hustolistý
podrobnosti
Heleochloa schoenoides
bahenka šášinovitá
podrobnosti
Hottonia palustris
žebratka bahenní
podrobnosti
Hydrocharis morsus-ranae
voďanka žabí
podrobnosti
Hypericum humifusum
třezalka rozprostřená
podrobnosti
Illecebrum verticillatum
nehtovec přeslenitý
podrobnosti
Inula britannica
oman britský
podrobnosti
Iris pseudacorus
kosatec žlutý
podrobnosti
Isoëtes echinospora
šídlatka ostnovýtrusá
podrobnosti
Isoëtes lacustris
šídlatka jezerní
podrobnosti
Juncus capitatus
sítina strboulkatá (sítina hlávkatá)
podrobnosti
Juncus gerardii
sítina Gerardova
podrobnosti
Ledum palustre
rojovník bahenní
podrobnosti
Lemna trisulca
okřehek trojbrázdý
podrobnosti
Littorella uniflora
pobřežnice jednokvětá
podrobnosti
Lotus uliginosus
štírovník bažinný
podrobnosti
Luronium natans
žabníček vzplývavý
podrobnosti
Lycopus europaeus
karbinec evropský
podrobnosti
Lysimachia nummularia
vrbina penízková
podrobnosti
Lythrum virgatum
kyprej prutnatý
podrobnosti
Mentha arvensis
máta rolní
podrobnosti
Mimulus guttatus
kejklířka skvrnitá
podrobnosti
Myosurus minimus
myší ocásek nejmenší
podrobnosti
Myriophyllum alterniflorum
stolístek střídavokvětý
podrobnosti
Myriophyllum spicatum
stolístek klasnatý
podrobnosti
Myriophyllum verticillatum
stolístek přeslenatý
podrobnosti
Najas marina
řečanka přímořská
podrobnosti
Nuphar lutea
stulík žlutý
podrobnosti
Nuphar pumila
stulík malý
podrobnosti
Nymphaea candida
leknín bělostný
podrobnosti
Nymphoides peltata
plavín štítnatý
podrobnosti
Oenanthe aquatica
halucha vodní (haluchovec vodní)
podrobnosti
Parnassia palustris
tolije bahenní
podrobnosti
Peplis portula
kalužník šruchový
podrobnosti
Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia
rdesno blešník pravé
podrobnosti
Phalaris arundinacea
chrastice rákosovitá
podrobnosti
Phragmites australis
rákos obecný
podrobnosti
Pilularia globulifera
míčovka kulkonosná
podrobnosti
Plantago maritima
jitrocel přímořský
podrobnosti
Polemonium caeruleum
jirnice modrá
podrobnosti
Potamogeton alpinus
rdest alpský (rdest červenavý)
podrobnosti
Potamogeton crispus
rdest kadeřavý
podrobnosti
Potamogeton gramineus
rdest trávolistý
podrobnosti
Potamogeton lucens
rdest světlý
podrobnosti
Potamogeton natans
rdest vzplývavý
podrobnosti
Potamogeton pectinatus
rdest hřebenitý (rdestík hřebenitý)
podrobnosti
Potamogeton perfoliatus
rdest prorostlý
podrobnosti
Potamogeton praelongus
rdest dlouholistý
podrobnosti
Potamogeton pusillus
rdest maličký
podrobnosti
Potentilla erecta
mochna nátržník
podrobnosti
Pseudognaphalium luteoalbum
protěž žlutobílá
podrobnosti
Pulicaria dysenterica
blešník úplavičný
podrobnosti
Pulicaria vulgaris
blešník obecný
podrobnosti
Radiola linoides
stozrník lnovitý
podrobnosti
Ranunculus lingua
pryskyřník velký
podrobnosti
Rorippa palustris
rukev bažinná
podrobnosti
Rumex aquaticus
šťovík vodní
podrobnosti
Sagittaria sagittifolia
šípatka vodní
podrobnosti
Salvinia natans
nepukalka vzplývající (nepukalka plovoucí)
podrobnosti
Samolus valerandi
solenka Valerandova
podrobnosti
Schoenoplectus lacustris
skřípinec jezerní
podrobnosti
Schoenoplectus tabernaemontani
skřípinec Tabernaemontanův
podrobnosti
Schoenoplectus triqueter
skřípinec trojhranný
podrobnosti
Schoenus nigricans
šášina načernalá
podrobnosti
Scirpus radicans
skřípina kořenující
podrobnosti
Scirpus sylvaticus
skřípina lesní
podrobnosti
Scutellaria galericulata
šišák vroubkovaný
podrobnosti
Sedum villosum
rozchodník huňatý (bělorozchodník huňatý)
podrobnosti
Senecio aquaticus
starček vodní
podrobnosti
Sparganium emersum
zevar jednoduchý
podrobnosti
Sparganium natans
zevar nejmenší
podrobnosti
Spirodela polyrhiza
závitka mnohokořenná
podrobnosti
Stachys palustris
čistec bahenní
podrobnosti
Stratiotes aloides
řezan pilolistý
podrobnosti
Thelypteris palustris
kapradiník bažinný
podrobnosti
Tofieldia calyculata
kohátka kalíškatá
podrobnosti
Trapa natans
kotvice plovoucí
podrobnosti
Trichophorum alpinum
suchopýrek alpský
podrobnosti
Triglochin palustris
bařička bahenní
podrobnosti
Typha angustifolia
orobinec úzkolistý
podrobnosti
Typha shuttleworthii
orobinec stříbrošedý
podrobnosti
Utricularia australis
bublinatka jižní
podrobnosti
Utricularia intermedia
bublinatka prostřední
podrobnosti
Utricularia ochroleuca
bublinatka bledožlutá
podrobnosti
Valeriana excelsa subsp. sambucifolia
kozlík výběžkatý bezolistý
podrobnosti
Wolffia arrhiza
drobnička bezkořenná
podrobnosti


Počet společenstev: 19
Agrostio caninae-Caricetum diandrae
mezotrofní rašeliniště s boreálními ostřicemi
podrobnosti
Campylio stellati-Trichophoretum alpini
minerálně bohatá slatiniště s rašeliníky a suchopýrkem alpským
podrobnosti
Drosero anglicae-Rhynchosporetum albae
mezotrofní rašeliniště s hrotnosemenkami
podrobnosti
Equiseto fluviatilis-Caricetum rostratae
vegetace oligotrofních stojatých vod s ostřicí zobánkatou
podrobnosti
Hottonietum palustris
vegetace mělkých tůní a struh s žebratkou bahenní
podrobnosti
Ledo palustris-Pinetum uncinatae
vrchovištní blatkové bory
podrobnosti
Najadetum marinae
vegetace brakických vod s řečankou přímořskou
podrobnosti
Peucedano palustris-Caricetum lasiocarpae
vegetace oligotrofních stojatých vod s ostřicí plstnatoplodou
podrobnosti
Ranunculo-Juncetum bulbosi
vegetace pobřeží mělkých vod se sítinou cibulkatou
podrobnosti
Rhynchosporo albae-Sphagnetum tenelli
subatlantské vrchovištní trávníky s hrotnosemenkou bílou
podrobnosti
Salicetum purpureae
pobřežní vrbiny s vrbou nachovou
podrobnosti
Sparganio minimi-Utricularietum intermediae
vegetace tůní se zevarem nejmenším
podrobnosti
Sphagno recurvi-Caricetum lasiocarpae
přechodová rašeliniště s ostřicí plstnatoplodou
podrobnosti
Sphagno recurvi-Caricetum rostratae
trvale zamokřená přechodová rašeliniště s ostřicí zobánkatou
podrobnosti
Sphagno-Utricularietum ochroleucae
vegetace oligotrofních nevápnitých tůní s bublinatkami
podrobnosti
Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris
brusnicové bory
podrobnosti
Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis
rašelinné březiny
podrobnosti
Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris
rašelinné brusnicové bory
podrobnosti
Vaccinio-Pinetum montanae
blatkové brusnicové bory
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Navrátilová, Jana
Počet fotografií: 1–48 z 191
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 6.6.2024

TOPlist