Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 383
verze pro mobil
Počet druhů: 138zobrazit vybrané
Aconitum plicatum
oměj šalamounek
podrobnosti
Adenostyles alliariae
havez česnáčková
podrobnosti
Adonis vernalis
hlaváček jarní
podrobnosti
Agrimonia eupatoria
řepík lékařský
podrobnosti
Aira praecox
ovsíček časný
podrobnosti
Aldrovanda vesiculosa
aldrovandka měchýřkatá
podrobnosti
Allium cepa
cibule kuchyňská (cibule)
podrobnosti
Alnus alnobetula
olše zelená (křestice zelená, olšička zelená)
podrobnosti
Andromeda polifolia
kyhanka sivolistá
podrobnosti
Anemone nemorosa
sasanka hajní
podrobnosti
Anemone sylvestris
sasanka lesní (sasankovka lesní)
podrobnosti
Anthoxanthum odoratum
tomka vonná
podrobnosti
Arctostaphylos uva-ursi
medvědice lékařská
podrobnosti
Asplenium septentrionale
sleziník severní
podrobnosti
Astragalus glycyphyllos
kozinec sladkolistý
podrobnosti
Bartsia alpina
lepnice alpská
podrobnosti
Biscutella laevigata
dvojštítek hladkoplodý
podrobnosti
Bupleurum longifolium subsp. longifolium
prorostlík dlouholistý pravý
podrobnosti
Calla palustris
ďáblík bahenní
podrobnosti
Campanula bohemica
zvonek český
podrobnosti
Campanula bononiensis
zvonek boloňský
podrobnosti
Cardaminopsis halleri
řeřišničník Hallerův
podrobnosti
Carex nigra
ostřice obecná
podrobnosti
Carex pilosa
ostřice chlupatá
podrobnosti
Cephalanthera damasonium
okrotice bílá
podrobnosti
Corallorhiza trifida
korálice trojklaná
podrobnosti
Cortusa matthioli
kruhatka Matthiolova
podrobnosti
Cruciata laevipes
svízelka chlupatá (svízel křížatý)
podrobnosti
Cuscuta epithymum
kokotice povázka
podrobnosti
Cypripedium calceolus
střevíčník pantoflíček
podrobnosti
Dactylorhiza bohemica
prstnatec český
podrobnosti
Dactylorhiza maculata
prstnatec plamatý
podrobnosti
Dactylorhiza majalis
prstnatec májový
podrobnosti
Dactylorhiza sambucina
prstnatec bezový
podrobnosti
Daphne mezereum
lýkovec jedovatý
podrobnosti
Dianthus superbus
hvozdík pyšný
podrobnosti
Diphasiastrum complanatum
plavuník zploštělý (plavuň zploštělá)
podrobnosti
Diphasiastrum tristachyum
plavuník cypřiškovitý (plavuník trojklasý, plavuň cypřiškovitá)
podrobnosti
Drosera anglica
rosnatka anglická
podrobnosti
Drosera intermedia
rosnatka prostřední
podrobnosti
Drosera rotundifolia
rosnatka okrouhlolistá
podrobnosti
Drosera x obovata
rosnatka obvejčitá
podrobnosti
Eleocharis quinqueflora
bahnička chudokvětá
podrobnosti
Epipactis albensis
kruštík polabský
podrobnosti
Epipactis atrorubens
kruštík tmavočervený
podrobnosti
Epipactis helleborine
kruštík širolistý
podrobnosti
Epipactis leptochila subsp. leptochila
kruštík ostrokvětý pravý
podrobnosti
Epipactis leutei
kruštík podhorský
podrobnosti
Epipactis microphylla
kruštík drobnolistý
podrobnosti
Epipactis purpurata
kruštík modrofialový
podrobnosti
Epipogium aphyllum
sklenobýl bezlistý
podrobnosti
Equisetum telmateia
přeslička největší
podrobnosti
Erica tetralix
vřesovec čtyřřadý
podrobnosti
Erigeron acris
turan ostrý
podrobnosti
Erythronium dens-canis
kandík psí zub
podrobnosti
Euphrasia rostkoviana
světlík lékařský
podrobnosti
Fumana procumbens
devaterka poléhavá
podrobnosti
Gentiana cruciata
hořec křížatý (prostřelenec křížatý)
podrobnosti
Gentiana pannonica
hořec panonský (hořec šumavský)
podrobnosti
Geranium sanguineum
kakost krvavý
podrobnosti
Geum montanum
kuklík horský (kuklice horská)
podrobnosti
Gladiolus palustris
mečík bahenní
podrobnosti
Globularia bisnagarica
koulenka prodloužená
podrobnosti
Goodyera repens
smrkovník plazivý
podrobnosti
Hammarbya paludosa
měkkyně bahenní
podrobnosti
Herniaria hirsuta
průtržník chlupatý
podrobnosti
Homogyne alpina
podbělice alpská
podrobnosti
Huperzia selago
vranec jedlový (plavuň jedlová)
podrobnosti
Illecebrum verticillatum
nehtovec přeslenitý
podrobnosti
Iris aphylla
kosatec bezlistý
podrobnosti
Lactuca perennis
locika vytrvalá
podrobnosti
Levisticum officinale
libeček lékařský
podrobnosti
Linnaea borealis
zimozel severní
podrobnosti
Liparis loeselii
hlízovec Loeselův
podrobnosti
Listera ovata
bradáček vejčitý
podrobnosti
Lithospermum purpurocaeruleum
kamejka modronachová (kamejnice modronachová)
podrobnosti
Littorella uniflora
pobřežnice jednokvětá
podrobnosti
Lycopodiella inundata
plavuňka zaplavovaná (plavuň zaplavovaná)
podrobnosti
Lysimachia thyrsiflora
vrbina kytkokvětá (bazanovec kytkokvětý)
podrobnosti
Malaxis monophyllos
měkčilka jednolistá
podrobnosti
Mentha x piperita
máta peprná
podrobnosti
Mercurialis perennis
bažanka vytrvalá
podrobnosti
Moneses uniflora
jednokvítek velekvětý
podrobnosti
Monotropa hypophegea
hnilák lysý
podrobnosti
Monotropa hypopitys
hnilák smrkový
podrobnosti
Myricaria germanica
židoviník německý
podrobnosti
Neottia nidus-avis
hlístník hnízdák
podrobnosti
Odontites vernus subsp. serotinus
zdravínek jarní pozdní
podrobnosti
Ophrys insectifera
tořič hmyzonosný
podrobnosti
Orchis militaris
vstavač vojenský
podrobnosti
Orchis morio
vstavač kukačka
podrobnosti
Orchis purpurea
vstavač nachový
podrobnosti
Orchis ustulata
vstavač osmahlý
podrobnosti
Orchis x dietrichiana
vstavač
podrobnosti
Orthilia secunda
hruštice jednostranná
podrobnosti
Oxycoccus palustris
klikva bahenní
podrobnosti
Paris quadrifolia
vraní oko čtyřlisté
podrobnosti
Pedicularis sceptrum-carolinum
všivec žezlovitý
podrobnosti
Pedicularis sudetica
všivec krkonošský
podrobnosti
Phyteuma nigrum
zvonečník černý
podrobnosti
Pinguicula vulgaris
tučnice obecná
podrobnosti
Pinguicula vulgaris subsp. bohemica
tučnice obecná česká
podrobnosti
Pinguicula vulgaris subsp. bohemica x P. vulgaris subsp. vulgaris
tučnice
podrobnosti
Pinguicula vulgaris subsp. vulgaris
tučnice obecná pravá
podrobnosti
Potentilla aurea
mochna zlatá
podrobnosti
Potentilla palustris
mochna bahenní (zábělník bahenní)
podrobnosti
Primula minima
prvosenka nejmenší
podrobnosti
Pseudorchis albida
běloprstka bělavá
podrobnosti
Ranunculus lingua
pryskyřník velký
podrobnosti
Rhynchospora alba
hrotnosemenka bílá
podrobnosti
Rhynchospora fusca
hrotnosemenka hnědá
podrobnosti
Ribes nigrum
rybíz černý
podrobnosti
Ribes petraeum
rybíz skalní (meruzalka skalní)
podrobnosti
Rubus chamaemorus
ostružiník moruška
podrobnosti
Sagittaria sagittifolia
šípatka vodní
podrobnosti
Salvia pratensis
šalvěj luční
podrobnosti
Salvia verticillata
šalvěj přeslenitá
podrobnosti
Scheuchzeria palustris
blatnice bahenní
podrobnosti
Selaginella selaginoides
vraneček brvitý
podrobnosti
Spergula morisonii
kolenec Morisonův
podrobnosti
Stachys germanica
čistec německý
podrobnosti
Staphylea pinnata
klokoč zpeřený
podrobnosti
Swertia perennis
kropenáč vytrvalý
podrobnosti
Symphytum bohemicum
kostival český
podrobnosti
Tanacetum vulgare
vratič obecný
podrobnosti
Tephroseris crispa
starček potoční (pastarček potoční)
podrobnosti
Thesium alpinum
lněnka alpská
podrobnosti
Tofieldia calyculata
kohátka kalíškatá
podrobnosti
Trichophorum alpinum
suchopýrek alpský
podrobnosti
Trifolium spadiceum
jetel kaštanový (dětel kaštanový)
podrobnosti
Triglochin maritima
bařička přímořská
podrobnosti
Triglochin palustris
bařička bahenní
podrobnosti
Trollius altissimus
upolín nejvyšší
podrobnosti
Utricularia australis
bublinatka jižní
podrobnosti
Utricularia bremii
bublinatka vícekvětá (bublinatka Bremova)
podrobnosti
Utricularia intermedia
bublinatka prostřední
podrobnosti
Utricularia minor
bublinatka menší
podrobnosti
Utricularia vulgaris
bublinatka obecná
podrobnosti


Počet společenstev: 2
Lemno-Utricularietum
vegetace mělkých vod s bublinatkou obecnou
podrobnosti
Utricularietum australis
vegetace mělkých vod s bublinatkou jižní
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Štěpán, Jakub
Počet fotografií: 1–48 z 383
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 6.6.2024

TOPlist