Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 273
verze pro mobil
Počet druhů: 129zobrazit vybrané
Achillea millefolium subsp. sudetica
řebříček obecný sudetský
podrobnosti
Achillea nobilis
řebříček sličný
podrobnosti
Achillea pannonica
řebříček panonský
podrobnosti
Achillea setacea
řebříček štětinolistý
podrobnosti
Aconitum firmum subsp. moravicum
oměj tuhý moravský
podrobnosti
Aconitum variegatum
oměj pestrý
podrobnosti
Adenophora liliifolia
zvonovec liliolistý
podrobnosti
Alcea biennis
topolovka bledá
podrobnosti
Allium angulosum
česnek hranatý
podrobnosti
Allium carinatum
česnek kýlnatý
podrobnosti
Allium rotundum
česnek kulovitý
podrobnosti
Allium schoenoprasum subsp. alpinum
pažitka pobřežní horská
podrobnosti
Allium scorodoprasum
česnek ořešec
podrobnosti
Allium sphaerocephalon
česnek kulatohlavý
podrobnosti
Allium strictum
česnek tuhý
podrobnosti
Allium ursinum subsp. ucrainicum
česnek medvědí ukrajinský
podrobnosti
Allium ursinum subsp. ursinum
česnek medvědí pravý
podrobnosti
Anaphalis margaritacea
plesnivka perlová
podrobnosti
Angelica palustris
matizna bahenní (děhel bahenní)
podrobnosti
Anthemis cotula
rmen smrdutý
podrobnosti
Anthemis ruthenica
rmen rusínský (rmen ukrajinský)
podrobnosti
Anthericum liliago
bělozářka liliovitá
podrobnosti
Arctostaphylos uva-ursi
medvědice lékařská
podrobnosti
Armeria vulgaris subsp. vulgaris
trávnička obecná pravá
podrobnosti
Artemisia scoparia
pelyněk metlatý
podrobnosti
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens
sleziník červený tmavohnědý
podrobnosti
Astragalus arenarius
kozinec písečný
podrobnosti
Aurinia saxatilis subsp. arduini
tařice skalní Arduinova
podrobnosti
Avenella flexuosa
metlička křivolaká
podrobnosti
Berberis vulgaris
dřišťál obecný
podrobnosti
Campanula bohemica
zvonek český
podrobnosti
Campanula moravica
zvonek moravský
podrobnosti
Caragana arborescens
čimišník stromovitý
podrobnosti
Cardamine dentata
řeřišnice bahenní
podrobnosti
Cardamine pratensis
řeřišnice luční
podrobnosti
Carex brizoides
ostřice třeslicovitá (tuřice třeslicovitá)
podrobnosti
Carex michelii
ostřice Micheliova
podrobnosti
Carex pilosa
ostřice chlupatá
podrobnosti
Centaurea jacea subsp. jacea
chrpa luční pravá
podrobnosti
Centaurea pseudophrygia
chrpa parukářka (chrpina parukářka)
podrobnosti
Centaurea triumfettii subsp. axillaris
chrpa chlumní širolistá
podrobnosti
Chamaecytisus austriacus
čilimník rakouský
podrobnosti
Chamaecytisus supinus
čilimník nízký
podrobnosti
Chamaecytisus virescens
čilimník zelenavý
podrobnosti
Chrysosplenium alternifolium
mokrýš střídavolistý
podrobnosti
Circaea alpina
čarovník alpský
podrobnosti
Circaea lutetiana
čarovník pařížský
podrobnosti
Coronilla vaginalis
čičorka pochvatá
podrobnosti
Dactylorhiza fuchsii subsp. sudetica
prstnatec Fuchsův chladnomilný
podrobnosti
Delphinium elatum
stračka vyvýšená
podrobnosti
Dianthus barbatus
hvozdík vousatý
podrobnosti
Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons
hvozdík kartouzek hadcový
podrobnosti
Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus
hvozdík kartouzek sudetský
podrobnosti
Dianthus lumnitzeri
hvozdík Lumnitzerův
podrobnosti
Dianthus x lucae
hvozdík
podrobnosti
Digitalis grandiflora
náprstník velkokvětý
podrobnosti
Dracocephalum austriacum
včelník rakouský
podrobnosti
Erythronium dens-canis
kandík psí zub
podrobnosti
Euphorbia dulcis
pryšec sladký
podrobnosti
Gagea bohemica subsp. bohemica
křivatec český pravý
podrobnosti
Galium boreale subsp. boreale
svízel severní pravý
podrobnosti
Genista pilosa
kručinka chlupatá
podrobnosti
Gentianella praecox subsp. bohemica
hořeček mnohotvarý český
podrobnosti
Helianthemum grandiflorum subsp. grandiflorum
devaterník velkokvětý pravý
podrobnosti
Hesperis matronalis
večernice vonná
podrobnosti
Hieracium pilosella
jestřábník chlupáček
podrobnosti
Hieracium villosum
jestřábník huňatý
podrobnosti
Homogyne alpina
podbělice alpská
podrobnosti
Hottonia palustris
žebratka bahenní
podrobnosti
Hylotelephium jullianum
rozchodník křovištní (rozchodníkovec křovištní)
podrobnosti
Jurinea cyanoides
sinokvět chrpovitý
podrobnosti
Knautia dipsacifolia
chrastavec lesní
podrobnosti
Listera ovata
bradáček vejčitý
podrobnosti
Lithospermum arvense subsp. arvense
kamejka rolní pravá
podrobnosti
Lonicera caprifolium
zimolez kozí list
podrobnosti
Mentha aquatica
máta vodní
podrobnosti
Menyanthes trifoliata
vachta trojlistá
podrobnosti
Minuartia setacea
kuřička štětinkatá
podrobnosti
Minuartia smejkalii
kuřička hadcová (kuřička Smejkalova)
podrobnosti
Nigella arvensis
černucha rolní
podrobnosti
Ophrys insectifera
tořič hmyzonosný
podrobnosti
Orchis militaris
vstavač vojenský
podrobnosti
Orchis ustulata
vstavač osmahlý
podrobnosti
Orobanche alsatica
záraza alsaská
podrobnosti
Orobanche caesia
záraza sivá (mordovka sivá)
podrobnosti
Petrorhagia prolifera
hvozdíček prorostlý
podrobnosti
Phyteuma orbiculare
zvonečník hlavatý
podrobnosti
Pontederia cordata
modráska srdčitá
podrobnosti
Potentilla crantzii subsp. serpentini
mochna Crantzova hadcová
podrobnosti
Potentilla palustris
mochna bahenní (zábělník bahenní)
podrobnosti
Pulsatilla alpina subsp. austriaca
koniklec alpinský bílý
podrobnosti
Pulsatilla patens
koniklec otevřený
podrobnosti
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica
koniklec luční český
podrobnosti
Pyrola minor
hruštička menší
podrobnosti
Pyrola rotundifolia
hruštička okrouhlolistá
podrobnosti
Ranunculus aconitifolius
pryskyřník omějolistý
podrobnosti
Ranunculus illyricus
pryskyřník illyrský
podrobnosti
Reseda luteola
rýt barvířský
podrobnosti
Rhinanthus pulcher
kokrhel sličný
podrobnosti
Saxifraga granulata
lomikámen zrnatý
podrobnosti
Saxifraga rotundifolia
lomikámen okrouhlolistý
podrobnosti
Scabiosa columbaria
hlaváč fialový
podrobnosti
Scabiosa lucida subsp. lucida
hlaváč lesklý pravý
podrobnosti
Scutellaria hastifolia
šišák hrálovitý
podrobnosti
Sedum sexangulare
rozchodník šestiřadý (rozchodník tenkolistý)
podrobnosti
Senecio erucifolius
starček roketolistý
podrobnosti
Sisyrinchium angustifolium
badil úzkolistý
podrobnosti
Soldanella montana
dřípatka horská
podrobnosti
Spergula morisonii
kolenec Morisonův
podrobnosti
Spiranthes spiralis
švihlík krutiklas
podrobnosti
Stellaria alsine
ptačinec mokřadní
podrobnosti
Swertia perennis
kropenáč vytrvalý
podrobnosti
Teesdalia nudicaulis
nahoprutka písečná
podrobnosti
Telekia speciosa
kolotočník ozdobný
podrobnosti
Teucrium scordium
ožanka čpavá
podrobnosti
Thlaspi montanum
penízek horský
podrobnosti
Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus
mateřídouška ozdobná sudetská
podrobnosti
Trollius altissimus
upolín nejvyšší
podrobnosti
Tulipa sylvestris
tulipán planý
podrobnosti
Utricularia vulgaris
bublinatka obecná
podrobnosti
Valeriana stolonifera subsp. angustifolia
kozlík ukrajinský chlumní
podrobnosti
Veratrum album subsp. album
kýchavice bílá pravá
podrobnosti
Verbascum nigrum
divizna černá
podrobnosti
Veronica scutellata
rozrazil štítkovitý
podrobnosti
Vicia pannonica subsp. striata
vikev panonská červená
podrobnosti
Vicia tenuifolia
vikev tenkolistá
podrobnosti
Viola biflora
violka dvoukvětá
podrobnosti
Viola lutea subsp. sudetica
violka žlutá sudetská
podrobnosti
Viola tricolor subsp. saxatilis
violka trojbarevná skalní
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Zvára, Aleš
Počet fotografií: 1–48 z 273
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 7.5.2023

TOPlist