Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 2453
verze pro mobil
Počet druhů: 651zobrazit vybrané
Achillea asplenifolia
řebříček sleziníkolistý
podrobnosti
Achillea collina
řebříček chlumní
podrobnosti
Aconitum anthora
oměj jedhoj
podrobnosti
Aconitum firmum subsp. moravicum
oměj tuhý moravský
podrobnosti
Adonis aestivalis
hlaváček letní (ohníček letní, hlaváčkovec letní)
podrobnosti
Adonis flammea
hlaváček plamenný (ohníček plamenný, hlaváčkovec plamenný)
podrobnosti
Adoxa moschatellina
pižmovka mošusová
podrobnosti
Agrimonia procera
řepík vonný
podrobnosti
Agropyron pectinatum
žitňák hřebenitý
podrobnosti
Allium angulosum
česnek hranatý
podrobnosti
Allium flavum
česnek žlutý
podrobnosti
Allium rotundum
česnek kulovitý
podrobnosti
Allium senescens subsp. montanum
česnek chlumní horský
podrobnosti
Allium sphaerocephalon
česnek kulatohlavý
podrobnosti
Alyssum argenteum
tařice stříbrná
podrobnosti
Anacamptis pyramidalis
rudohlávek jehlancovitý
podrobnosti
Anagallis foemina
drchnička modrá
podrobnosti
Andromeda polifolia
kyhanka sivolistá
podrobnosti
Androsace elongata
pochybek prodloužený
podrobnosti
Androsace maxima
pochybek největší
podrobnosti
Androsace septentrionalis
pochybek severní
podrobnosti
Angelica palustris
matizna bahenní (děhel bahenní)
podrobnosti
Anthriscus caucalis
kerblík obecný
podrobnosti
Arabis auriculata
huseník ouškatý
podrobnosti
Arabis hirsuta
huseník chlupatý
podrobnosti
Arabis nemorensis
huseník hajní
podrobnosti
Arabis turrita
huseník převislý
podrobnosti
Arctium nemorosum
lopuch hajní
podrobnosti
Aremonia agrimonoides
řepíček řepíkovitý (řepíček mochnovitý)
podrobnosti
Arenaria serpyllifolia
písečnice douškolistá
podrobnosti
Armeria vulgaris subsp. serpentini
trávnička obecná hadcová
podrobnosti
Armoracia rusticana
křen selský
podrobnosti
Arnica montana
prha arnika (prha chlumní)
podrobnosti
Artemisia pancicii
pelyněk Pančićův
podrobnosti
Artemisia pontica
pelyněk pontický
podrobnosti
Asparagus officinalis
chřest lékařský
podrobnosti
Asperugo procumbens
ostrolist poléhavý
podrobnosti
Asperula arvensis
mařinka rolní
podrobnosti
Asplenium adulterinum
sleziník nepravý
podrobnosti
Asplenium cuneifolium
sleziník hadcový
podrobnosti
Asplenium septentrionale
sleziník severní
podrobnosti
Asplenium trichomanes
sleziník červený
podrobnosti
Asplenium viride
sleziník zelený
podrobnosti
Aster alpinus
hvězdnice alpská
podrobnosti
Aster linosyris
hvězdnice zlatovlásek (zlatovlásek obecný)
podrobnosti
Aster tripolium subsp. pannonicus
hvězdnice slanistá panonská (hvězdnička panonská)
podrobnosti
Astragalus arenarius
kozinec písečný
podrobnosti
Astragalus asper
kozinec drsný
podrobnosti
Astragalus austriacus
kozinec rakouský
podrobnosti
Astragalus exscapus
kozinec bezlodyžný
podrobnosti
Atriplex rosea
lebeda růžová
podrobnosti
Bartsia alpina
lepnice alpská
podrobnosti
Berula erecta
potočník vzpřímený
podrobnosti
Bifora radians
štěničník paprskující
podrobnosti
Blechnum spicant
žebrovice různolistá
podrobnosti
Botrychium lunaria
vratička měsíční
podrobnosti
Botrychium multifidum
vratička mnohoklaná (vratičkovec mnohoklaný)
podrobnosti
Buphthalmum salicifolium
volovec vrbolistý
podrobnosti
Bupleurum affine
prorostlík prutnatý
podrobnosti
Bupleurum longifolium
prorostlík dlouholistý
podrobnosti
Bupleurum rotundifolium
prorostlík okrouhlolistý
podrobnosti
Bupleurum tenuissimum
prorostlík nejtenčí
podrobnosti
Camelina alyssum subsp. alyssum
lnička tařicovitá pravá
podrobnosti
Camelina sativa
lnička setá
podrobnosti
Campanula bohemica
zvonek český
podrobnosti
Campanula bononiensis
zvonek boloňský
podrobnosti
Campanula latifolia
zvonek širokolistý
podrobnosti
Campanula rotundifolia subsp. sudetica
zvonek okrouhlolistý sudetský
podrobnosti
Cardamine amara subsp. opicii
řeřišnice hořká Opizova
podrobnosti
Cardamine matthioli
řeřišnice Matthioliho
podrobnosti
Cardamine resedifolia
řeřišnice rýtolistá
podrobnosti
Cardamine trifolia
řeřišnice trojlistá
podrobnosti
Cardaminopsis arenosa
řeřišničník písečný
podrobnosti
Carduus nutans
bodlák nicí
podrobnosti
Carlina biebersteinii subsp. brevibracteata
pupava Biebersteinova prostřední
podrobnosti
Carlina vulgaris
pupava obecná
podrobnosti
Carthamus lanatus
světlice vlnatá
podrobnosti
Centaurea stoebe
chrpa latnatá (chrpa porýnská, čekanice porýnská)
podrobnosti
Centaurium pulchellum
zeměžluč spanilá
podrobnosti
Cephalanthera damasonium
okrotice bílá
podrobnosti
Cephalanthera longifolia
okrotice dlouholistá
podrobnosti
Cephalanthera rubra
okrotice červená
podrobnosti
Cephalaria gigantea
hlavatka obrovská
podrobnosti
Chamaecytisus albus
čilimník bílý
podrobnosti
Chenopodium chenopodioides
merlík slanomilný
podrobnosti
Chenopodium vulvaria
merlík smrdutý
podrobnosti
Chimaphila umbellata
zimozelen okoličnatý
podrobnosti
Cirsium acaule
pcháč bezlodyžný
podrobnosti
Cirsium brachycephalum
pcháč žlutoostenný (pcháč krátkohlavý)
podrobnosti
Cirsium eriophorum
pcháč bělohlavý
podrobnosti
Cnidium dubium
jarva žilnatá
podrobnosti
Coeloglossum viride
vemeníček zelený
podrobnosti
Colchicum autumnale
ocún jesenní
podrobnosti
Conringia austriaca
hořinka rakouská
podrobnosti
Conringia orientalis
hořinka východní
podrobnosti
Corallorhiza trifida
korálice trojklaná
podrobnosti
Corrigiola littoralis
drobnokvět pobřežní
podrobnosti
Cotoneaster integerrimus
skalník celokrajný
podrobnosti
Crambe tataria
katrán tatarský
podrobnosti
Crepis pannonica
škarda panonská
podrobnosti
Crepis setosa
škarda štětinkatá
podrobnosti
Crepis tectorum
škarda střešní
podrobnosti
Crypsis aculeata
skrytěnka bodlinatá
podrobnosti
Cynoglossum montanum
užanka uherská
podrobnosti
Cyperus flavescens
šáchor žlutavý (šáchorek žlutavý)
podrobnosti
Cyperus fuscus
šáchor hnědý (šáchor tmavý)
podrobnosti
Cypripedium calceolus
střevíčník pantoflíček
podrobnosti
Cytisus nigricans
čilimník černající (čilimníkovec černající)
podrobnosti
Dactylorhiza bohemica
prstnatec český
podrobnosti
Dactylorhiza carpatica
prstnatec karpatský
podrobnosti
Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii
prstnatec Fuchsův pravý
podrobnosti
Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana
prstnatec Fuchsův Soóův
podrobnosti
Dactylorhiza fuchsii subsp. sudetica
prstnatec Fuchsův chladnomilný
podrobnosti
Dactylorhiza incarnata
prstnatec pleťový
podrobnosti
Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella
prstnatec pleťový pozdní
podrobnosti
Dactylorhiza lapponica
prstnatec laponský
podrobnosti
Dactylorhiza maculata
prstnatec plamatý
podrobnosti
Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica
prstnatec plamatý sedmihradský
podrobnosti
Dactylorhiza majalis subsp. majalis
prstnatec májový pravý
podrobnosti
Dactylorhiza majalis subsp. turfosa
prstnatec májový rašelinný
podrobnosti
Dactylorhiza sambucina
prstnatec bezový
podrobnosti
Dactylorhiza traunsteineri
prstnatec Traunsteinerův
podrobnosti
Dactylorhiza x aschersoniana
prstnatec
podrobnosti
Dactylorhiza x braunii
podrobnosti
Dactylorhiza x braunii nothosubsp. lilacina
podrobnosti
Dactylorhiza x braunii nothosubsp. smitakii
podrobnosti
Dactylorhiza x silvae-gabretae
podrobnosti
Daphne cneorum
lýkovec vonný
podrobnosti
Dentaria enneaphyllos
kyčelnice devítilistá
podrobnosti
Descurainia sophia
úhorník mnohodílný
podrobnosti
Dianthus arenarius subsp. bohemicus
hvozdík písečný český
podrobnosti
Dianthus armeria
hvozdík svazčitý
podrobnosti
Dianthus lumnitzeri
hvozdík Lumnitzerův
podrobnosti
Dianthus moravicus
hvozdík moravský
podrobnosti
Dianthus superbus subsp. alpestris
hvozdík pyšný alpinský
podrobnosti
Dianthus superbus subsp. sylvestris
hvozdík pyšný lesní
podrobnosti
Dianthus sylvaticus
hvozdík lesní
podrobnosti
Dianthus x lucae
hvozdík
podrobnosti
Digitalis lanata
náprstník vlnatý
podrobnosti
Diphasiastrum issleri
plavuník Isslerův (plavuník klamný, plavuň Isslerova)
podrobnosti
Diphasiastrum zeilleri
plavuník Zeillerův (plavuník přehlížený, plavuň Zeillerova)
podrobnosti
Draba muralis
chudina zední
podrobnosti
Draba nemorosa
chudina hajní
podrobnosti
Dracocephalum austriacum
včelník rakouský
podrobnosti
Drosera anglica
rosnatka anglická
podrobnosti
Drosera intermedia
rosnatka prostřední
podrobnosti
Drosera rotundifolia
rosnatka okrouhlolistá
podrobnosti
Echinocystis lobata
štětinec laločnatý
podrobnosti
Echium maculatum
hadinec červený
podrobnosti
Epilobium alpestre
vrbovka alpská
podrobnosti
Epipactis albensis
kruštík polabský
podrobnosti
Epipactis atrorubens
kruštík tmavočervený
podrobnosti
Epipactis futakii
kruštík Futákův
podrobnosti
Epipactis greuteri
kruštík Greuterův
podrobnosti
Epipactis helleborine subsp. helleborine
kruštík širolistý pravý
podrobnosti
Epipactis helleborine subsp. orbicularis
kruštík širolistý oddálený
podrobnosti
Epipactis leptochila subsp. neglecta
kruštík ostrokvětý přehlížený
podrobnosti
Epipactis leutei
kruštík podhorský
podrobnosti
Epipactis microphylla
kruštík drobnolistý
podrobnosti
Epipactis moravica
kruštík moravský
podrobnosti
Epipactis muelleri
kruštík růžkatý
podrobnosti
Epipactis palustris
kruštík bahenní
podrobnosti
Epipactis pontica
kruštík pontický
podrobnosti
Epipactis pseudopurpurata
kruštík nepravý
podrobnosti
Epipactis purpurata
kruštík modrofialový
podrobnosti
Epipactis tallosii
kruštík Tallósův
podrobnosti
Epipactis voethii
kruštík dlouholistý
podrobnosti
Epipogium aphyllum
sklenobýl bezlistý
podrobnosti
Eryngium planum
máčka plocholistá
podrobnosti
Erysimum odoratum
trýzel vonný
podrobnosti
Erysimum repandum
trýzel rozkladitý
podrobnosti
Euphorbia angulata
pryšec hranatý
podrobnosti
Euphorbia exigua
pryšec drobný
podrobnosti
Euphorbia falcata
pryšec srpovitý
podrobnosti
Euphorbia lucida
pryšec lesklý
podrobnosti
Euphorbia salicifolia
pryšec vrbolistý
podrobnosti
Euphorbia seguieriana subsp. seguieriana
pryšec sivý pravý
podrobnosti
Euphrasia rostkoviana subsp. rostkoviana
světlík lékařský pravý
podrobnosti
Festuca amethystina
kostřava ametystová
podrobnosti
Filago lutescens
bělolist žlutavý
podrobnosti
Filago minima
bělolist nejmenší (bělolístka nejmenší)
podrobnosti
Filago vulgaris
bělolist obecný
podrobnosti
Filipendula ulmaria
tužebník jilmový
podrobnosti
Gagea bohemica subsp. bohemica
křivatec český pravý
podrobnosti
Gagea bohemica subsp. saxatilis
křivatec český skalní
podrobnosti
Gagea lutea
křivatec žlutý
podrobnosti
Gagea minima
křivatec nejmenší
podrobnosti
Gagea pratensis
křivatec luční
podrobnosti
Gagea pusilla
křivatec nizoučký
podrobnosti
Gagea transversalis
křivatec vstřícnolistý
podrobnosti
Gagea villosa
křivatec rolní
podrobnosti
Galega officinalis
jestřabina lékařská
podrobnosti
Galeopsis angustifolia
konopice úzkolistá (konopička úzkolistá)
podrobnosti
Galium tricornutum
svízel trojrohý
podrobnosti
Gentiana acaulis
hořec bezlodyžný (modrohořec bezlodyžný, hořec Kochův)
podrobnosti
Gentiana pannonica
hořec panonský (hořec šumavský)
podrobnosti
Gentiana pneumonanthe
hořec hořepník (hořepník proužkatý, hořepník luční)
podrobnosti
Gentiana punctata
hořec tečkovaný
podrobnosti
Gentianella campestris subsp. baltica
hořeček ladní pobaltský (hořeček ladní baltský)
podrobnosti
Gentianella lutescens subsp. carpatica
hořeček žlutavý karpatský
podrobnosti
Gentianella lutescens subsp. lutescens
hořeček žlutavý pravý
podrobnosti
Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana
hořeček drsný Sturmův
podrobnosti
Gentianella x austroamarella
hořeček
podrobnosti
Gentianopsis ciliata
hořec brvitý (trličník brvitý)
podrobnosti
Geranium divaricatum
kakost rozkladitý
podrobnosti
Geranium lucidum
kakost lesklý
podrobnosti
Geranium purpureum
kakost purpurový
podrobnosti
Geranium rotundifolium
kakost okrouhlolistý
podrobnosti
Gladiolus imbricatus
mečík střechovitý
podrobnosti
Gladiolus palustris
mečík bahenní
podrobnosti
Glaucium corniculatum
rohatec růžkatý
podrobnosti
Glaux maritima
sivěnka přímořská
podrobnosti
Gnaphalium supinum
protěž nízká (protěženec nízký)
podrobnosti
Goodyera repens
smrkovník plazivý
podrobnosti
Gratiola officinalis
konitrud lékařský
podrobnosti
Gymnadenia conopsea subsp. conopsea
pětiprstka žežulník pravá
podrobnosti
Gymnadenia densiflora
pětiprstka hustokvětá
podrobnosti
Gypsophila fastigiata
šater svazčitý
podrobnosti
Gypsophila paniculata
šater latnatý
podrobnosti
Gypsophila scorzonerifolia
šater dlouholistý
podrobnosti
Hackelia deflexa
lopuštík skloněný
podrobnosti
Hammarbya paludosa
měkkyně bahenní
podrobnosti
Hedysarum hedysaroides
kopyšník tmavý
podrobnosti
Heleochloa schoenoides
bahenka šášinovitá
podrobnosti
Helichrysum arenarium
smil písečný
podrobnosti
Heliotropium europaeum
otočník evropský
podrobnosti
Herminium monorchis
toříček jednohlízný
podrobnosti
Hesperis matronalis subsp. candida
večernice vonná bělostná
podrobnosti
Hibiscus trionum
ibišek trojdílný
podrobnosti
Hieracium glandulosodentatum
jestřábník žlázkozubý
podrobnosti
Hieracium rohlenae
jestřábník Rohlenův
podrobnosti
Hieracium rothianum
jestřábník štětinatý
podrobnosti
Hieracium schneiderianum
jestřábník Schneiderův
podrobnosti
Hieracium tubulosum
jestřábník trubkovitý
podrobnosti
Hieracium villosum
jestřábník huňatý
podrobnosti
Himantoglossum adriaticum
jazýček jadranský
podrobnosti
Himantoglossum calcaratum subsp. rumelicum
jazýček ostruhatý východní
podrobnosti
Hippocrepis comosa
podkovka chocholatá
podrobnosti
Holosteum umbellatum
plevel okoličnatý
podrobnosti
Hydrocotyle vulgaris
pupečník obecný
podrobnosti
Hylotelephium argutum
rozchodník zubatý (rozchodníkovec zubatý)
podrobnosti
Hypochaeris glabra
prasetník lysý
podrobnosti
Hypochaeris uniflora
prasetník jednoúborný (náholník jednoúborný)
podrobnosti
Illecebrum verticillatum
nehtovec přeslenitý
podrobnosti
Inula oculus-christi
oman oko Kristovo
podrobnosti
Iris graminea
kosatec trávovitý
podrobnosti
Iris humilis subsp. arenaria
kosatec skalní písečný
podrobnosti
Juniperus communis subsp. alpina
jalovec obecný nízký
podrobnosti
Kickxia elatine
úporek hrálovitý
podrobnosti
Kickxia spuria
úporek pochybný
podrobnosti
Knautia serpentinicola
chrastavec hadcový
podrobnosti
Kochia prostrata
bytel rozprostřený
podrobnosti
Krascheninnikovia ceratoides
bělostník růžkatý
podrobnosti
Lactuca saligna
locika vrbová
podrobnosti
Lactuca viminea
locika prutnatá
podrobnosti
Lappula semicincta
strošek polopásý
podrobnosti
Laserpitium archangelica
hladýš andělikový
podrobnosti
Lathyrus aphaca
hrachor pačočkový
podrobnosti
Lathyrus hirsutus
hrachor chlupatý
podrobnosti
Lathyrus nissolia
hrachor trávolistý
podrobnosti
Lathyrus pannonicus subsp. collinus
hrachor panonský chlumní
podrobnosti
Lathyrus pannonicus subsp. pannonicus
hrachor panonský pravý
podrobnosti
Lathyrus sphaericus
hrachor šarlatový
podrobnosti
Ledum palustre
rojovník bahenní
podrobnosti
Leonurus marrubiastrum
buřina jablečníkovitá
podrobnosti
Libanotis pyrenaica
žebřice pyrenejská
podrobnosti
Lilium bulbiferum
lilie cibulkonosná
podrobnosti
Limodorum abortivum
hnědenec zvrhlý
podrobnosti
Linaria arvensis
lnice rolní
podrobnosti
Linum hirsutum
len chlupatý
podrobnosti
Linum tenuifolium
len tenkolistý
podrobnosti
Liparis loeselii
hlízovec Loeselův
podrobnosti
Listera cordata
bradáček srdčitý
podrobnosti
Listera ovata
bradáček vejčitý
podrobnosti
Lithospermum officinale
kamejka lékařská
podrobnosti
Lolium temulentum
jílek mámivý
podrobnosti
Lotus tenuis
štírovník tenkolistý
podrobnosti
Luronium natans
žabníček vzplývavý
podrobnosti
Luzula luzuloides subsp. rubella
bika bělavá měděná
podrobnosti
Lycopodiella inundata
plavuňka zaplavovaná (plavuň zaplavovaná)
podrobnosti
Lycopsis arvensis
prlina rolní
podrobnosti
Lythrum hyssopifolia
kyprej yzopolistý
podrobnosti
Malaxis monophyllos
měkčilka jednolistá
podrobnosti
Malva pusilla
sléz nizounký
podrobnosti
Melampyrum bohemicum
černýš český
podrobnosti
Melampyrum cristatum var. solstitiale
černýš hřebenitý časný
podrobnosti
Melampyrum nemorosum var. praecox
černýš hajní časný
podrobnosti
Melica transsilvanica
strdivka sedmihradská
podrobnosti
Melilotus altissimus
komonice nejvyšší
podrobnosti
Melilotus dentatus
komonice zubatá
podrobnosti
Mercurialis ovata
bažanka vejčitá
podrobnosti
Microrrhinum minus
hledíček menší
podrobnosti
Minuartia smejkalii
kuřička hadcová (kuřička Smejkalova)
podrobnosti
Moneses uniflora
jednokvítek velekvětý
podrobnosti
Montia arvensis
zdrojovka rolní
podrobnosti
Mycelis muralis
mléčka zední
podrobnosti
Myosotis sparsiflora
pomněnka řídkokvětá
podrobnosti
Myosotis stenophylla
pomněnka úzkolistá
podrobnosti
Myricaria germanica
židoviník německý
podrobnosti
Myrrhis odorata
čechřice vonná
podrobnosti
Nasturtium microphyllum
potočnice drobnolistá
podrobnosti
Nasturtium officinale
potočnice lékařská
podrobnosti
Neottia nidus-avis
hlístník hnízdák
podrobnosti
Nepeta nuda
šanta lesostepní
podrobnosti
Nigella arvensis
černucha rolní
podrobnosti
Nonea lutea
pipla žlutá
podrobnosti
Nonea pulla
pipla osmahlá
podrobnosti
Notholaena marantae
podmrvka hadcová
podrobnosti
Nymphoides peltata
plavín štítnatý
podrobnosti
Oenanthe silaifolia
halucha koromáčolistá
podrobnosti
Oenothera fallax
pupalka klamná
podrobnosti
Ononis arvensis
jehlice rolní
podrobnosti
Ophioglossum vulgatum
hadí jazyk obecný (hadilka obecná)
podrobnosti
Ophrys apifera
tořič včelonosný
podrobnosti
Ophrys holosericea
tořič čmelákovitý
podrobnosti
Ophrys holosericea subsp. holubyana
tořič čmelákovitý Holubyho
podrobnosti
Ophrys insectifera
tořič hmyzonosný
podrobnosti
Ophrys sphegodes
tořič pavoukonosný
podrobnosti
Orchis coriophora
vstavač štěničný
podrobnosti
Orchis mascula subsp. signifera
vstavač mužský znamenaný
podrobnosti
Orchis militaris
vstavač vojenský
podrobnosti
Orchis morio
vstavač kukačka
podrobnosti
Orchis pallens
vstavač bledý
podrobnosti
Orchis palustris
vstavač bahenní
podrobnosti
Orchis purpurea
vstavač nachový
podrobnosti
Orchis tridentata
vstavač trojzubý
podrobnosti
Orchis ustulata
vstavač osmahlý
podrobnosti
Orchis x canuti
vstavač
podrobnosti
Orchis x dietrichiana
podrobnosti
Orchis x hybrida
podrobnosti
Orchis x loreziana
podrobnosti
Orlaya grandiflora
paprska velkokvětá
podrobnosti
Ornithogalum boucheanum
snědek hřebenitý (snědovec hřebenitý)
podrobnosti
Ornithogalum brevistylum
snědek krátkočnělečný (snědovka krátkočnělká)
podrobnosti
Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum
snědek pyrenejský kulatoplodý (snědovka kulatoplodá)
podrobnosti
Orobanche alba subsp. major
záraza bílá šalvějová
podrobnosti
Orobanche alsatica
záraza alsaská
podrobnosti
Orobanche arenaria
záraza písečná (mordovka písečná)
podrobnosti
Orobanche artemisiae-campestris
záraza šupinatá
podrobnosti
Orobanche caesia
záraza sivá (mordovka sivá)
podrobnosti
Orobanche caryophyllacea
záraza hřebíčková
podrobnosti
Orobanche flava
záraza devětsilová
podrobnosti
Orobanche gracilis
záraza štíhlá
podrobnosti
Orobanche hederae
záraza břečťanová
podrobnosti
Orobanche kochii
záraza zardělá
podrobnosti
Orobanche lutea
záraza žlutá
podrobnosti
Orobanche minor
záraza menší
podrobnosti
Orobanche purpurea
záraza nachová (mordovka nachová)
podrobnosti
Orobanche purpurea subsp. purpurea
záraza nachová pravá (mordovka nachová pravá)
podrobnosti
Orobanche reticulata
záraza síťnatá
podrobnosti
Orobanche teucrii
záraza ožanková
podrobnosti
Orthilia secunda
hruštice jednostranná
podrobnosti
Oxalis corniculata
šťavel růžkatý
podrobnosti
Oxalis dillenii
šťavel prérijní
podrobnosti
Oxycoccus palustris
klikva bahenní
podrobnosti
Papaver argemone
mák polní
podrobnosti
Papaver confine
mák časný
podrobnosti
Papaver lecoqii
mák Lecoqův
podrobnosti
Papaver maculosum subsp. austromoravicum
mák bělokvětý jihomoravský
podrobnosti
Pedicularis exaltata
všivec statný
podrobnosti
Pedicularis sudetica
všivec krkonošský
podrobnosti
Petasites kablikianus
devětsil Kablíkové
podrobnosti
Petrorhagia saxifraga
hvozdíček lomikamenovitý
podrobnosti
Peucedanum alsaticum
smldník alsaský
podrobnosti
Peucedanum arenarium
smldník písečný
podrobnosti
Peucedanum carvifolia
smldník kmínolistý
podrobnosti
Phlomis tuberosa
sápa hlíznatá
podrobnosti
Phyteuma orbiculare
zvonečník hlavatý
podrobnosti
Phytolacca americana
líčidlo americké
podrobnosti
Picris hieracioides
hořčík jestřábníkovitý
podrobnosti
Pimpinella saxifraga
bedrník obecný
podrobnosti
Plantago altissima
jitrocel nejvyšší
podrobnosti
Plantago arenaria
jitrocel písečný (chmelík písečný)
podrobnosti
Plantago maritima subsp. ciliata
jitrocel přímořský brvitý
podrobnosti
Platanthera bifolia
vemeník dvoulistý
podrobnosti
Platanthera chlorantha
vemeník zelenavý
podrobnosti
Pleurospermum austriacum
mázdřinec rakouský
podrobnosti
Polemonium caeruleum
jirnice modrá
podrobnosti
Polycnemum arvense
chruplavník rolní
podrobnosti
Polycnemum majus
chruplavník větší
podrobnosti
Polygala chamaebuxus
zimostrázek alpský (zimostrázek nízký)
podrobnosti
Polygonatum odoratum
kokořík vonný
podrobnosti
Polygonum aviculare
truskavec ptačí (rdesno ptačí)
podrobnosti
Potamogeton coloratus
rdest zbarvený
podrobnosti
Potentilla anserina
mochna husí
podrobnosti
Potentilla crantzii
mochna Crantzova
podrobnosti
Potentilla micrantha
mochna malokvětá
podrobnosti
Potentilla patula
mochna rozkladitá
podrobnosti
Potentilla rupestris
mochna skalní (vřeteník skalní)
podrobnosti
Potentilla sterilis
mochna jahodovitá
podrobnosti
Prunella grandiflora
černohlávek velkokvětý
podrobnosti
Prunella laciniata
černohlávek dřípený
podrobnosti
Prunus dulcis
mandloň obecná
podrobnosti
Prunus mahaleb subsp. simonkaii
mahalebka obecná Simonkaiova
podrobnosti
Prunus tenella
mandloň nízká
podrobnosti
Pseudognaphalium luteoalbum
protěž žlutobílá
podrobnosti
Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum
rozrazil latnatý širolistý
podrobnosti
Pseudorchis albida
běloprstka bělavá
podrobnosti
Pulicaria dysenterica
blešník úplavičný
podrobnosti
Pulsatilla alpina subsp. austriaca
koniklec alpinský bílý
podrobnosti
Pulsatilla grandis
koniklec velkokvětý
podrobnosti
Pulsatilla patens
koniklec otevřený
podrobnosti
Pulsatilla slavica
koniklec slovenský
podrobnosti
Pulsatilla vernalis
koniklec jarní
podrobnosti
Pyrola chlorantha
hruštička zelenokvětá
podrobnosti
Pyrola media
hruštička prostřední
podrobnosti
Pyrola minor
hruštička menší
podrobnosti
Pyrola rotundifolia
hruštička okrouhlolistá
podrobnosti
Pyrus pyraster
hrušeň polnička
podrobnosti
Ranunculus illyricus
pryskyřník illyrský
podrobnosti
Ranunculus sceleratus
pryskyřník lítý
podrobnosti
Rapistrum perenne
řepovník vytrvalý
podrobnosti
Reseda phyteuma
rýt velkokališný
podrobnosti
Rhodiola rosea
rozchodnice růžová
podrobnosti
Ribes petraeum
rybíz skalní (meruzalka skalní)
podrobnosti
Rubus albocarpaticus
ostružiník bělokarpatský
podrobnosti
Rubus ambulans
ostružiník putující
podrobnosti
Rubus angustipaniculatus
ostružiník úzkolatý
podrobnosti
Rubus apricus
ostružiník lemový (ostružiník výslunný)
podrobnosti
Rubus austromoravicus
ostružiník jihomoravský
podrobnosti
Rubus austroslovacus
ostružiník jihoslovenský
podrobnosti
Rubus bifrons
ostružiník dvojbarevný
podrobnosti
Rubus caesius
ostružiník ježiník (o. sivý)
podrobnosti
Rubus capricollensis
ostružiník drobnokvětý
podrobnosti
Rubus clusii
ostružiník tmavozelený
podrobnosti
Rubus constrictus
ostružiník stažený
podrobnosti
Rubus divaricatus
ostružiník rozkladitý
podrobnosti
Rubus dollnensis
ostružiník přícestní
podrobnosti
Rubus evestigatus
ostružiník vzácný
podrobnosti
Rubus fabrimontanus
ostružiník jemnozubý
podrobnosti
Rubus fasciculatus
ostružiník svazečkovitý
podrobnosti
Rubus gliviciensis
ostružiník hlivický
podrobnosti
Rubus grabowskii
ostružiník latnatý
podrobnosti
Rubus gracilis
ostružiník huňatý
podrobnosti
Rubus henrici-egonis
ostružiník eliptický
podrobnosti
Rubus josholubii
ostružiník Holubův
podrobnosti
Rubus koehleri
ostružiník pichlavý (ostružiník Koehlerův)
podrobnosti
Rubus kuleszae
ostružiník Kuleszův
podrobnosti
Rubus macrophyllus
ostružiník velkolistý
podrobnosti
Rubus montanus
ostružiník běloplstnatý
podrobnosti
Rubus nemorosus
ostružiník hajní
podrobnosti
Rubus nessensis
ostružiník vzpřímený
podrobnosti
Rubus nessensis subsp. nessensis
ostružiník vzpřímený pravý
podrobnosti
Rubus orthostachys
ostružiník přímolatý
podrobnosti
Rubus parthenocissus
ostružiník loubincový
podrobnosti
Rubus perperus
ostružiník růžovokvětý
podrobnosti
Rubus perrobustus
ostružiník statný
podrobnosti
Rubus phyllostachys
ostružiník prolistěný
podrobnosti
Rubus plicatus
ostružiník řasnatý (ostružiník zřasený)
podrobnosti
Rubus praecociformis
ostružiník velkolatý
podrobnosti
Rubus praecox
ostružiník hruboostný
podrobnosti
Rubus radula
ostružiník struhákový (ostružiník struhák)
podrobnosti
Rubus salisburgensis
ostružiník drobnolistý (ostružiník solnohradský)
podrobnosti
Rubus silesiacus
ostružiník slezský
podrobnosti
Rubus sulcatus
ostružiník brázditý
podrobnosti
Rubus supralucidus
ostružiník lesklý
podrobnosti
Rubus tabanimontanus
ostružiník tmavofialový
podrobnosti
Rubus wimmerianus
ostružiník sivofialový (ostružiník Wimmerův)
podrobnosti
Rumex acetosella
šťovík menší (kyselka menší)
podrobnosti
Rumex hydrolapathum
šťovík koňský
podrobnosti
Sagina procumbens
úrazník položený
podrobnosti
Sagina saginoides
úrazník skalní
podrobnosti
Salix herbacea
vrba bylinná
podrobnosti
Salix lapponum
vrba laponská
podrobnosti
Salix rosmarinifolia
vrba rozmarýnolistá
podrobnosti
Salvia aethiopis
šalvěj etiopská
podrobnosti
Salvia austriaca
šalvěj rakouská
podrobnosti
Salvinia natans
nepukalka vzplývající (nepukalka plovoucí)
podrobnosti
Sambucus ebulus
bez chebdí
podrobnosti
Samolus valerandi
solenka Valerandova
podrobnosti
Saxifraga moschata
lomikámen pižmový
podrobnosti
Saxifraga paniculata
lomikámen vždyživý
podrobnosti
Saxifraga tridactylites
lomikámen trojprstý
podrobnosti
Scabiosa lucida subsp. lucida
hlaváč lesklý pravý
podrobnosti
Scandix pecten-veneris
vochlice hřebenitá
podrobnosti
Schoenus nigricans
šášina načernalá
podrobnosti
Scilla drunensis subsp. drunensis
ladoňka rakouská pravá
podrobnosti
Scilla kladnii
ladoňka karpatská
podrobnosti
Scilla vindobonensis
ladoňka vídeňská
podrobnosti
Scorzonera humilis
hadí mord nízký
podrobnosti
Scorzonera parviflora
hadí mord maloúborný
podrobnosti
Sedum alpestre
rozchodník horský
podrobnosti
Senecio doria
starček zlatý
podrobnosti
Senecio paludosus
starček bažinný
podrobnosti
Senecio rupestris
starček skalní
podrobnosti
Senecio sarracenicus
starček poříční
podrobnosti
Senecio subalpinus
starček podalpský
podrobnosti
Senecio umbrosus
starček stinný
podrobnosti
Serratula lycopifolia
srpice karbincolistá (srpice jednoúborná, srpovník karbincolistý)
podrobnosti
Serratula tinctoria
srpice barvířská
podrobnosti
Seseli annuum
sesel roční
podrobnosti
Seseli osseum
sesel sivý
podrobnosti
Sideritis montana
hojník chlumní
podrobnosti
Silaum silaus
koromáč olešníkový
podrobnosti
Silene bupleuroides
silenka dlouhokvětá
podrobnosti
Silene conica
silenka kuželovitá (mnohožilka kuželovitá)
podrobnosti
Silene gallica
silenka francouzská
podrobnosti
Silene nemoralis
silenka hajní
podrobnosti
Silene noctiflora
silenka noční (knotovka noční)
podrobnosti
Silene otites
silenka ušnice
podrobnosti
Silene viscosa
silenka lepkavá (knotovka lepkavá)
podrobnosti
Silybum marianum
ostropestřec mariánský
podrobnosti
Sisymbrium orientale
hulevník východní
podrobnosti
Sium latifolium
sevlák potoční
podrobnosti
Solanum nigrum
lilek černý
podrobnosti
Solidago virgaurea subsp. minuta
zlatobýl obecný alpínský
podrobnosti
Sonchus palustris
mléč bahenní
podrobnosti
Sorbus sudetica
jeřáb sudetský
podrobnosti
Spergula arvensis subsp. maxima
kolenec rolní největší
podrobnosti
Spergula morisonii
kolenec Morisonův
podrobnosti
Spergula pentandra
kolenec pětimužný
podrobnosti
Spergularia maritima
kuřinka obroubená
podrobnosti
Spergularia rubra
kuřinka červená
podrobnosti
Spergularia salina
kuřinka solná
podrobnosti
Spiraea salicifolia
tavolník vrbolistý
podrobnosti
Spiranthes spiralis
švihlík krutiklas
podrobnosti
Stachys alpina
čistec alpínský
podrobnosti
Stachys annua
čistec roční
podrobnosti
Stellaria pallida
ptačinec bledý (žabinec bledý)
podrobnosti
Stellaria palustris
ptačinec bahenní
podrobnosti
Symphytum bohemicum
kostival český
podrobnosti
Taraxacum aberrans
pampeliška zboudilá
podrobnosti
Taraxacum acervatulum
pampeliška zlatožlutá
podrobnosti
Taraxacum acroglossum
pampeliška ostrolistá
podrobnosti
Taraxacum alatum
pampeliška křídlatá
podrobnosti
Taraxacum altissimum
pampeliška nejvyšší
podrobnosti
Taraxacum amaurolepis
pampeliška tmavolistenná
podrobnosti
Taraxacum amplum
pampeliška vypouklá
podrobnosti
Taraxacum ancistratum
pampeliška háčkovitá
podrobnosti
Taraxacum ancistrolobum
pampeliška zahnutolaločná
podrobnosti
Taraxacum atrox
pampeliška úděsná
podrobnosti
Taraxacum baeckiiforme
pampeliška přečasná
podrobnosti
Taraxacum bessarabicum
pampeliška besarabská
podrobnosti
Taraxacum chrysophaenum
pampeliška zlatavá
podrobnosti
Taraxacum clarum
pampeliška pestrolistenná
podrobnosti
Taraxacum contractum
pampeliška stažená
podrobnosti
Taraxacum copidophyllum
pampeliška šavlovitá
podrobnosti
Taraxacum crassum
pampeliška tlustá
podrobnosti
Taraxacum croceiflorum
pampeliška šafránokvětá
podrobnosti
Taraxacum deltoidifrons
pampeliška tajemná
podrobnosti
Taraxacum diastematicum
pampeliška mezernatá
podrobnosti
Taraxacum ekmanii
pampeliška salátová
podrobnosti
Taraxacum erythrospermum
pampeliška červenoplodá
podrobnosti
Taraxacum exsertiforme
pampeliška vyčnívající
podrobnosti
Taraxacum fasciatum
pampeliška svazčitá
podrobnosti
Taraxacum flavostylum
pampeliška žlutočnělečná
podrobnosti
Taraxacum freticola
pampeliška popletená
podrobnosti
Taraxacum gesticulans
pampeliška neklidná
podrobnosti
Taraxacum glossodon
pampeliška záhadná
podrobnosti
Taraxacum guttigestans
pampeliška kapkovitá
podrobnosti
Taraxacum hamatiforme
pampeliška pestrá
podrobnosti
Taraxacum hemicyclum
pampeliška smutná
podrobnosti
Taraxacum hepaticum
pampeliška bezzubá
podrobnosti
Taraxacum horridifrons
pampeliška hrozná
podrobnosti
Taraxacum huelphersianum
pampeliška Huelphersova
podrobnosti
Taraxacum ingens
pampeliška obrovitá
podrobnosti
Taraxacum interveniens
pampeliška upravená
podrobnosti
Taraxacum jugiferum
pampeliška rozevlátá
podrobnosti
Taraxacum lacerifolium
pampeliška rozedraná
podrobnosti
Taraxacum laticordatum
pampeliška širolistá
podrobnosti
Taraxacum linearisquameum
pampeliška mnohoúborná
podrobnosti
Taraxacum lingulatum
pampeliška jazýčkovitá
podrobnosti
Taraxacum lucidum
pampeliška lesklá
podrobnosti
Taraxacum lundense
pampeliška lundská
podrobnosti
Taraxacum macranthoides
pampeliška učesaná
podrobnosti
Taraxacum maculatum
pampeliška skvrnitá
podrobnosti
Taraxacum maricum
pampeliška pomoravská
podrobnosti
Taraxacum melanostigma
pampeliška černoblizná
podrobnosti
Taraxacum nordstedtii
pampeliška Nordstedtova
podrobnosti
Taraxacum oblongatum
pampeliška podlouhlá
podrobnosti
Taraxacum obtusifrons
pampeliška tupolistá
podrobnosti
Taraxacum ochrochlorum
pampeliška žlutozelená
podrobnosti
Taraxacum ohlsenii
pampeliška Ohlsenova
podrobnosti
Taraxacum oxyrhinum
pampeliška přetrhovaná
podrobnosti
Taraxacum pallidipes
pampeliška bledonohá
podrobnosti
Taraxacum parnassicum
pampeliška slezská
podrobnosti
Taraxacum piceatum
pampeliška smolná
podrobnosti
Taraxacum praestabile
pampeliška pravidelná
podrobnosti
Taraxacum pronilobum
pampeliška hrbolaločná
podrobnosti
Taraxacum pulchrifolium
pampeliška překrásná
podrobnosti
Taraxacum ruptifolium
pampeliška potrhaná
podrobnosti
Taraxacum sect. Palustria
bahenní pampelišky
podrobnosti
Taraxacum serotinum
pampeliška pozdní
podrobnosti
Taraxacum sertatum
pampeliška věncová
podrobnosti
Taraxacum sinuatum
pampeliška chobotnatá
podrobnosti
Taraxacum subhuelphersianum
pampeliška přehlížená
podrobnosti
Taraxacum sublaeticolor
pampeliška stínomilná
podrobnosti
Taraxacum subxanthostigma
pampeliška brunátná
podrobnosti
Taraxacum superbum
pampeliška pyšná
podrobnosti
Taraxacum undulatiflorum
pampeliška rozčepýřená
podrobnosti
Taraxacum undulatiforme
pampeliška zaměňovaná
podrobnosti
Taraxacum uniforme
pampeliška stejnotvará
podrobnosti
Taraxacum urbicola
pampeliška návesní
podrobnosti
Tephroseris crispa
starček potoční (pastarček potoční)
podrobnosti
Tephroseris integrifolia
starček celolistý (pastarček celolistý)
podrobnosti
Tephroseris longifolia subsp. moravica
starček dlouholistý moravský (pastarček dlouholistý moravský)
podrobnosti
Teucrium botrys
ožanka hroznatá
podrobnosti
Teucrium chamaedrys
ožanka kalamandra
podrobnosti
Teucrium montanum
ožanka horská (ožanka chlumní)
podrobnosti
Teucrium scordium
ožanka čpavá
podrobnosti
Teucrium scorodonia
ožanka lesní
podrobnosti
Thalictrum flavum
žluťucha žlutá
podrobnosti
Thalictrum foetidum
žluťucha smrdutá
podrobnosti
Thalictrum minus
žluťucha menší
podrobnosti
Thalictrum simplex subsp. galioides
žluťucha jednoduchá svízelová
podrobnosti
Thesium alpinum
lněnka alpská
podrobnosti
Thesium arvense
lněnka rolní
podrobnosti
Thesium dollineri
lněnka Dollinerova
podrobnosti
Thesium linophyllon
lněnka lnolistá
podrobnosti
Thlaspi caerulescens
penízek modravý
podrobnosti
Thymelaea passerina
vrabečnice roční
podrobnosti
Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus
mateřídouška ozdobná sudetská
podrobnosti
Thymus pulegioides subsp. carniolicus
mateřídouška vejčitá kraňská
podrobnosti
Thymus serpyllum
mateřídouška úzkolistá
podrobnosti
Tordylium maximum
zapalička největší
podrobnosti
Torilis arvensis
tořice rolní
podrobnosti
Traunsteinera globosa
hlavinka horská
podrobnosti
Trichophorum cespitosum
suchopýrek trsnatý
podrobnosti
Trifolium fragiferum
jetel jahodnatý (jetelík jahodnatý)
podrobnosti
Trifolium ochroleucon
jetel bledožlutý
podrobnosti
Trifolium retusum
jetel malokvětý (jetelovec malokvětý)
podrobnosti
Trifolium striatum
jetel žíhaný
podrobnosti
Trigonella monspeliaca
pískavice thesalská
podrobnosti
Trinia glauca
bezobalka sivá
podrobnosti
Typha laxmannii
orobinec sítinovitý
podrobnosti
Typha minima
orobinec nejmenší
podrobnosti
Utricularia bremii
bublinatka vícekvětá (bublinatka Bremova)
podrobnosti
Vaccaria hispanica
kravinec španělský
podrobnosti
Vaccinium uliginosum
vlochyně (vlochyně bahenní)
podrobnosti
Vaccinium vitis-idaea
brusinka (brusnice brusinka)
podrobnosti
Valerianella dentata subsp. dentata
kozlíček zubatý pravý
podrobnosti
Valerianella dentata subsp. eriosperma
kozlíček zubatý vlnoplodý
podrobnosti
Valerianella rimosa
kozlíček štěrbinatý
podrobnosti
Veratrum nigrum
kýchavice černá
podrobnosti
Verbascum densiflorum
divizna velkokvětá
podrobnosti
Verbascum lychnitis
divizna knotovitá
podrobnosti
Verbascum phlomoides
divizna sápovitá
podrobnosti
Verbascum speciosum
divizna ozdobná
podrobnosti
Veronica bellidioides
rozrazil chudobkovitý
podrobnosti
Veronica opaca
rozrazil matný
podrobnosti
Vicia angustifolia
vikev úzkolistá
podrobnosti
Vicia lutea
vikev žlutá
podrobnosti
Viola alba
violka bílá
podrobnosti
Viola biflora
violka dvoukvětá
podrobnosti
Viola mirabilis
violka divotvárná
podrobnosti
Viola palustris
violka bahenní
podrobnosti
Viola stagnina
violka slatinná
podrobnosti
Viola tricolor subsp. curtisii
violka trojbarevná Curtisova
podrobnosti
Virga pilosa
štětička chlupatá
podrobnosti
Willemetia stipitata
pleška stopkatá
podrobnosti
Xeranthemum annuum
suchokvět roční
podrobnosti
zobrazit vybrané
Autor: Nejeschleba, Vladimír
Počet fotografií: 1–48 z 2453
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 19.2.2024

TOPlist