Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 122
verze pro mobil
Počet druhů: 72zobrazit vybrané
Abies alba
jedle bělokorá
podrobnosti
Abies grandis
jedle obrovská
podrobnosti
Achillea setacea
řebříček štětinolistý
podrobnosti
Aira caryophyllea
ovsíček obecný
podrobnosti
Alisma lanceolatum
žabník kopinatý
podrobnosti
Alopecurus pratensis
psárka luční
podrobnosti
Anacamptis pyramidalis
rudohlávek jehlancovitý
podrobnosti
Anthemis cotula
rmen smrdutý
podrobnosti
Anthriscus caucalis
kerblík obecný
podrobnosti
Athyrium filix-femina
papratka samičí
podrobnosti
Batrachium baudotii
lakušník Baudotův
podrobnosti
Batrachium fluitans
lakušník vzplývavý (lakušník říční)
podrobnosti
Batrachium penicillatum
lakušník štětičkový
podrobnosti
Batrachium rionii
lakušník Rionův
podrobnosti
Botrychium matricariifolium
vratička heřmánkolistá
podrobnosti
Brachypodium rupestre
válečka skalní
podrobnosti
Bupleurum longifolium subsp. longifolium
prorostlík dlouholistý pravý
podrobnosti
Cardamine chelidonia
řeřišnice vlaštovičníkovitá
podrobnosti
Carex alba
ostřice bílá
podrobnosti
Carex atrata
ostřice tmavá
podrobnosti
Carex buxbaumii
ostřice Buxbaumova
podrobnosti
Carex echinata
ostřice ježatá (tuřice ježatá)
podrobnosti
Carex ericetorum
ostřice vřesovištní
podrobnosti
Carex fritschii
ostřice doubravní (ostřice Fritschova)
podrobnosti
Carex lepidocarpa
ostřice šupinoplodá
podrobnosti
Carex limosa
ostřice bažinná (ostřice mokřadní)
podrobnosti
Carex panicea
ostřice prosová
podrobnosti
Carex pulicaris
ostřice blešní (tuřice blešní)
podrobnosti
Carex riparia
ostřice pobřežní
podrobnosti
Carex supina
ostřice drobná
podrobnosti
Catabrosa aquatica
odemka vodní
podrobnosti
Centaurea nigra
chrpa černá (chrpina černá)
podrobnosti
Centaurea triumfettii
chrpa chlumní
podrobnosti
Centaurium littorale
zeměžluč přímořská
podrobnosti
Corrigiola littoralis
drobnokvět pobřežní
podrobnosti
Crepis setosa
škarda štětinkatá
podrobnosti
Cytisus procumbens
čilimník poléhavý (kručinkovec poléhavý)
podrobnosti
Daphne cneorum
lýkovec vonný
podrobnosti
Echium maculatum
hadinec červený
podrobnosti
Equisetum hyemale
přeslička zimní (cídivka zimní)
podrobnosti
Eryngium campestre
máčka ladní
podrobnosti
Galeopsis pernhofferi
konopice Pernhofferova
podrobnosti
Gentianella lutescens subsp. carpatica
hořeček žlutavý karpatský
podrobnosti
Gentianella praecox subsp. bohemica
hořeček mnohotvarý český
podrobnosti
Geranium rotundifolium
kakost okrouhlolistý
podrobnosti
Heracleum sphondylium subsp. chloranthum
bolševník obecný zelenokvětý
podrobnosti
Heracleum sphondylium subsp. trachycarpum
bolševník obecný karpatský
podrobnosti
Hottonia palustris
žebratka bahenní
podrobnosti
Juncus gerardii
sítina Gerardova
podrobnosti
Lemna minuta
okřehek nejmenší
podrobnosti
Lepidium ruderale
řeřicha rumní
podrobnosti
Listera ovata
bradáček vejčitý
podrobnosti
Lithospermum officinale
kamejka lékařská
podrobnosti
Malus sylvestris
jabloň lesní
podrobnosti
Myosotis ramosissima
pomněnka chlumní
podrobnosti
Ophrys apifera
tořič včelonosný
podrobnosti
Orthilia secunda
hruštice jednostranná
podrobnosti
Phleum phleoides
bojínek tuhý
podrobnosti
Polygala serpyllifolia
vítod douškolistý
podrobnosti
Primula auricula
prvosenka lysá
podrobnosti
Pulsatilla vernalis var. vernalis
koniklec jarní pravý
podrobnosti
Pyrus pyraster
hrušeň polnička
podrobnosti
Rhamnus cathartica
řešetlák počistivý
podrobnosti
Rubus phoenicolasius
ostružiník japonský
podrobnosti
Sagina apetala subsp. apetala
úrazník brvitý pravý
podrobnosti
Salix x rubra
vrba
podrobnosti
Saxifraga tridactylites
lomikámen trojprstý
podrobnosti
Seseli osseum
sesel sivý
podrobnosti
Sesleria uliginosa
pěchava slatinná
podrobnosti
Traunsteinera globosa
hlavinka horská
podrobnosti
Utricularia ochroleuca
bublinatka bledožlutá
podrobnosti
Viola canina
violka psí
podrobnosti
zobrazit vybrané
Počet fotografií: 1–48 z 122
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 24.5.2022

TOPlist