Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–27 z 27
verze pro mobil
Počet druhů: 2zobrazit vybrané
Crepis praemorsa
škarda ukousnutá
podrobnosti
Lathyrus sphaericus
hrachor šarlatový
podrobnosti


Počet společenstev: 15
Arrhenatherion elatioris (eu)
podrobnosti
Brachypodietalia pinnati (eu)
podrobnosti
Bromion erecti (eu)
podrobnosti
Corynephorion canescentis (eu)
podrobnosti
Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae (eu)
podrobnosti
Eragrostion (eu)
podrobnosti
Ficario vernae-Ulmetum campestris
středoevropské tvrdé luhy nížinných řek
podrobnosti
Hyparrhenion hirtae (eu)
podrobnosti
Nardo-Agrostion tenuis (eu)
podrobnosti
Pastinaco sativae-Arrhenatheretum elatioris
eutrofní ovsíkové louky
podrobnosti
Pinion pineae (eu)
podrobnosti
Polycarpo-Eleusinion indicae (eu)
podrobnosti
Saginion procumbentis (eu)
podrobnosti
Salicion eleagno-daphnoidis (eu)
podrobnosti
Sisymbrion officinalis (eu)
podrobnosti
zobrazit vybrané
Počet fotografií: 1–27 z 27
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 24.5.2022

TOPlist