Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Acer campestre L. (javor babyka)

Čeleď Sapindaceae (mýdelníkovité) (?)Další informace
Biolib, Wikipedie, Florius, Google Scholar
Typ plodukřídlatá dvounažka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formamakrofanerofyt (MFf): strom, nanofanerofyt (NFf): keř (?)
Doba květuduben, květen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny
VegetaceViolo hirtae-Cornetum maris, Rhamno catharticae-Cornetum sanguineae, Fraxino pannonicae-Ulmetum glabrae, Carpinion betuli, Primulo veris-Carpinetum betuli, Quercetea pubescentis, Quercion pubescenti-petraeae, Lathyro collini-Quercetum pubescentis, Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis, Euphorbio-Quercetum, Aceri tatarici-Quercion, Quercetum pubescenti-roboris (?)
Biotopsekundární trávník, křoviny, les, suchý trávník
Původnostpůvodní (?)
EtymologieAcer: javor - z keltsého ac=hrot, nebo z lat. ácer: má špičaté listy (Šmíd 2002)
ZajímavostBabyka má dobré využití při zakládání ochranných lesních pásů, biokoridorů a remízků. V hospodářském lese má malý význam. ... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo55
teplo66
kontinentalita44
vlhkost55
půdní reakce77
živiny66

    Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 19.2.2024

    TOPlist